Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5920 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 460 zł
Zaliczka na podatek 283 zł
Całość - kwota brutto 5 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Luty 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Marzec 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Kwiecień 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Maj 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Czerwiec 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Lipiec 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Sierpień 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Wrzesień 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Październik 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Listopad 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Grudzień 5 920,00 577,79 88,80 145,04 459,75 4 858,00 283,00 4 365,62
Rocznie 71 040,00 6 933,48 1 065,60 1 740,48 3 395,52 58 296,00 0,00 52 387,44
Wynagrodzenie pracownika 5 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Luty 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Marzec 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Kwiecień 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Maj 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Czerwiec 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Lipiec 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Sierpień 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Wrzesień 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Październik 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Listopad 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Grudzień 5 920,00 577,79 384,80 98,86 150,96 7 132,41 zł
Rocznie 71 040,00 6 933,48 4 617,60 1 186,32 1 811,52 85 588,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5920 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 473 zł
Zaliczka na podatek 504 zł
Całość - kwota brutto 5 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Luty 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Marzec 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Kwiecień 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Maj 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Czerwiec 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Lipiec 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Sierpień 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Wrzesień 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Październik 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Listopad 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Grudzień 5 920,00 577,79 88,80 0,00 472,81 4 203,00 504,00 4 276,24
Rocznie 71 040,00 6 933,48 1 065,60 0,00 5 673,72 50 436,00 384,00 51 314,88
Wynagrodzenie pracownika 5 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 578 zł
Ubezpieczenie rentowe 385 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 034 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Luty 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Marzec 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Kwiecień 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Maj 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Czerwiec 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Lipiec 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Sierpień 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Wrzesień 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Październik 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Listopad 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Grudzień 5 920,00 577,79 384,80 0,00 150,96 7 033,55 zł
Rocznie 71 040,00 6 933,48 4 617,60 0,00 1 811,52 84 402,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 276 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 034 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5920 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 115 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 805 zł
Całość - kwota brutto 5 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Luty 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Marzec 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Kwiecień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Maj 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Czerwiec 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Lipiec 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Sierpień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Wrzesień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Październik 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Listopad 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Grudzień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 736,00 805,00 5 115,00
Rocznie 71 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 832,00 9 660,00 61 380,00
Wynagrodzenie pracownika 5 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Luty 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Marzec 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Kwiecień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Maj 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Czerwiec 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Lipiec 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Sierpień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Wrzesień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Październik 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Listopad 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Grudzień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 920,00 zł
Rocznie 71 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 115 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5920 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 533 zł
Zaliczka na podatek 566 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 920 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 920,00 0,00 0,00 0,00 532,80 0,00 566,00 0,00 4 821,20
Luty 5 920,00 0,00 0,00 0,00 532,80 0,00 566,00 0,00 4 821,20
Marzec 5 920,00 0,00 0,00 0,00 532,80 0,00 1 391,00 0,00 3 996,20
Kwiecień 5 920,00 0,00 0,00 0,00 532,80 0,00 1 441,00 0,00 3 946,20
Maj 5 920,00 0,00 0,00 0,00 532,80 0,00 1 441,00 0,00 3 946,20
Czerwiec 5 920,00 0,00 0,00 0,00 532,80 0,00 1 441,00 0,00 3 946,20
Lipiec 5 920,00 176,27 72,24 0,00 532,80 15,08 1 357,00 0,00 3 766,61
Sierpień 5 920,00 176,27 72,24 0,00 532,80 15,08 1 357,00 0,00 3 766,61
Wrzesień 5 920,00 176,27 72,24 0,00 532,80 15,08 1 357,00 0,00 3 766,61
Październik 5 920,00 176,27 72,24 0,00 532,80 15,08 1 357,00 0,00 3 766,61
Listopad 5 920,00 176,27 72,24 0,00 532,80 15,08 1 357,00 0,00 3 766,61
Grudzień 5 920,00 176,27 72,24 0,00 532,80 15,08 1 357,00 0,00 3 766,61
Rocznie 71 040,00 1 057,62 433,44 0,00 6 393,60 0,00 14 988,00 0,00 48 076,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 821 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.