Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 805 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie chorobowe 202 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 641 zł
Zaliczka na podatek 525 zł
Całość - kwota brutto 8 252 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Luty 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Marzec 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Kwiecień 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Maj 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Czerwiec 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Lipiec 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Sierpień 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Wrzesień 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Październik 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Listopad 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Grudzień 8 252,00 805,40 123,78 202,17 640,86 6 871,00 525,00 5 954,79
Rocznie 99 024,00 9 664,80 1 485,36 2 426,04 6 294,24 82 452,00 0,00 71 457,48
Wynagrodzenie pracownika 8 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 805 zł
Ubezpieczenie rentowe 536 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 138 zł
Fundusz Pracy (FP) 202 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 942 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Luty 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Marzec 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Kwiecień 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Maj 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Czerwiec 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Lipiec 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Sierpień 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Wrzesień 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Październik 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Listopad 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Grudzień 8 252,00 805,40 536,38 137,81 210,42 9 942,01 zł
Rocznie 99 024,00 9 664,80 6 436,56 1 653,72 2 525,04 119 304,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 252 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 955 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 955 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 942 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 764 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 625 zł
Zaliczka na podatek 667 zł
Całość - kwota brutto 7 825 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Luty 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Marzec 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Kwiecień 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Maj 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Czerwiec 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Lipiec 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Sierpień 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Wrzesień 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Październik 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Listopad 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Grudzień 7 825,00 763,72 117,38 0,00 624,95 5 555,00 667,00 5 652,35
Rocznie 93 900,00 9 164,64 1 408,56 0,00 7 499,40 66 660,00 504,00 67 828,20
Wynagrodzenie pracownika 7 825 zł
Ubezpieczenie emerytalne 764 zł
Ubezpieczenie rentowe 509 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 192 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 297 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Luty 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Marzec 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Kwiecień 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Maj 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Czerwiec 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Lipiec 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Sierpień 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Wrzesień 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Październik 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Listopad 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Grudzień 7 825,00 763,72 508,63 0,00 199,54 9 296,89 zł
Rocznie 93 900,00 9 164,64 6 103,56 0,00 2 394,48 111 562,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 825 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 652 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 652 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 297 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 930 zł
Całość - kwota brutto 6 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Luty 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Marzec 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Kwiecień 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Maj 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Czerwiec 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Lipiec 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Sierpień 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Wrzesień 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Październik 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Listopad 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Grudzień 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,00 930,00 5 910,00
Rocznie 82 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 664,00 11 160,00 70 920,00
Wynagrodzenie pracownika 6 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Luty 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Marzec 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Kwiecień 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Maj 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Czerwiec 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Lipiec 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Sierpień 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Wrzesień 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Październik 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Listopad 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Grudzień 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 840,00 zł
Rocznie 82 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 642 zł
Zaliczka na podatek 692 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 132 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 132,00 0,00 0,00 0,00 641,88 0,00 692,00 0,00 5 798,12
Luty 7 132,00 0,00 0,00 0,00 641,88 0,00 862,00 0,00 5 628,12
Marzec 7 132,00 0,00 0,00 0,00 641,88 0,00 1 677,00 0,00 4 813,12
Kwiecień 7 132,00 0,00 0,00 0,00 641,88 0,00 1 677,00 0,00 4 813,12
Maj 7 132,00 0,00 0,00 0,00 641,88 0,00 1 677,00 0,00 4 813,12
Czerwiec 7 132,00 0,00 0,00 0,00 641,88 0,00 1 677,00 0,00 4 813,12
Lipiec 7 132,00 176,27 72,24 0,00 641,88 15,08 1 592,00 0,00 4 634,53
Sierpień 7 132,00 176,27 72,24 0,00 641,88 15,08 1 592,00 0,00 4 634,53
Wrzesień 7 132,00 176,27 72,24 0,00 641,88 15,08 1 592,00 0,00 4 634,53
Październik 7 132,00 176,27 72,24 0,00 641,88 15,08 1 592,00 0,00 4 634,53
Listopad 7 132,00 176,27 72,24 0,00 641,88 15,08 1 592,00 0,00 4 634,53
Grudzień 7 132,00 176,27 72,24 0,00 641,88 15,08 1 592,00 0,00 4 634,53
Rocznie 85 584,00 1 057,62 433,44 0,00 7 702,56 0,00 17 814,00 0,00 58 485,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 798 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.