Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5910 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 145 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 459 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Całość - kwota brutto 5 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Luty 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Marzec 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Kwiecień 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Maj 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Czerwiec 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Lipiec 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Sierpień 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Wrzesień 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Październik 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Listopad 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Grudzień 5 910,00 576,82 88,65 144,80 458,98 4 850,00 282,00 4 358,75
Rocznie 70 920,00 6 921,84 1 063,80 1 737,60 3 384,00 58 200,00 0,00 52 305,00
Wynagrodzenie pracownika 5 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 384 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 99 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Luty 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Marzec 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Kwiecień 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Maj 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Czerwiec 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Lipiec 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Sierpień 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Wrzesień 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Październik 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Listopad 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Grudzień 5 910,00 576,82 384,15 98,70 150,71 7 120,38 zł
Rocznie 70 920,00 6 921,84 4 609,80 1 184,40 1 808,52 85 444,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 359 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5910 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 472 zł
Zaliczka na podatek 504 zł
Całość - kwota brutto 5 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Luty 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Marzec 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Kwiecień 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Maj 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Czerwiec 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Lipiec 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Sierpień 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Wrzesień 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Październik 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Listopad 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Grudzień 5 910,00 576,82 88,65 0,00 472,01 4 196,00 504,00 4 269,00
Rocznie 70 920,00 6 921,84 1 063,80 0,00 5 664,12 50 352,00 384,00 51 228,00
Wynagrodzenie pracownika 5 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 384 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 145 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 022 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Luty 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Marzec 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Kwiecień 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Maj 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Czerwiec 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Lipiec 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Sierpień 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Wrzesień 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Październik 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Listopad 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Grudzień 5 910,00 576,82 384,15 0,00 150,71 7 021,68 zł
Rocznie 70 920,00 6 921,84 4 609,80 0,00 1 808,52 84 260,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 269 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 022 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5910 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 804 zł
Całość - kwota brutto 5 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Luty 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Marzec 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Kwiecień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Maj 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Czerwiec 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Lipiec 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Sierpień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Wrzesień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Październik 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Listopad 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Grudzień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 728,00 804,00 5 106,00
Rocznie 70 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 736,00 9 648,00 61 272,00
Wynagrodzenie pracownika 5 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Luty 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Marzec 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Kwiecień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Maj 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Czerwiec 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Lipiec 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Sierpień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Wrzesień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Październik 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Listopad 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Grudzień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 910,00 zł
Rocznie 70 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 106 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5910 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 532 zł
Zaliczka na podatek 565 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 910 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 910,00 0,00 0,00 0,00 531,90 0,00 565,00 0,00 4 813,10
Luty 5 910,00 0,00 0,00 0,00 531,90 0,00 565,00 0,00 4 813,10
Marzec 5 910,00 0,00 0,00 0,00 531,90 0,00 1 387,00 0,00 3 991,10
Kwiecień 5 910,00 0,00 0,00 0,00 531,90 0,00 1 439,00 0,00 3 939,10
Maj 5 910,00 0,00 0,00 0,00 531,90 0,00 1 439,00 0,00 3 939,10
Czerwiec 5 910,00 0,00 0,00 0,00 531,90 0,00 1 439,00 0,00 3 939,10
Lipiec 5 910,00 176,27 72,24 0,00 531,90 15,08 1 355,00 0,00 3 759,51
Sierpień 5 910,00 176,27 72,24 0,00 531,90 15,08 1 355,00 0,00 3 759,51
Wrzesień 5 910,00 176,27 72,24 0,00 531,90 15,08 1 355,00 0,00 3 759,51
Październik 5 910,00 176,27 72,24 0,00 531,90 15,08 1 355,00 0,00 3 759,51
Listopad 5 910,00 176,27 72,24 0,00 531,90 15,08 1 355,00 0,00 3 759,51
Grudzień 5 910,00 176,27 72,24 0,00 531,90 15,08 1 355,00 0,00 3 759,51
Rocznie 70 920,00 1 057,62 433,44 0,00 6 382,80 0,00 14 964,00 0,00 47 991,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 813 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.