Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5890 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 803 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie chorobowe 201 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 639 zł
Zaliczka na podatek 522 zł
Całość - kwota brutto 8 223 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Luty 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Marzec 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Kwiecień 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Maj 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Czerwiec 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Lipiec 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Sierpień 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Wrzesień 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Październik 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Listopad 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Grudzień 8 223,00 802,56 123,35 201,46 638,61 6 846,00 522,00 5 935,02
Rocznie 98 676,00 9 630,72 1 480,20 2 417,52 6 258,24 82 152,00 0,00 71 220,24
Wynagrodzenie pracownika 8 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 803 zł
Ubezpieczenie rentowe 535 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 137 zł
Fundusz Pracy (FP) 201 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Luty 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Marzec 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Kwiecień 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Maj 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Czerwiec 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Lipiec 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Sierpień 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Wrzesień 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Październik 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Listopad 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Grudzień 8 223,00 802,56 534,50 137,32 209,68 9 907,06 zł
Rocznie 98 676,00 9 630,72 6 414,00 1 647,84 2 516,16 118 884,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 223 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 935 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 935 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5890 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 623 zł
Zaliczka na podatek 664 zł
Całość - kwota brutto 7 799 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Luty 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Marzec 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Kwiecień 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Maj 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Czerwiec 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Lipiec 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Sierpień 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Wrzesień 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Październik 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Listopad 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Grudzień 7 799,00 761,18 116,99 0,00 622,87 5 537,00 664,00 5 633,52
Rocznie 93 588,00 9 134,16 1 403,88 0,00 7 474,44 66 444,00 504,00 67 602,24
Wynagrodzenie pracownika 7 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 507 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Luty 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Marzec 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Kwiecień 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Maj 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Czerwiec 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Lipiec 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Sierpień 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Wrzesień 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Październik 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Listopad 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Grudzień 7 799,00 761,18 506,94 0,00 198,88 9 266,00 zł
Rocznie 93 588,00 9 134,16 6 083,28 0,00 2 386,56 111 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 799 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 634 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 634 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5890 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 927 zł
Całość - kwota brutto 6 817 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Luty 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Marzec 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Kwiecień 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Maj 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Czerwiec 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Lipiec 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Sierpień 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Wrzesień 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Październik 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Listopad 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Grudzień 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 454,00 927,00 5 890,00
Rocznie 81 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 448,00 11 124,00 70 680,00
Wynagrodzenie pracownika 6 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 817 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Luty 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Marzec 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Kwiecień 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Maj 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Czerwiec 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Lipiec 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Sierpień 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Wrzesień 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Październik 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Listopad 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Grudzień 6 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 817,00 zł
Rocznie 81 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 817 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 890 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 890 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 817 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5890 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 890 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 640 zł
Zaliczka na podatek 689 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 108 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 108,00 0,00 0,00 0,00 639,72 0,00 689,00 0,00 5 779,28
Luty 7 108,00 0,00 0,00 0,00 639,72 0,00 855,00 0,00 5 613,28
Marzec 7 108,00 0,00 0,00 0,00 639,72 0,00 1 672,00 0,00 4 796,28
Kwiecień 7 108,00 0,00 0,00 0,00 639,72 0,00 1 672,00 0,00 4 796,28
Maj 7 108,00 0,00 0,00 0,00 639,72 0,00 1 672,00 0,00 4 796,28
Czerwiec 7 108,00 0,00 0,00 0,00 639,72 0,00 1 672,00 0,00 4 796,28
Lipiec 7 108,00 176,27 72,24 0,00 639,72 15,08 1 588,00 0,00 4 616,69
Sierpień 7 108,00 176,27 72,24 0,00 639,72 15,08 1 588,00 0,00 4 616,69
Wrzesień 7 108,00 176,27 72,24 0,00 639,72 15,08 1 588,00 0,00 4 616,69
Październik 7 108,00 176,27 72,24 0,00 639,72 15,08 1 588,00 0,00 4 616,69
Listopad 7 108,00 176,27 72,24 0,00 639,72 15,08 1 588,00 0,00 4 616,69
Grudzień 7 108,00 176,27 72,24 0,00 639,72 15,08 1 588,00 0,00 4 616,69
Rocznie 85 296,00 1 057,62 433,44 0,00 7 676,64 0,00 17 760,00 0,00 58 277,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 779 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.