Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5890 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 457 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Całość - kwota brutto 5 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Luty 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Marzec 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Kwiecień 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Maj 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Czerwiec 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Lipiec 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Sierpień 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Wrzesień 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Październik 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Listopad 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Grudzień 5 890,00 574,86 88,35 144,31 457,42 4 832,00 280,00 4 345,06
Rocznie 70 680,00 6 898,32 1 060,20 1 731,72 3 358,08 57 984,00 0,00 52 140,72
Wynagrodzenie pracownika 5 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 096 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Luty 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Marzec 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Kwiecień 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Maj 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Czerwiec 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Lipiec 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Sierpień 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Wrzesień 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Październik 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Listopad 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Grudzień 5 890,00 574,86 382,85 98,36 150,20 7 096,27 zł
Rocznie 70 680,00 6 898,32 4 594,20 1 180,32 1 802,40 85 155,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 345 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 096 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5890 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 470 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Całość - kwota brutto 5 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Luty 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Marzec 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Kwiecień 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Maj 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Czerwiec 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Lipiec 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Sierpień 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Wrzesień 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Październik 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Listopad 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Grudzień 5 890,00 574,86 88,35 0,00 470,41 4 181,00 502,00 4 254,66
Rocznie 70 680,00 6 898,32 1 060,20 0,00 5 644,92 50 172,00 372,00 51 055,92
Wynagrodzenie pracownika 5 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Luty 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Marzec 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Kwiecień 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Maj 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Czerwiec 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Lipiec 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Sierpień 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Wrzesień 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Październik 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Listopad 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Grudzień 5 890,00 574,86 382,85 0,00 150,20 6 997,91 zł
Rocznie 70 680,00 6 898,32 4 594,20 0,00 1 802,40 83 974,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 255 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5890 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 801 zł
Całość - kwota brutto 5 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Luty 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Marzec 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Kwiecień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Maj 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Czerwiec 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Lipiec 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Sierpień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Wrzesień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Październik 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Listopad 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Grudzień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 712,00 801,00 5 089,00
Rocznie 70 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 544,00 9 612,00 61 068,00
Wynagrodzenie pracownika 5 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Luty 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Marzec 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Kwiecień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Maj 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Czerwiec 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Lipiec 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Sierpień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Wrzesień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Październik 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Listopad 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Grudzień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 890,00 zł
Rocznie 70 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 089 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5890 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 530 zł
Zaliczka na podatek 563 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 890 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 890,00 0,00 0,00 0,00 530,10 0,00 563,00 0,00 4 796,90
Luty 5 890,00 0,00 0,00 0,00 530,10 0,00 563,00 0,00 4 796,90
Marzec 5 890,00 0,00 0,00 0,00 530,10 0,00 1 380,00 0,00 3 979,90
Kwiecień 5 890,00 0,00 0,00 0,00 530,10 0,00 1 435,00 0,00 3 924,90
Maj 5 890,00 0,00 0,00 0,00 530,10 0,00 1 435,00 0,00 3 924,90
Czerwiec 5 890,00 0,00 0,00 0,00 530,10 0,00 1 435,00 0,00 3 924,90
Lipiec 5 890,00 176,27 72,24 0,00 530,10 15,08 1 351,00 0,00 3 745,31
Sierpień 5 890,00 176,27 72,24 0,00 530,10 15,08 1 351,00 0,00 3 745,31
Wrzesień 5 890,00 176,27 72,24 0,00 530,10 15,08 1 351,00 0,00 3 745,31
Październik 5 890,00 176,27 72,24 0,00 530,10 15,08 1 351,00 0,00 3 745,31
Listopad 5 890,00 176,27 72,24 0,00 530,10 15,08 1 351,00 0,00 3 745,31
Grudzień 5 890,00 176,27 72,24 0,00 530,10 15,08 1 351,00 0,00 3 745,31
Rocznie 70 680,00 1 057,62 433,44 0,00 6 361,20 0,00 14 917,00 0,00 47 820,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 797 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.