Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5880 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 457 zł
Zaliczka na podatek 383 zł
Całość - kwota brutto 5 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Luty 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Marzec 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Kwiecień 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Maj 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Czerwiec 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Lipiec 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Sierpień 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Wrzesień 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Październik 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Listopad 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Grudzień 5 880,00 573,89 88,20 144,06 456,65 4 824,00 383,00 4 234,20
Rocznie 70 560,00 6 886,68 1 058,40 1 728,72 5 479,80 57 888,00 4 596,00 50 810,40
Wynagrodzenie pracownika 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Luty 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Marzec 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Kwiecień 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Maj 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Czerwiec 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Lipiec 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Sierpień 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Wrzesień 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Październik 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Listopad 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Grudzień 5 880,00 573,89 382,20 98,20 149,94 7 084,23 zł
Rocznie 70 560,00 6 886,68 4 586,40 1 178,40 1 799,28 85 010,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 234 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5880 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 470 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Całość - kwota brutto 5 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Luty 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Marzec 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Kwiecień 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Maj 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Czerwiec 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Lipiec 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Sierpień 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Wrzesień 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Październik 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Listopad 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Grudzień 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 305,00 4 443,30
Rocznie 70 560,00 6 886,68 1 058,40 0,00 5 635,32 50 088,00 3 660,00 53 319,60
Wynagrodzenie pracownika 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Luty 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Marzec 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Kwiecień 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Maj 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Czerwiec 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Lipiec 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Sierpień 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Wrzesień 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Październik 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Listopad 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Grudzień 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Rocznie 70 560,00 6 886,68 4 586,40 0,00 1 799,28 83 832,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 443 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5880 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 800 zł
Całość - kwota brutto 5 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Luty 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Marzec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Kwiecień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Maj 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Czerwiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Lipiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Sierpień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Wrzesień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Październik 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Listopad 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Grudzień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 704,00 800,00 5 080,00
Rocznie 70 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 448,00 9 600,00 60 960,00
Wynagrodzenie pracownika 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Luty 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Marzec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Kwiecień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Maj 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Czerwiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Lipiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Sierpień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Wrzesień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Październik 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Listopad 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Grudzień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 880,00 zł
Rocznie 70 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5880 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 874 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 644 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 880 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 644,00 0,00 4 873,66
Luty 5 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 644,00 0,00 4 873,66
Marzec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 644,00 0,00 4 873,66
Kwiecień 5 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 644,00 0,00 4 873,66
Maj 5 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 644,00 0,00 4 873,66
Czerwiec 5 880,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 644,00 0,00 4 873,66
Lipiec 5 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 605,00 0,00 4 684,97
Sierpień 5 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 605,00 0,00 4 684,97
Wrzesień 5 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 605,00 0,00 4 684,97
Październik 5 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 605,00 0,00 4 684,97
Listopad 5 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 605,00 0,00 4 684,97
Grudzień 5 880,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 605,00 0,00 4 684,97
Rocznie 70 560,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 494,00 0,00 57 351,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 874 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ