Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5870 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 456 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Całość - kwota brutto 5 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Luty 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Marzec 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Kwiecień 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Maj 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Czerwiec 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Lipiec 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Sierpień 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Wrzesień 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Październik 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Listopad 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Grudzień 5 870,00 572,91 88,05 143,82 455,87 4 815,00 278,00 4 331,35
Rocznie 70 440,00 6 874,92 1 056,60 1 725,84 3 333,60 57 780,00 0,00 51 976,20
Wynagrodzenie pracownika 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Luty 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Marzec 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Kwiecień 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Maj 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Czerwiec 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Lipiec 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Sierpień 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Wrzesień 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Październik 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Listopad 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Grudzień 5 870,00 572,91 381,55 98,03 149,69 7 072,18 zł
Rocznie 70 440,00 6 874,92 4 578,60 1 176,36 1 796,28 84 866,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 331 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5870 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 469 zł
Zaliczka na podatek 500 zł
Całość - kwota brutto 5 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Luty 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Marzec 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Kwiecień 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Maj 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Czerwiec 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Lipiec 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Sierpień 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Wrzesień 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Październik 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Listopad 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Grudzień 5 870,00 572,91 88,05 0,00 468,81 4 167,00 500,00 4 240,19
Rocznie 70 440,00 6 874,92 1 056,60 0,00 5 625,72 50 004,00 372,00 50 882,28
Wynagrodzenie pracownika 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 974 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Luty 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Marzec 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Kwiecień 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Maj 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Czerwiec 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Lipiec 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Sierpień 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Wrzesień 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Październik 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Listopad 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Grudzień 5 870,00 572,91 381,55 0,00 149,69 6 974,15 zł
Rocznie 70 440,00 6 874,92 4 578,60 0,00 1 796,28 83 689,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 974 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5870 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 798 zł
Całość - kwota brutto 5 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Luty 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Marzec 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Kwiecień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Maj 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Czerwiec 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Lipiec 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Sierpień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Wrzesień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Październik 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Listopad 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Grudzień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696,00 798,00 5 072,00
Rocznie 70 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 352,00 9 576,00 60 864,00
Wynagrodzenie pracownika 5 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Luty 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Marzec 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Kwiecień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Maj 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Czerwiec 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Lipiec 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Sierpień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Wrzesień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Październik 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Listopad 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Grudzień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870,00 zł
Rocznie 70 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 072 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5870 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 781 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 528 zł
Zaliczka na podatek 561 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 870 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 870,00 0,00 0,00 0,00 528,30 0,00 561,00 0,00 4 780,70
Luty 5 870,00 0,00 0,00 0,00 528,30 0,00 561,00 0,00 4 780,70
Marzec 5 870,00 0,00 0,00 0,00 528,30 0,00 1 372,00 0,00 3 969,70
Kwiecień 5 870,00 0,00 0,00 0,00 528,30 0,00 1 432,00 0,00 3 909,70
Maj 5 870,00 0,00 0,00 0,00 528,30 0,00 1 432,00 0,00 3 909,70
Czerwiec 5 870,00 0,00 0,00 0,00 528,30 0,00 1 432,00 0,00 3 909,70
Lipiec 5 870,00 176,27 72,24 0,00 528,30 15,08 1 347,00 0,00 3 731,11
Sierpień 5 870,00 176,27 72,24 0,00 528,30 15,08 1 347,00 0,00 3 731,11
Wrzesień 5 870,00 176,27 72,24 0,00 528,30 15,08 1 347,00 0,00 3 731,11
Październik 5 870,00 176,27 72,24 0,00 528,30 15,08 1 347,00 0,00 3 731,11
Listopad 5 870,00 176,27 72,24 0,00 528,30 15,08 1 347,00 0,00 3 731,11
Grudzień 5 870,00 176,27 72,24 0,00 528,30 15,08 1 347,00 0,00 3 731,11
Rocznie 70 440,00 1 057,62 433,44 0,00 6 339,60 0,00 14 872,00 0,00 47 646,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 781 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.