Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5770 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 786 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie chorobowe 197 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 625 zł
Zaliczka na podatek 88 zł
Całość - kwota brutto 8 053 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Luty 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Marzec 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Kwiecień 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Maj 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Czerwiec 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Lipiec 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Sierpień 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Wrzesień 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Październik 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Listopad 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Grudzień 8 053,00 785,97 120,80 197,30 625,40 6 699,00 88,00 6 235,53
Rocznie 96 636,00 9 431,64 1 449,60 2 367,60 7 504,80 80 388,00 1 056,00 74 826,36
Wynagrodzenie pracownika 8 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 786 zł
Ubezpieczenie rentowe 523 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 134 zł
Fundusz Pracy (FP) 197 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 702 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Luty 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Marzec 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Kwiecień 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Maj 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Czerwiec 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Lipiec 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Sierpień 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Wrzesień 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Październik 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Listopad 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Grudzień 8 053,00 785,97 523,45 134,49 205,35 9 702,26 zł
Rocznie 96 636,00 9 431,64 6 281,40 1 613,88 2 464,20 116 427,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 053 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 236 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 236 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 702 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5770 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 745 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 610 zł
Zaliczka na podatek 396 zł
Całość - kwota brutto 7 636 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Luty 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Marzec 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Kwiecień 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Maj 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Czerwiec 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Lipiec 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Sierpień 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Wrzesień 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Październik 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Listopad 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Grudzień 7 636,00 745,27 114,54 0,00 609,86 5 421,00 396,00 5 770,33
Rocznie 91 632,00 8 943,24 1 374,48 0,00 7 318,32 65 052,00 4 752,00 69 243,96
Wynagrodzenie pracownika 7 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 745 zł
Ubezpieczenie rentowe 496 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Luty 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Marzec 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Kwiecień 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Maj 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Czerwiec 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Lipiec 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Sierpień 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Wrzesień 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Październik 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Listopad 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Grudzień 7 636,00 745,27 496,34 0,00 194,72 9 072,33 zł
Rocznie 91 632,00 8 943,24 5 956,08 0,00 2 336,64 108 867,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 636 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5770 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 908 zł
Całość - kwota brutto 6 678 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Luty 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Marzec 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Kwiecień 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Maj 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Czerwiec 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Lipiec 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Sierpień 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Wrzesień 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Październik 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Listopad 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Grudzień 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 342,00 908,00 5 770,00
Rocznie 80 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 104,00 10 896,00 69 240,00
Wynagrodzenie pracownika 6 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 678 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Luty 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Marzec 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Kwiecień 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Maj 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Czerwiec 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Lipiec 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Sierpień 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Wrzesień 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Październik 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Listopad 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Grudzień 6 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 678,00 zł
Rocznie 80 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 678 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 678 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5770 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 198 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 758 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 956 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,00 0,00 6 198,00
Luty 6 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 044,00 0,00 5 912,00
Marzec 6 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,00 0,00 5 155,00
Kwiecień 6 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,00 0,00 5 155,00
Maj 6 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,00 0,00 5 155,00
Czerwiec 6 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,00 0,00 5 155,00
Lipiec 6 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 716,00 0,00 4 976,41
Sierpień 6 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 716,00 0,00 4 976,41
Wrzesień 6 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 716,00 0,00 4 976,41
Październik 6 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 716,00 0,00 4 976,41
Listopad 6 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 716,00 0,00 4 976,41
Grudzień 6 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 716,00 0,00 4 976,41
Rocznie 83 472,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 302,00 0,00 62 588,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 198 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.