Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5850 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 5 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Luty 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Marzec 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Kwiecień 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Maj 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Czerwiec 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Lipiec 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Sierpień 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Wrzesień 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Październik 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Listopad 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Grudzień 5 850,00 570,96 87,75 143,33 454,32 4 798,00 276,00 4 317,64
Rocznie 70 200,00 6 851,52 1 053,00 1 719,96 3 309,12 57 576,00 0,00 51 811,68
Wynagrodzenie pracownika 5 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 98 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Luty 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Marzec 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Kwiecień 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Maj 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Czerwiec 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Lipiec 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Sierpień 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Wrzesień 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Październik 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Listopad 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Grudzień 5 850,00 570,96 380,25 97,70 149,18 7 048,09 zł
Rocznie 70 200,00 6 851,52 4 563,00 1 172,40 1 790,16 84 577,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 318 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5850 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 467 zł
Zaliczka na podatek 498 zł
Całość - kwota brutto 5 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Luty 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Marzec 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Kwiecień 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Maj 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Czerwiec 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Lipiec 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Sierpień 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Wrzesień 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Październik 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Listopad 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Grudzień 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 498,00 4 225,71
Rocznie 70 200,00 6 851,52 1 053,00 0,00 5 606,64 49 836,00 372,00 50 708,52
Wynagrodzenie pracownika 5 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Luty 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Marzec 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Kwiecień 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Maj 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Czerwiec 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Lipiec 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Sierpień 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Wrzesień 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Październik 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Listopad 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Grudzień 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Rocznie 70 200,00 6 851,52 4 563,00 0,00 1 790,16 83 404,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 226 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5850 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 054 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 796 zł
Całość - kwota brutto 5 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Luty 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Marzec 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Kwiecień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Maj 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Czerwiec 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Lipiec 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Sierpień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Wrzesień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Październik 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Listopad 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Grudzień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 680,00 796,00 5 054,00
Rocznie 70 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 160,00 9 552,00 60 648,00
Wynagrodzenie pracownika 5 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 850 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Luty 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Marzec 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Kwiecień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Maj 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Czerwiec 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Lipiec 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Sierpień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Wrzesień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Październik 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Listopad 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Grudzień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 zł
Rocznie 70 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 054 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 850 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 850 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5850 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 850 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 765 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 527 zł
Zaliczka na podatek 559 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 850 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 850,00 0,00 0,00 0,00 526,50 0,00 559,00 0,00 4 764,50
Luty 5 850,00 0,00 0,00 0,00 526,50 0,00 559,00 0,00 4 764,50
Marzec 5 850,00 0,00 0,00 0,00 526,50 0,00 1 365,00 0,00 3 958,50
Kwiecień 5 850,00 0,00 0,00 0,00 526,50 0,00 1 428,00 0,00 3 895,50
Maj 5 850,00 0,00 0,00 0,00 526,50 0,00 1 428,00 0,00 3 895,50
Czerwiec 5 850,00 0,00 0,00 0,00 526,50 0,00 1 428,00 0,00 3 895,50
Lipiec 5 850,00 176,27 72,24 0,00 526,50 15,08 1 343,00 0,00 3 716,91
Sierpień 5 850,00 176,27 72,24 0,00 526,50 15,08 1 343,00 0,00 3 716,91
Wrzesień 5 850,00 176,27 72,24 0,00 526,50 15,08 1 343,00 0,00 3 716,91
Październik 5 850,00 176,27 72,24 0,00 526,50 15,08 1 343,00 0,00 3 716,91
Listopad 5 850,00 176,27 72,24 0,00 526,50 15,08 1 343,00 0,00 3 716,91
Grudzień 5 850,00 176,27 72,24 0,00 526,50 15,08 1 343,00 0,00 3 716,91
Rocznie 70 200,00 1 057,62 433,44 0,00 6 318,00 0,00 14 825,00 0,00 47 475,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 765 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.