Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5760 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 785 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie chorobowe 197 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 624 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 8 039 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Luty 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Marzec 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Kwiecień 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Maj 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Czerwiec 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Lipiec 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Sierpień 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Wrzesień 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Październik 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Listopad 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Grudzień 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 87,00 6 225,52
Rocznie 96 468,00 9 415,32 1 447,08 2 363,52 7 491,84 80 244,00 1 044,00 74 706,24
Wynagrodzenie pracownika 8 039 zł
Ubezpieczenie emerytalne 785 zł
Ubezpieczenie rentowe 523 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 134 zł
Fundusz Pracy (FP) 197 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Luty 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Marzec 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Kwiecień 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Maj 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Czerwiec 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Lipiec 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Sierpień 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Wrzesień 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Październik 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Listopad 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Grudzień 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Rocznie 96 468,00 9 415,32 6 270,48 1 611,00 2 460,00 116 224,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 039 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 226 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 226 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5760 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 609 zł
Zaliczka na podatek 396 zł
Całość - kwota brutto 7 623 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Luty 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Marzec 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Kwiecień 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Maj 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Czerwiec 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Lipiec 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Sierpień 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Wrzesień 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Październik 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Listopad 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Grudzień 7 623,00 744,00 114,35 0,00 608,82 5 412,00 396,00 5 759,83
Rocznie 91 476,00 8 928,00 1 372,20 0,00 7 305,84 64 944,00 4 752,00 69 117,96
Wynagrodzenie pracownika 7 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 496 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 057 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Luty 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Marzec 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Kwiecień 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Maj 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Czerwiec 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Lipiec 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Sierpień 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Wrzesień 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Październik 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Listopad 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Grudzień 7 623,00 744,00 495,50 0,00 194,38 9 056,88 zł
Rocznie 91 476,00 8 928,00 5 946,00 0,00 2 332,56 108 682,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 623 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 057 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5760 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 907 zł
Całość - kwota brutto 6 667 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Luty 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Marzec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Kwiecień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Maj 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Czerwiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Lipiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Sierpień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Wrzesień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Październik 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Listopad 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Grudzień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Rocznie 80 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 008,00 10 884,00 69 120,00
Wynagrodzenie pracownika 6 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Luty 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Marzec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Kwiecień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Maj 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Czerwiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Lipiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Sierpień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Wrzesień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Październik 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Listopad 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Grudzień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Rocznie 80 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5760 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 755 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 944 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00 0,00 6 189,00
Luty 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039,00 0,00 5 905,00
Marzec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797,00 0,00 5 147,00
Kwiecień 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797,00 0,00 5 147,00
Maj 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797,00 0,00 5 147,00
Czerwiec 6 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797,00 0,00 5 147,00
Lipiec 6 944,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 713,00 0,00 4 967,41
Sierpień 6 944,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 713,00 0,00 4 967,41
Wrzesień 6 944,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 713,00 0,00 4 967,41
Październik 6 944,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 713,00 0,00 4 967,41
Listopad 6 944,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 713,00 0,00 4 967,41
Grudzień 6 944,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 713,00 0,00 4 967,41
Rocznie 83 328,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 260,00 0,00 62 486,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 189 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.