Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5760 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 785 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie chorobowe 197 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 624 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Całość - kwota brutto 8 039 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Luty 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Marzec 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Kwiecień 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Maj 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Czerwiec 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Lipiec 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Sierpień 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Wrzesień 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Październik 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Listopad 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Grudzień 8 039,00 784,61 120,59 196,96 624,32 6 687,00 502,00 5 810,52
Rocznie 96 468,00 9 415,32 1 447,08 2 363,52 6 029,28 80 244,00 0,00 69 726,24
Wynagrodzenie pracownika 8 039 zł
Ubezpieczenie emerytalne 785 zł
Ubezpieczenie rentowe 523 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 134 zł
Fundusz Pracy (FP) 197 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Luty 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Marzec 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Kwiecień 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Maj 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Czerwiec 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Lipiec 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Sierpień 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Wrzesień 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Październik 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Listopad 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Grudzień 8 039,00 784,61 522,54 134,25 205,00 9 685,40 zł
Rocznie 96 468,00 9 415,32 6 270,48 1 611,00 2 460,00 116 224,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 039 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 811 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 811 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5760 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 609 zł
Zaliczka na podatek 650 zł
Całość - kwota brutto 7 627 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Luty 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Marzec 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Kwiecień 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Maj 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Czerwiec 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Lipiec 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Sierpień 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Wrzesień 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Październik 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Listopad 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Grudzień 7 627,00 744,40 114,41 0,00 609,14 5 415,00 650,00 5 509,25
Rocznie 91 524,00 8 932,80 1 372,92 0,00 7 309,68 64 980,00 492,00 66 111,00
Wynagrodzenie pracownika 7 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 496 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 062 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Luty 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Marzec 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Kwiecień 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Maj 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Czerwiec 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Lipiec 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Sierpień 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Wrzesień 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Październik 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Listopad 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Grudzień 7 627,00 744,40 495,76 0,00 194,49 9 061,65 zł
Rocznie 91 524,00 8 932,80 5 949,12 0,00 2 333,88 108 739,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 627 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 509 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 509 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 062 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5760 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 907 zł
Całość - kwota brutto 6 667 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Luty 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Marzec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Kwiecień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Maj 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Czerwiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Lipiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Sierpień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Wrzesień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Październik 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Listopad 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Grudzień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 334,00 907,00 5 760,00
Rocznie 80 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 008,00 10 884,00 69 120,00
Wynagrodzenie pracownika 6 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Luty 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Marzec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Kwiecień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Maj 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Czerwiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Lipiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Sierpień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Wrzesień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Październik 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Listopad 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Grudzień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 667,00 zł
Rocznie 80 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5760 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 626 zł
Zaliczka na podatek 673 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 952 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 952,00 0,00 0,00 0,00 625,68 0,00 673,00 0,00 5 653,32
Luty 6 952,00 0,00 0,00 0,00 625,68 0,00 811,00 0,00 5 515,32
Marzec 6 952,00 0,00 0,00 0,00 625,68 0,00 1 642,00 0,00 4 684,32
Kwiecień 6 952,00 0,00 0,00 0,00 625,68 0,00 1 642,00 0,00 4 684,32
Maj 6 952,00 0,00 0,00 0,00 625,68 0,00 1 642,00 0,00 4 684,32
Czerwiec 6 952,00 0,00 0,00 0,00 625,68 0,00 1 642,00 0,00 4 684,32
Lipiec 6 952,00 176,27 72,24 0,00 625,68 15,08 1 557,00 0,00 4 505,73
Sierpień 6 952,00 176,27 72,24 0,00 625,68 15,08 1 557,00 0,00 4 505,73
Wrzesień 6 952,00 176,27 72,24 0,00 625,68 15,08 1 557,00 0,00 4 505,73
Październik 6 952,00 176,27 72,24 0,00 625,68 15,08 1 557,00 0,00 4 505,73
Listopad 6 952,00 176,27 72,24 0,00 625,68 15,08 1 557,00 0,00 4 505,73
Grudzień 6 952,00 176,27 72,24 0,00 625,68 15,08 1 557,00 0,00 4 505,73
Rocznie 83 424,00 1 057,62 433,44 0,00 7 508,16 0,00 17 394,00 0,00 56 940,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 653 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.