Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 801 zł
Ubezpieczenie emerytalne 783 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie chorobowe 197 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 623 zł
Zaliczka na podatek 501 zł
Całość - kwota brutto 8 025 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Luty 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Marzec 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Kwiecień 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Maj 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Czerwiec 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Lipiec 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Sierpień 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Wrzesień 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Październik 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Listopad 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Grudzień 8 025,00 783,24 120,38 196,61 623,23 6 675,00 501,00 5 800,54
Rocznie 96 300,00 9 398,88 1 444,56 2 359,32 6 012,00 80 100,00 0,00 69 606,48
Wynagrodzenie pracownika 8 025 zł
Ubezpieczenie emerytalne 783 zł
Ubezpieczenie rentowe 522 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 134 zł
Fundusz Pracy (FP) 197 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 669 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Luty 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Marzec 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Kwiecień 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Maj 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Czerwiec 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Lipiec 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Sierpień 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Wrzesień 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Październik 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Listopad 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Grudzień 8 025,00 783,24 521,63 134,02 204,64 9 668,53 zł
Rocznie 96 300,00 9 398,88 6 259,56 1 608,24 2 455,68 116 022,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 025 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 801 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 801 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 669 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 743 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 608 zł
Zaliczka na podatek 649 zł
Całość - kwota brutto 7 614 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Luty 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Marzec 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Kwiecień 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Maj 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Czerwiec 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Lipiec 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Sierpień 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Wrzesień 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Październik 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Listopad 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Grudzień 7 614,00 743,13 114,21 0,00 608,10 5 405,00 649,00 5 499,96
Rocznie 91 368,00 8 917,56 1 370,52 0,00 7 297,20 64 860,00 492,00 65 999,52
Wynagrodzenie pracownika 7 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 743 zł
Ubezpieczenie rentowe 495 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 187 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Luty 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Marzec 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Kwiecień 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Maj 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Czerwiec 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Lipiec 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Sierpień 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Wrzesień 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Październik 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Listopad 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Grudzień 7 614,00 743,13 494,91 0,00 194,15 9 046,19 zł
Rocznie 91 368,00 8 917,56 5 938,92 0,00 2 329,80 108 554,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 905 zł
Całość - kwota brutto 6 655 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Luty 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Marzec 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Kwiecień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Maj 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Czerwiec 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Lipiec 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Sierpień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Wrzesień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Październik 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Listopad 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Grudzień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 324,00 905,00 5 750,00
Rocznie 79 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 888,00 10 860,00 69 000,00
Wynagrodzenie pracownika 6 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 655 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Luty 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Marzec 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Kwiecień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Maj 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Czerwiec 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Lipiec 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Sierpień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Wrzesień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Październik 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Listopad 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Grudzień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655,00 zł
Rocznie 79 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 860,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 655 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 625 zł
Zaliczka na podatek 672 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 940 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 940,00 0,00 0,00 0,00 624,60 0,00 672,00 0,00 5 643,40
Luty 6 940,00 0,00 0,00 0,00 624,60 0,00 807,00 0,00 5 508,40
Marzec 6 940,00 0,00 0,00 0,00 624,60 0,00 1 639,00 0,00 4 676,40
Kwiecień 6 940,00 0,00 0,00 0,00 624,60 0,00 1 639,00 0,00 4 676,40
Maj 6 940,00 0,00 0,00 0,00 624,60 0,00 1 639,00 0,00 4 676,40
Czerwiec 6 940,00 0,00 0,00 0,00 624,60 0,00 1 639,00 0,00 4 676,40
Lipiec 6 940,00 176,27 72,24 0,00 624,60 15,08 1 555,00 0,00 4 496,81
Sierpień 6 940,00 176,27 72,24 0,00 624,60 15,08 1 555,00 0,00 4 496,81
Wrzesień 6 940,00 176,27 72,24 0,00 624,60 15,08 1 555,00 0,00 4 496,81
Październik 6 940,00 176,27 72,24 0,00 624,60 15,08 1 555,00 0,00 4 496,81
Listopad 6 940,00 176,27 72,24 0,00 624,60 15,08 1 555,00 0,00 4 496,81
Grudzień 6 940,00 176,27 72,24 0,00 624,60 15,08 1 555,00 0,00 4 496,81
Rocznie 83 280,00 1 057,62 433,44 0,00 7 495,20 0,00 17 365,00 0,00 56 838,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 643 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.