Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5740 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie chorobowe 196 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 622 zł
Zaliczka na podatek 553 zł
Całość - kwota brutto 8 014 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Luty 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Marzec 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Kwiecień 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Maj 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Czerwiec 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Lipiec 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Sierpień 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Wrzesień 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Październik 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Listopad 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Grudzień 8 014,00 782,17 120,21 196,34 622,38 6 665,00 553,00 5 739,90
Rocznie 96 168,00 9 386,04 1 442,52 2 356,08 7 468,56 79 980,00 6 636,00 68 878,80
Wynagrodzenie pracownika 8 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 521 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 134 zł
Fundusz Pracy (FP) 196 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 655 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Luty 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Marzec 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Kwiecień 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Maj 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Czerwiec 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Lipiec 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Sierpień 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Wrzesień 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Październik 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Listopad 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Grudzień 8 014,00 782,17 520,91 133,83 204,35 9 655,26 zł
Rocznie 96 168,00 9 386,04 6 250,92 1 605,96 2 452,20 115 863,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 8 014 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 655 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5740 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 741 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 607 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 7 596 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Luty 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Marzec 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Kwiecień 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Maj 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Czerwiec 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Lipiec 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Sierpień 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Wrzesień 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Październik 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Listopad 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Grudzień 7 596,00 741,37 113,94 0,00 606,66 5 393,00 394,00 5 740,03
Rocznie 91 152,00 8 896,44 1 367,28 0,00 7 279,92 64 716,00 4 728,00 68 880,36
Wynagrodzenie pracownika 7 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 741 zł
Ubezpieczenie rentowe 494 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 186 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 025 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Luty 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Marzec 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Kwiecień 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Maj 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Czerwiec 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Lipiec 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Sierpień 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Wrzesień 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Październik 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Listopad 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Grudzień 7 596,00 741,37 493,74 0,00 193,70 9 024,81 zł
Rocznie 91 152,00 8 896,44 5 924,88 0,00 2 324,40 108 297,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 596 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 025 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5740 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 904 zł
Całość - kwota brutto 6 644 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Luty 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Marzec 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Kwiecień 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Maj 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Czerwiec 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Lipiec 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Sierpień 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Wrzesień 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Październik 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Listopad 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Grudzień 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 315,00 904,00 5 740,00
Rocznie 79 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 780,00 10 848,00 68 880,00
Wynagrodzenie pracownika 6 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 644 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Luty 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Marzec 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Kwiecień 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Maj 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Czerwiec 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Lipiec 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Sierpień 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Wrzesień 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Październik 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Listopad 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Grudzień 6 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 644,00 zł
Rocznie 79 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 644 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 644 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5740 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 805 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 927 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 805,00 0,00 5 740,19
Luty 6 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 805,00 0,00 5 740,19
Marzec 6 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 805,00 0,00 5 740,19
Kwiecień 6 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 805,00 0,00 5 740,19
Maj 6 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 805,00 0,00 5 740,19
Czerwiec 6 927,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 805,00 0,00 5 740,19
Lipiec 6 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 763,00 0,00 5 536,99
Sierpień 6 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 763,00 0,00 5 536,99
Wrzesień 6 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 763,00 0,00 5 536,99
Październik 6 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 763,00 0,00 5 536,99
Listopad 6 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 763,00 0,00 5 536,99
Grudzień 6 927,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 763,00 0,00 5 536,99
Rocznie 83 124,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 408,00 0,00 67 663,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 927 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 740 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ