Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 781 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie chorobowe 196 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 621 zł
Zaliczka na podatek 85 zł
Całość - kwota brutto 7 997 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Luty 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Marzec 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Kwiecień 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Maj 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Czerwiec 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Lipiec 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Sierpień 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Wrzesień 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Październik 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Listopad 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Grudzień 7 997,00 780,51 119,96 195,93 621,05 6 651,00 85,00 6 194,55
Rocznie 95 964,00 9 366,12 1 439,52 2 351,16 7 452,60 79 812,00 1 020,00 74 334,60
Wynagrodzenie pracownika 7 997 zł
Ubezpieczenie emerytalne 781 zł
Ubezpieczenie rentowe 520 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 134 zł
Fundusz Pracy (FP) 196 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 635 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Luty 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Marzec 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Kwiecień 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Maj 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Czerwiec 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Lipiec 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Sierpień 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Wrzesień 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Październik 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Listopad 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Grudzień 7 997,00 780,51 519,81 133,55 203,93 9 634,80 zł
Rocznie 95 964,00 9 366,12 6 237,72 1 602,60 2 447,16 115 617,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 997 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 195 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 195 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 635 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 740 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 606 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 7 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Luty 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Marzec 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Kwiecień 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Maj 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Czerwiec 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Lipiec 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Sierpień 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Wrzesień 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Październik 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Listopad 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Grudzień 7 583,00 740,10 113,75 0,00 605,62 5 383,00 394,00 5 729,53
Rocznie 90 996,00 8 881,20 1 365,00 0,00 7 267,44 64 596,00 4 728,00 68 754,36
Wynagrodzenie pracownika 7 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 740 zł
Ubezpieczenie rentowe 493 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 186 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 009 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Luty 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Marzec 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Kwiecień 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Maj 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Czerwiec 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Lipiec 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Sierpień 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Wrzesień 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Październik 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Listopad 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Grudzień 7 583,00 740,10 492,90 0,00 193,36 9 009,36 zł
Rocznie 90 996,00 8 881,20 5 914,80 0,00 2 320,32 108 112,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 009 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 902 zł
Całość - kwota brutto 6 632 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Luty 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Marzec 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Kwiecień 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Maj 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Czerwiec 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Lipiec 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Sierpień 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Wrzesień 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Październik 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Listopad 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Grudzień 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 306,00 902,00 5 730,00
Rocznie 79 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 672,00 10 824,00 68 760,00
Wynagrodzenie pracownika 6 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Luty 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Marzec 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Kwiecień 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Maj 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Czerwiec 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Lipiec 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Sierpień 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Wrzesień 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Październik 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Listopad 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Grudzień 6 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,00 zł
Rocznie 79 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 584,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 632 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 749 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 908 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 0,00 6 159,00
Luty 6 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 022,00 0,00 5 886,00
Marzec 6 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 786,00 0,00 5 122,00
Kwiecień 6 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 786,00 0,00 5 122,00
Maj 6 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 786,00 0,00 5 122,00
Czerwiec 6 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 786,00 0,00 5 122,00
Lipiec 6 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 701,00 0,00 4 943,41
Sierpień 6 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 701,00 0,00 4 943,41
Wrzesień 6 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 701,00 0,00 4 943,41
Październik 6 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 701,00 0,00 4 943,41
Listopad 6 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 701,00 0,00 4 943,41
Grudzień 6 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 701,00 0,00 4 943,41
Rocznie 82 896,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 121,00 0,00 62 193,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 159 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.