Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5720 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 779 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie chorobowe 196 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 620 zł
Zaliczka na podatek 84 zł
Całość - kwota brutto 7 982 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Luty 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Marzec 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Kwiecień 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Maj 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Czerwiec 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Lipiec 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Sierpień 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Wrzesień 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Październik 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Listopad 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Grudzień 7 982,00 779,04 119,73 195,56 619,89 6 638,00 84,00 6 183,78
Rocznie 95 784,00 9 348,48 1 436,76 2 346,72 7 438,68 79 656,00 1 008,00 74 205,36
Wynagrodzenie pracownika 7 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 779 zł
Ubezpieczenie rentowe 519 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 133 zł
Fundusz Pracy (FP) 196 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 617 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Luty 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Marzec 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Kwiecień 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Maj 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Czerwiec 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Lipiec 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Sierpień 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Wrzesień 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Październik 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Listopad 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Grudzień 7 982,00 779,04 518,83 133,30 203,54 9 616,71 zł
Rocznie 95 784,00 9 348,48 6 225,96 1 599,60 2 442,48 115 400,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 982 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 184 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 617 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5720 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 739 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 605 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Całość - kwota brutto 7 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Luty 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Marzec 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Kwiecień 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Maj 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Czerwiec 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Lipiec 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Sierpień 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Wrzesień 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Październik 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Listopad 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Grudzień 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Rocznie 90 840,00 8 865,96 1 362,60 0,00 7 255,08 64 488,00 4 716,00 68 640,36
Wynagrodzenie pracownika 7 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 739 zł
Ubezpieczenie rentowe 492 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 8 994 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Luty 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Marzec 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Kwiecień 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Maj 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Czerwiec 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Lipiec 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Sierpień 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Wrzesień 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Październik 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Listopad 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Grudzień 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Rocznie 90 840,00 8 865,96 5 904,60 0,00 2 316,48 107 927,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 994 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5720 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 900 zł
Całość - kwota brutto 6 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Luty 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Marzec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Kwiecień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Maj 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Czerwiec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Lipiec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Sierpień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Wrzesień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Październik 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Listopad 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Grudzień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Rocznie 79 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 552,00 10 800,00 68 640,00
Wynagrodzenie pracownika 6 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Luty 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Marzec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Kwiecień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Maj 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Czerwiec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Lipiec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Sierpień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Wrzesień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Październik 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Listopad 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Grudzień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Rocznie 79 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5720 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 747 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 895 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 6 148,00
Luty 6 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 016,00 0,00 5 879,00
Marzec 6 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00 0,00 5 114,00
Kwiecień 6 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00 0,00 5 114,00
Maj 6 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00 0,00 5 114,00
Czerwiec 6 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00 0,00 5 114,00
Lipiec 6 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 697,00 0,00 4 934,41
Sierpień 6 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 697,00 0,00 4 934,41
Wrzesień 6 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 697,00 0,00 4 934,41
Październik 6 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 697,00 0,00 4 934,41
Listopad 6 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 697,00 0,00 4 934,41
Grudzień 6 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 697,00 0,00 4 934,41
Rocznie 82 740,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 069,00 0,00 62 089,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 148 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.