Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5720 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 779 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie chorobowe 196 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 620 zł
Zaliczka na podatek 551 zł
Całość - kwota brutto 7 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Luty 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Marzec 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Kwiecień 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Maj 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Czerwiec 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Lipiec 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Sierpień 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Wrzesień 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Październik 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Listopad 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Grudzień 7 986,00 779,43 119,79 195,66 620,20 6 641,00 551,00 5 719,92
Rocznie 95 832,00 9 353,16 1 437,48 2 347,92 7 442,40 79 692,00 6 612,00 68 639,04
Wynagrodzenie pracownika 7 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 779 zł
Ubezpieczenie rentowe 519 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 133 zł
Fundusz Pracy (FP) 196 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 622 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Luty 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Marzec 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Kwiecień 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Maj 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Czerwiec 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Lipiec 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Sierpień 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Wrzesień 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Październik 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Listopad 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Grudzień 7 986,00 779,43 519,09 133,37 203,65 9 621,54 zł
Rocznie 95 832,00 9 353,16 6 229,08 1 600,44 2 443,80 115 458,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 622 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5720 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 739 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 605 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Całość - kwota brutto 7 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Luty 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Marzec 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Kwiecień 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Maj 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Czerwiec 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Lipiec 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Sierpień 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Wrzesień 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Październik 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Listopad 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Grudzień 7 570,00 738,83 113,55 0,00 604,59 5 374,00 393,00 5 720,03
Rocznie 90 840,00 8 865,96 1 362,60 0,00 7 255,08 64 488,00 4 716,00 68 640,36
Wynagrodzenie pracownika 7 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 739 zł
Ubezpieczenie rentowe 492 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 8 994 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Luty 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Marzec 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Kwiecień 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Maj 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Czerwiec 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Lipiec 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Sierpień 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Wrzesień 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Październik 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Listopad 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Grudzień 7 570,00 738,83 492,05 0,00 193,04 8 993,92 zł
Rocznie 90 840,00 8 865,96 5 904,60 0,00 2 316,48 107 927,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 994 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5720 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 900 zł
Całość - kwota brutto 6 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Luty 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Marzec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Kwiecień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Maj 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Czerwiec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Lipiec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Sierpień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Wrzesień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Październik 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Listopad 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Grudzień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 296,00 900,00 5 720,00
Rocznie 79 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 552,00 10 800,00 68 640,00
Wynagrodzenie pracownika 6 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Luty 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Marzec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Kwiecień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Maj 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Czerwiec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Lipiec 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Sierpień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Wrzesień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Październik 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Listopad 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Grudzień 6 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 620,00 zł
Rocznie 79 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5720 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 801 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 903 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 801,00 0,00 5 720,19
Luty 6 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 801,00 0,00 5 720,19
Marzec 6 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 801,00 0,00 5 720,19
Kwiecień 6 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 801,00 0,00 5 720,19
Maj 6 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 801,00 0,00 5 720,19
Czerwiec 6 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 801,00 0,00 5 720,19
Lipiec 6 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 759,00 0,00 5 516,99
Sierpień 6 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 759,00 0,00 5 516,99
Wrzesień 6 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 759,00 0,00 5 516,99
Październik 6 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 759,00 0,00 5 516,99
Listopad 6 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 759,00 0,00 5 516,99
Grudzień 6 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 759,00 0,00 5 516,99
Rocznie 82 836,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 360,00 0,00 67 423,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 720 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ