Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 778 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie chorobowe 195 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 619 zł
Zaliczka na podatek 83 zł
Całość - kwota brutto 7 968 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Luty 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Marzec 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Kwiecień 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Maj 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Czerwiec 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Lipiec 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Sierpień 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Wrzesień 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Październik 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Listopad 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Grudzień 7 968,00 777,68 119,52 195,22 618,80 6 626,00 83,00 6 173,78
Rocznie 95 616,00 9 332,16 1 434,24 2 342,64 7 425,60 79 512,00 996,00 74 085,36
Wynagrodzenie pracownika 7 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 778 zł
Ubezpieczenie rentowe 518 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 133 zł
Fundusz Pracy (FP) 195 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Luty 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Marzec 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Kwiecień 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Maj 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Czerwiec 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Lipiec 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Sierpień 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Wrzesień 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Październik 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Listopad 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Grudzień 7 968,00 777,68 517,92 133,07 203,19 9 599,86 zł
Rocznie 95 616,00 9 332,16 6 215,04 1 596,84 2 438,28 115 198,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 174 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 174 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 737 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 603 zł
Zaliczka na podatek 392 zł
Całość - kwota brutto 7 556 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Luty 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Marzec 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Kwiecień 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Maj 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Czerwiec 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Lipiec 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Sierpień 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Wrzesień 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Październik 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Listopad 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Grudzień 7 556,00 737,47 113,34 0,00 603,47 5 364,00 392,00 5 709,72
Rocznie 90 672,00 8 849,64 1 360,08 0,00 7 241,64 64 368,00 4 704,00 68 516,64
Wynagrodzenie pracownika 7 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 737 zł
Ubezpieczenie rentowe 491 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 8 977 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Luty 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Marzec 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Kwiecień 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Maj 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Czerwiec 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Lipiec 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Sierpień 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Wrzesień 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Październik 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Listopad 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Grudzień 7 556,00 737,47 491,14 0,00 192,68 8 977,29 zł
Rocznie 90 672,00 8 849,64 5 893,68 0,00 2 312,16 107 727,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 556 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 977 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 899 zł
Całość - kwota brutto 6 609 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Luty 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Marzec 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Kwiecień 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Maj 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Czerwiec 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Lipiec 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Sierpień 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Wrzesień 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Październik 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Listopad 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Grudzień 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 287,00 899,00 5 710,00
Rocznie 79 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 444,00 10 788,00 68 520,00
Wynagrodzenie pracownika 6 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 609 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Luty 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Marzec 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Kwiecień 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Maj 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Czerwiec 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Lipiec 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Sierpień 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Wrzesień 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Październik 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Listopad 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Grudzień 6 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 609,00 zł
Rocznie 79 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 609 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 609 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 745 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 883 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00 0,00 6 138,00
Luty 6 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 0,00 5 873,00
Marzec 6 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 0,00 5 105,00
Kwiecień 6 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 0,00 5 105,00
Maj 6 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 0,00 5 105,00
Czerwiec 6 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 778,00 0,00 5 105,00
Lipiec 6 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 693,00 0,00 4 926,41
Sierpień 6 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 693,00 0,00 4 926,41
Wrzesień 6 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 693,00 0,00 4 926,41
Październik 6 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 693,00 0,00 4 926,41
Listopad 6 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 693,00 0,00 4 926,41
Grudzień 6 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 693,00 0,00 4 926,41
Rocznie 82 596,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 19 025,00 0,00 61 989,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 138 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.