Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 775 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 195 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 617 zł
Zaliczka na podatek 492 zł
Całość - kwota brutto 7 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Luty 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Marzec 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Kwiecień 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Maj 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Czerwiec 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Lipiec 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Sierpień 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Wrzesień 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Październik 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Listopad 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Grudzień 7 940,00 774,94 119,10 194,53 616,63 6 601,00 492,00 5 742,80
Rocznie 95 280,00 9 299,28 1 429,20 2 334,36 5 905,44 79 212,00 0,00 68 913,60
Wynagrodzenie pracownika 7 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 775 zł
Ubezpieczenie rentowe 516 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 133 zł
Fundusz Pracy (FP) 195 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Luty 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Marzec 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Kwiecień 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Maj 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Czerwiec 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Lipiec 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Sierpień 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Wrzesień 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Październik 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Listopad 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Grudzień 7 940,00 774,94 516,10 132,60 202,47 9 566,11 zł
Rocznie 95 280,00 9 299,28 6 193,20 1 591,20 2 429,64 114 793,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 743 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 743 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 735 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 602 zł
Zaliczka na podatek 642 zł
Całość - kwota brutto 7 534 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Luty 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Marzec 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Kwiecień 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Maj 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Czerwiec 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Lipiec 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Sierpień 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Wrzesień 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Październik 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Listopad 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Grudzień 7 534,00 735,32 113,01 0,00 601,71 5 349,00 642,00 5 442,08
Rocznie 90 408,00 8 823,84 1 356,12 0,00 7 220,52 64 188,00 480,00 65 304,96
Wynagrodzenie pracownika 7 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 735 zł
Ubezpieczenie rentowe 490 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 185 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 8 951 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Luty 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Marzec 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Kwiecień 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Maj 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Czerwiec 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Lipiec 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Sierpień 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Wrzesień 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Październik 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Listopad 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Grudzień 7 534,00 735,32 489,71 0,00 192,11 8 951,14 zł
Rocznie 90 408,00 8 823,84 5 876,52 0,00 2 305,32 107 413,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 534 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 442 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 442 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 951 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 896 zł
Całość - kwota brutto 6 586 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Luty 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Marzec 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Kwiecień 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Maj 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Czerwiec 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Lipiec 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Sierpień 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Wrzesień 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Październik 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Listopad 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Grudzień 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 896,00 5 690,00
Rocznie 79 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 228,00 10 752,00 68 280,00
Wynagrodzenie pracownika 6 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 586 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Luty 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Marzec 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Kwiecień 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Maj 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Czerwiec 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Lipiec 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Sierpień 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Wrzesień 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Październik 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Listopad 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Grudzień 6 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 586,00 zł
Rocznie 79 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 032,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 586 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 586 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 618 zł
Zaliczka na podatek 664 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 867 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 867,00 0,00 0,00 0,00 618,03 0,00 664,00 0,00 5 584,97
Luty 6 867,00 0,00 0,00 0,00 618,03 0,00 786,00 0,00 5 462,97
Marzec 6 867,00 0,00 0,00 0,00 618,03 0,00 1 625,00 0,00 4 623,97
Kwiecień 6 867,00 0,00 0,00 0,00 618,03 0,00 1 625,00 0,00 4 623,97
Maj 6 867,00 0,00 0,00 0,00 618,03 0,00 1 625,00 0,00 4 623,97
Czerwiec 6 867,00 0,00 0,00 0,00 618,03 0,00 1 625,00 0,00 4 623,97
Lipiec 6 867,00 176,27 72,24 0,00 618,03 15,08 1 541,00 0,00 4 444,38
Sierpień 6 867,00 176,27 72,24 0,00 618,03 15,08 1 541,00 0,00 4 444,38
Wrzesień 6 867,00 176,27 72,24 0,00 618,03 15,08 1 541,00 0,00 4 444,38
Październik 6 867,00 176,27 72,24 0,00 618,03 15,08 1 541,00 0,00 4 444,38
Listopad 6 867,00 176,27 72,24 0,00 618,03 15,08 1 541,00 0,00 4 444,38
Grudzień 6 867,00 176,27 72,24 0,00 618,03 15,08 1 541,00 0,00 4 444,38
Rocznie 82 404,00 1 057,62 433,44 0,00 7 416,36 0,00 17 196,00 0,00 56 210,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 585 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.