Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5680 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 774 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 194 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 616 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Całość - kwota brutto 7 926 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Luty 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Marzec 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Kwiecień 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Maj 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Czerwiec 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Lipiec 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Sierpień 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Wrzesień 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Październik 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Listopad 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Grudzień 7 926,00 773,58 118,89 194,19 615,54 6 589,00 80,00 6 143,80
Rocznie 95 112,00 9 282,96 1 426,68 2 330,28 7 386,48 79 068,00 960,00 73 725,60
Wynagrodzenie pracownika 7 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 774 zł
Ubezpieczenie rentowe 515 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 132 zł
Fundusz Pracy (FP) 194 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 549 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Luty 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Marzec 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Kwiecień 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Maj 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Czerwiec 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Lipiec 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Sierpień 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Wrzesień 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Październik 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Listopad 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Grudzień 7 926,00 773,58 515,19 132,36 202,12 9 549,25 zł
Rocznie 95 112,00 9 282,96 6 182,28 1 588,32 2 425,44 114 591,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 926 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 144 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 144 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 549 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5680 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 600 zł
Zaliczka na podatek 390 zł
Całość - kwota brutto 7 517 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Luty 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Marzec 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Kwiecień 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Maj 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Czerwiec 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Lipiec 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Sierpień 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Wrzesień 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Październik 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Listopad 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Grudzień 7 517,00 733,66 112,76 0,00 600,35 5 336,00 390,00 5 680,23
Rocznie 90 204,00 8 803,92 1 353,12 0,00 7 204,20 64 032,00 4 680,00 68 162,76
Wynagrodzenie pracownika 7 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 489 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 8 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Luty 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Marzec 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Kwiecień 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Maj 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Czerwiec 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Lipiec 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Sierpień 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Wrzesień 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Październik 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Listopad 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Grudzień 7 517,00 733,66 488,61 0,00 191,69 8 930,96 zł
Rocznie 90 204,00 8 803,92 5 863,32 0,00 2 300,28 107 171,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 517 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5680 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 894 zł
Całość - kwota brutto 6 574 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Luty 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Marzec 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Kwiecień 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Maj 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Czerwiec 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Lipiec 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Sierpień 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Wrzesień 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Październik 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Listopad 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Grudzień 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 259,00 894,00 5 680,00
Rocznie 78 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 108,00 10 728,00 68 160,00
Wynagrodzenie pracownika 6 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Luty 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Marzec 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Kwiecień 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Maj 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Czerwiec 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Lipiec 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Sierpień 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Wrzesień 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Październik 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Listopad 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Grudzień 6 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 574,00 zł
Rocznie 78 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5680 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 739 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 847 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,00 0,00 6 108,00
Luty 6 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,00 0,00 5 854,00
Marzec 6 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 766,00 0,00 5 081,00
Kwiecień 6 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 766,00 0,00 5 081,00
Maj 6 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 766,00 0,00 5 081,00
Czerwiec 6 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 766,00 0,00 5 081,00
Lipiec 6 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 682,00 0,00 4 901,41
Sierpień 6 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 682,00 0,00 4 901,41
Wrzesień 6 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 682,00 0,00 4 901,41
Październik 6 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 682,00 0,00 4 901,41
Listopad 6 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 682,00 0,00 4 901,41
Grudzień 6 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 682,00 0,00 4 901,41
Rocznie 82 164,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 18 888,00 0,00 61 694,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 108 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.