Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5680 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 202 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 441 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Całość - kwota brutto 5 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Luty 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Marzec 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Kwiecień 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Maj 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Czerwiec 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Lipiec 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Sierpień 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Wrzesień 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Październik 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Listopad 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Grudzień 5 680,00 554,37 85,20 139,16 441,11 4 651,00 258,00 4 202,16
Rocznie 68 160,00 6 652,44 1 022,40 1 669,92 3 097,44 55 812,00 0,00 50 425,92
Wynagrodzenie pracownika 5 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Luty 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Marzec 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Kwiecień 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Maj 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Czerwiec 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Lipiec 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Sierpień 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Wrzesień 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Październik 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Listopad 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Grudzień 5 680,00 554,37 369,20 94,86 144,84 6 843,27 zł
Rocznie 68 160,00 6 652,44 4 430,40 1 138,32 1 738,08 82 119,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 202 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5680 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 454 zł
Zaliczka na podatek 484 zł
Całość - kwota brutto 5 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Luty 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Marzec 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Kwiecień 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Maj 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Czerwiec 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Lipiec 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Sierpień 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Wrzesień 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Październik 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Listopad 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Grudzień 5 680,00 554,37 85,20 0,00 453,64 4 032,00 484,00 4 102,95
Rocznie 68 160,00 6 652,44 1 022,40 0,00 5 443,68 48 384,00 360,00 49 235,40
Wynagrodzenie pracownika 5 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Luty 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Marzec 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Kwiecień 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Maj 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Czerwiec 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Lipiec 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Sierpień 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Wrzesień 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Październik 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Listopad 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Grudzień 5 680,00 554,37 369,20 0,00 144,84 6 748,41 zł
Rocznie 68 160,00 6 652,44 4 430,40 0,00 1 738,08 80 980,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 103 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5680 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 772 zł
Całość - kwota brutto 5 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Luty 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Marzec 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Kwiecień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Maj 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Czerwiec 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Lipiec 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Sierpień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Wrzesień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Październik 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Listopad 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Grudzień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 544,00 772,00 4 908,00
Rocznie 68 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 528,00 9 264,00 58 896,00
Wynagrodzenie pracownika 5 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 680 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Luty 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Marzec 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Kwiecień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Maj 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Czerwiec 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Lipiec 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Sierpień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Wrzesień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Październik 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Listopad 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Grudzień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00 zł
Rocznie 68 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 908 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 680 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5680 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 511 zł
Zaliczka na podatek 541 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 680 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 680,00 0,00 0,00 0,00 511,20 0,00 541,00 0,00 4 627,80
Luty 5 680,00 0,00 0,00 0,00 511,20 0,00 541,00 0,00 4 627,80
Marzec 5 680,00 0,00 0,00 0,00 511,20 0,00 1 297,00 0,00 3 871,80
Kwiecień 5 680,00 0,00 0,00 0,00 511,20 0,00 1 393,00 0,00 3 775,80
Maj 5 680,00 0,00 0,00 0,00 511,20 0,00 1 393,00 0,00 3 775,80
Czerwiec 5 680,00 0,00 0,00 0,00 511,20 0,00 1 393,00 0,00 3 775,80
Lipiec 5 680,00 176,27 72,24 0,00 511,20 15,08 1 308,00 0,00 3 597,21
Sierpień 5 680,00 176,27 72,24 0,00 511,20 15,08 1 308,00 0,00 3 597,21
Wrzesień 5 680,00 176,27 72,24 0,00 511,20 15,08 1 308,00 0,00 3 597,21
Październik 5 680,00 176,27 72,24 0,00 511,20 15,08 1 308,00 0,00 3 597,21
Listopad 5 680,00 176,27 72,24 0,00 511,20 15,08 1 308,00 0,00 3 597,21
Grudzień 5 680,00 176,27 72,24 0,00 511,20 15,08 1 308,00 0,00 3 597,21
Rocznie 68 160,00 1 057,62 433,44 0,00 6 134,40 0,00 14 406,00 0,00 46 038,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 628 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.