Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5670 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 772 zł
Ubezpieczenie rentowe 119 zł
Ubezpieczenie chorobowe 194 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 614 zł
Zaliczka na podatek 489 zł
Całość - kwota brutto 7 911 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Luty 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Marzec 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Kwiecień 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Maj 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Czerwiec 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Lipiec 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Sierpień 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Wrzesień 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Październik 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Listopad 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Grudzień 7 911,00 772,11 118,67 193,82 614,38 6 576,00 489,00 5 723,02
Rocznie 94 932,00 9 265,32 1 424,04 2 325,84 5 869,44 78 912,00 0,00 68 676,24
Wynagrodzenie pracownika 7 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 772 zł
Ubezpieczenie rentowe 514 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 132 zł
Fundusz Pracy (FP) 194 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 531 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Luty 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Marzec 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Kwiecień 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Maj 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Czerwiec 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Lipiec 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Sierpień 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Wrzesień 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Październik 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Listopad 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Grudzień 7 911,00 772,11 514,22 132,11 201,73 9 531,17 zł
Rocznie 94 932,00 9 265,32 6 170,64 1 585,32 2 420,76 114 374,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 911 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 723 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 723 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 531 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5670 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 600 zł
Zaliczka na podatek 640 zł
Całość - kwota brutto 7 508 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Luty 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Marzec 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Kwiecień 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Maj 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Czerwiec 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Lipiec 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Sierpień 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Wrzesień 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Październik 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Listopad 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Grudzień 7 508,00 732,78 112,62 0,00 599,63 5 330,00 640,00 5 423,37
Rocznie 90 096,00 8 793,36 1 351,44 0,00 7 195,56 63 960,00 480,00 65 080,44
Wynagrodzenie pracownika 7 508 zł
Ubezpieczenie emerytalne 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 488 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 8 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Luty 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Marzec 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Kwiecień 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Maj 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Czerwiec 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Lipiec 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Sierpień 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Wrzesień 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Październik 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Listopad 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Grudzień 7 508,00 732,78 488,02 0,00 191,46 8 920,26 zł
Rocznie 90 096,00 8 793,36 5 856,24 0,00 2 297,52 107 043,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 508 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 423 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 423 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5670 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 893 zł
Całość - kwota brutto 6 563 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Luty 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Marzec 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Kwiecień 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Maj 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Czerwiec 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Lipiec 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Sierpień 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Wrzesień 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Październik 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Listopad 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Grudzień 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 893,00 5 670,00
Rocznie 78 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 10 716,00 68 040,00
Wynagrodzenie pracownika 6 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 563 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Luty 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Marzec 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Kwiecień 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Maj 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Czerwiec 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Lipiec 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Sierpień 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Wrzesień 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Październik 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Listopad 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Grudzień 6 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 563,00 zł
Rocznie 78 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 756,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 563 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 563 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5670 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 616 zł
Zaliczka na podatek 662 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 843 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 843,00 0,00 0,00 0,00 615,87 0,00 662,00 0,00 5 565,13
Luty 6 843,00 0,00 0,00 0,00 615,87 0,00 779,00 0,00 5 448,13
Marzec 6 843,00 0,00 0,00 0,00 615,87 0,00 1 620,00 0,00 4 607,13
Kwiecień 6 843,00 0,00 0,00 0,00 615,87 0,00 1 620,00 0,00 4 607,13
Maj 6 843,00 0,00 0,00 0,00 615,87 0,00 1 620,00 0,00 4 607,13
Czerwiec 6 843,00 0,00 0,00 0,00 615,87 0,00 1 620,00 0,00 4 607,13
Lipiec 6 843,00 176,27 72,24 0,00 615,87 15,08 1 536,00 0,00 4 427,54
Sierpień 6 843,00 176,27 72,24 0,00 615,87 15,08 1 536,00 0,00 4 427,54
Wrzesień 6 843,00 176,27 72,24 0,00 615,87 15,08 1 536,00 0,00 4 427,54
Październik 6 843,00 176,27 72,24 0,00 615,87 15,08 1 536,00 0,00 4 427,54
Listopad 6 843,00 176,27 72,24 0,00 615,87 15,08 1 536,00 0,00 4 427,54
Grudzień 6 843,00 176,27 72,24 0,00 615,87 15,08 1 536,00 0,00 4 427,54
Rocznie 82 116,00 1 057,62 433,44 0,00 7 390,44 0,00 17 137,00 0,00 56 007,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 565 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.