Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5670 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 553 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 440 zł
Zaliczka na podatek 257 zł
Całość - kwota brutto 5 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Luty 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Marzec 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Kwiecień 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Maj 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Czerwiec 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Lipiec 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Sierpień 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Wrzesień 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Październik 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Listopad 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Grudzień 5 670,00 553,39 85,05 138,92 440,34 4 643,00 257,00 4 195,30
Rocznie 68 040,00 6 640,68 1 020,60 1 667,04 3 085,92 55 716,00 0,00 50 343,60
Wynagrodzenie pracownika 5 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 553 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 95 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Luty 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Marzec 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Kwiecień 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Maj 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Czerwiec 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Lipiec 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Sierpień 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Wrzesień 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Październik 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Listopad 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Grudzień 5 670,00 553,39 368,55 94,69 144,59 6 831,22 zł
Rocznie 68 040,00 6 640,68 4 422,60 1 136,28 1 735,08 81 974,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 195 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5670 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 096 zł
Ubezpieczenie emerytalne 553 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 453 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Całość - kwota brutto 5 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Luty 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Marzec 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Kwiecień 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Maj 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Czerwiec 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Lipiec 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Sierpień 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Wrzesień 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Październik 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Listopad 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Grudzień 5 670,00 553,39 85,05 0,00 452,84 4 025,00 483,00 4 095,72
Rocznie 68 040,00 6 640,68 1 020,60 0,00 5 434,08 48 300,00 360,00 49 148,64
Wynagrodzenie pracownika 5 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 553 zł
Ubezpieczenie rentowe 369 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 139 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 737 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Luty 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Marzec 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Kwiecień 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Maj 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Czerwiec 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Lipiec 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Sierpień 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Wrzesień 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Październik 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Listopad 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Grudzień 5 670,00 553,39 368,55 0,00 144,59 6 736,53 zł
Rocznie 68 040,00 6 640,68 4 422,60 0,00 1 735,08 80 838,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 096 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 737 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5670 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 899 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 771 zł
Całość - kwota brutto 5 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Luty 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Marzec 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Kwiecień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Maj 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Czerwiec 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Lipiec 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Sierpień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Wrzesień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Październik 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Listopad 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Grudzień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 536,00 771,00 4 899,00
Rocznie 68 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 432,00 9 252,00 58 788,00
Wynagrodzenie pracownika 5 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Luty 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Marzec 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Kwiecień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Maj 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Czerwiec 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Lipiec 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Sierpień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Wrzesień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Październik 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Listopad 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Grudzień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00 zł
Rocznie 68 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 899 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5670 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 510 zł
Zaliczka na podatek 539 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 670 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 670,00 0,00 0,00 0,00 510,30 0,00 539,00 0,00 4 620,70
Luty 5 670,00 0,00 0,00 0,00 510,30 0,00 539,00 0,00 4 620,70
Marzec 5 670,00 0,00 0,00 0,00 510,30 0,00 1 290,00 0,00 3 869,70
Kwiecień 5 670,00 0,00 0,00 0,00 510,30 0,00 1 389,00 0,00 3 770,70
Maj 5 670,00 0,00 0,00 0,00 510,30 0,00 1 389,00 0,00 3 770,70
Czerwiec 5 670,00 0,00 0,00 0,00 510,30 0,00 1 389,00 0,00 3 770,70
Lipiec 5 670,00 176,27 72,24 0,00 510,30 15,08 1 305,00 0,00 3 591,11
Sierpień 5 670,00 176,27 72,24 0,00 510,30 15,08 1 305,00 0,00 3 591,11
Wrzesień 5 670,00 176,27 72,24 0,00 510,30 15,08 1 305,00 0,00 3 591,11
Październik 5 670,00 176,27 72,24 0,00 510,30 15,08 1 305,00 0,00 3 591,11
Listopad 5 670,00 176,27 72,24 0,00 510,30 15,08 1 305,00 0,00 3 591,11
Grudzień 5 670,00 176,27 72,24 0,00 510,30 15,08 1 305,00 0,00 3 591,11
Rocznie 68 040,00 1 057,62 433,44 0,00 6 123,60 0,00 14 365,00 0,00 45 969,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 621 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.