Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5660 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 771 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 193 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 613 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Całość - kwota brutto 7 897 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Luty 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Marzec 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Kwiecień 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Maj 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Czerwiec 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Lipiec 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Sierpień 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Wrzesień 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Październik 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Listopad 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Grudzień 7 897,00 770,75 118,46 193,48 613,29 6 564,00 78,00 6 123,02
Rocznie 94 764,00 9 249,00 1 421,52 2 321,76 7 359,48 78 768,00 936,00 73 476,24
Wynagrodzenie pracownika 7 897 zł
Ubezpieczenie emerytalne 771 zł
Ubezpieczenie rentowe 513 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 132 zł
Fundusz Pracy (FP) 193 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 514 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Luty 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Marzec 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Kwiecień 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Maj 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Czerwiec 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Lipiec 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Sierpień 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Wrzesień 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Październik 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Listopad 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Grudzień 7 897,00 770,75 513,31 131,88 201,38 9 514,32 zł
Rocznie 94 764,00 9 249,00 6 159,72 1 582,56 2 416,56 114 171,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 897 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 123 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 123 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 514 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5660 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 731 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 598 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Całość - kwota brutto 7 491 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Luty 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Marzec 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Kwiecień 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Maj 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Czerwiec 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Lipiec 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Sierpień 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Wrzesień 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Październik 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Listopad 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Grudzień 7 491,00 731,12 112,37 0,00 598,28 5 318,00 389,00 5 660,23
Rocznie 89 892,00 8 773,44 1 348,44 0,00 7 179,36 63 816,00 4 668,00 67 922,76
Wynagrodzenie pracownika 7 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 731 zł
Ubezpieczenie rentowe 487 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 184 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Luty 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Marzec 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Kwiecień 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Maj 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Czerwiec 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Lipiec 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Sierpień 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Wrzesień 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Październik 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Listopad 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Grudzień 7 491,00 731,12 486,92 0,00 191,02 8 900,06 zł
Rocznie 89 892,00 8 773,44 5 843,04 0,00 2 292,24 106 800,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 491 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5660 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 891 zł
Całość - kwota brutto 6 551 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Luty 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Marzec 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Kwiecień 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Maj 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Czerwiec 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Lipiec 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Sierpień 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Wrzesień 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Październik 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Listopad 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Grudzień 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241,00 891,00 5 660,00
Rocznie 78 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 892,00 10 692,00 67 920,00
Wynagrodzenie pracownika 6 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 551 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Luty 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Marzec 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Kwiecień 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Maj 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Czerwiec 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Lipiec 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Sierpień 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Wrzesień 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Październik 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Listopad 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Grudzień 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 551,00 zł
Rocznie 78 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 551 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5660 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 735 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 823 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 6 088,00
Luty 6 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 0,00 5 841,00
Marzec 6 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,00 0,00 5 065,00
Kwiecień 6 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,00 0,00 5 065,00
Maj 6 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,00 0,00 5 065,00
Czerwiec 6 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,00 0,00 5 065,00
Lipiec 6 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 674,00 0,00 4 885,41
Sierpień 6 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 674,00 0,00 4 885,41
Wrzesień 6 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 674,00 0,00 4 885,41
Październik 6 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 674,00 0,00 4 885,41
Listopad 6 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 674,00 0,00 4 885,41
Grudzień 6 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 674,00 0,00 4 885,41
Rocznie 81 876,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 18 793,00 0,00 61 501,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 823 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 088 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.