Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 193 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 612 zł
Zaliczka na podatek 77 zł
Całość - kwota brutto 7 883 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Luty 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Marzec 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Kwiecień 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Maj 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Czerwiec 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Lipiec 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Sierpień 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Wrzesień 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Październik 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Listopad 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Grudzień 7 883,00 769,38 118,25 193,13 612,20 6 552,00 77,00 6 113,04
Rocznie 94 596,00 9 232,56 1 419,00 2 317,56 7 346,40 78 624,00 924,00 73 356,48
Wynagrodzenie pracownika 7 883 zł
Ubezpieczenie emerytalne 769 zł
Ubezpieczenie rentowe 512 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 132 zł
Fundusz Pracy (FP) 193 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 497 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Luty 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Marzec 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Kwiecień 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Maj 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Czerwiec 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Lipiec 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Sierpień 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Wrzesień 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Październik 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Listopad 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Grudzień 7 883,00 769,38 512,40 131,65 201,01 9 497,44 zł
Rocznie 94 596,00 9 232,56 6 148,80 1 579,80 2 412,12 113 969,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 113 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 113 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 497 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 730 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 597 zł
Zaliczka na podatek 388 zł
Całość - kwota brutto 7 477 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Luty 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Marzec 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Kwiecień 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Maj 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Czerwiec 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Lipiec 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Sierpień 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Wrzesień 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Październik 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Listopad 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Grudzień 7 477,00 729,76 112,16 0,00 597,16 5 308,00 388,00 5 649,92
Rocznie 89 724,00 8 757,12 1 345,92 0,00 7 165,92 63 696,00 4 656,00 67 799,04
Wynagrodzenie pracownika 7 477 zł
Ubezpieczenie emerytalne 730 zł
Ubezpieczenie rentowe 486 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 183 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 883 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Luty 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Marzec 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Kwiecień 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Maj 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Czerwiec 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Lipiec 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Sierpień 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Wrzesień 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Październik 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Listopad 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Grudzień 7 477,00 729,76 486,01 0,00 190,67 8 883,44 zł
Rocznie 89 724,00 8 757,12 5 832,12 0,00 2 288,04 106 601,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 477 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 883 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 889 zł
Całość - kwota brutto 6 539 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Luty 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Marzec 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Kwiecień 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Maj 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Czerwiec 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Lipiec 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Sierpień 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Wrzesień 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Październik 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Listopad 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Grudzień 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,00 889,00 5 650,00
Rocznie 78 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 772,00 10 668,00 67 800,00
Wynagrodzenie pracownika 6 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 539 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Luty 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Marzec 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Kwiecień 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Maj 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Czerwiec 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Lipiec 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Sierpień 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Wrzesień 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Październik 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Listopad 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Grudzień 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 539,00 zł
Rocznie 78 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 539 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 539 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 733 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 811 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,00 0,00 6 078,00
Luty 6 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,00 0,00 5 835,00
Marzec 6 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 056,00
Kwiecień 6 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 056,00
Maj 6 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 056,00
Czerwiec 6 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 755,00 0,00 5 056,00
Lipiec 6 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 670,00 0,00 4 877,41
Sierpień 6 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 670,00 0,00 4 877,41
Wrzesień 6 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 670,00 0,00 4 877,41
Październik 6 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 670,00 0,00 4 877,41
Listopad 6 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 670,00 0,00 4 877,41
Grudzień 6 811,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 670,00 0,00 4 877,41
Rocznie 81 732,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 18 749,00 0,00 61 401,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 078 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.