Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 768 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 193 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 611 zł
Zaliczka na podatek 485 zł
Całość - kwota brutto 7 869 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Luty 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Marzec 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Kwiecień 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Maj 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Czerwiec 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Lipiec 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Sierpień 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Wrzesień 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Październik 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Listopad 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Grudzień 7 869,00 768,01 118,04 192,79 611,11 6 540,00 485,00 5 694,05
Rocznie 94 428,00 9 216,12 1 416,48 2 313,48 5 817,60 78 480,00 0,00 68 328,60
Wynagrodzenie pracownika 7 869 zł
Ubezpieczenie emerytalne 768 zł
Ubezpieczenie rentowe 511 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 131 zł
Fundusz Pracy (FP) 193 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Luty 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Marzec 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Kwiecień 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Maj 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Czerwiec 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Lipiec 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Sierpień 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Wrzesień 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Październik 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Listopad 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Grudzień 7 869,00 768,01 511,49 131,41 200,66 9 480,57 zł
Rocznie 94 428,00 9 216,12 6 137,88 1 576,92 2 407,92 113 766,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 869 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 694 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 694 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 729 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 596 zł
Zaliczka na podatek 636 zł
Całość - kwota brutto 7 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Luty 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Marzec 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Kwiecień 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Maj 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Czerwiec 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Lipiec 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Sierpień 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Wrzesień 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Październik 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Listopad 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Grudzień 7 468,00 728,88 112,02 0,00 596,44 5 302,00 636,00 5 394,42
Rocznie 89 616,00 8 746,56 1 344,24 0,00 7 157,28 63 624,00 480,00 64 733,04
Wynagrodzenie pracownika 7 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 729 zł
Ubezpieczenie rentowe 485 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 183 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 873 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Luty 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Marzec 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Kwiecień 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Maj 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Czerwiec 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Lipiec 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Sierpień 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Wrzesień 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Październik 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Listopad 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Grudzień 7 468,00 728,88 485,42 0,00 190,44 8 872,74 zł
Rocznie 89 616,00 8 746,56 5 825,04 0,00 2 285,28 106 472,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 394 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 394 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 873 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 888 zł
Całość - kwota brutto 6 528 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Luty 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Marzec 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Kwiecień 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Maj 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Czerwiec 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Lipiec 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Sierpień 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Wrzesień 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Październik 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Listopad 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Grudzień 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 222,00 888,00 5 640,00
Rocznie 78 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 664,00 10 656,00 67 680,00
Wynagrodzenie pracownika 6 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Luty 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Marzec 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Kwiecień 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Maj 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Czerwiec 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Lipiec 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Sierpień 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Wrzesień 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Październik 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Listopad 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Grudzień 6 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 528,00 zł
Rocznie 78 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 528 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 613 zł
Zaliczka na podatek 658 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 807 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 807,00 0,00 0,00 0,00 612,63 0,00 658,00 0,00 5 536,37
Luty 6 807,00 0,00 0,00 0,00 612,63 0,00 769,00 0,00 5 425,37
Marzec 6 807,00 0,00 0,00 0,00 612,63 0,00 1 613,00 0,00 4 581,37
Kwiecień 6 807,00 0,00 0,00 0,00 612,63 0,00 1 613,00 0,00 4 581,37
Maj 6 807,00 0,00 0,00 0,00 612,63 0,00 1 613,00 0,00 4 581,37
Czerwiec 6 807,00 0,00 0,00 0,00 612,63 0,00 1 613,00 0,00 4 581,37
Lipiec 6 807,00 176,27 72,24 0,00 612,63 15,08 1 529,00 0,00 4 401,78
Sierpień 6 807,00 176,27 72,24 0,00 612,63 15,08 1 529,00 0,00 4 401,78
Wrzesień 6 807,00 176,27 72,24 0,00 612,63 15,08 1 529,00 0,00 4 401,78
Październik 6 807,00 176,27 72,24 0,00 612,63 15,08 1 529,00 0,00 4 401,78
Listopad 6 807,00 176,27 72,24 0,00 612,63 15,08 1 529,00 0,00 4 401,78
Grudzień 6 807,00 176,27 72,24 0,00 612,63 15,08 1 529,00 0,00 4 401,78
Rocznie 81 684,00 1 057,62 433,44 0,00 7 351,56 0,00 17 053,00 0,00 55 697,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 536 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.