Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie chorobowe 192 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 610 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Całość - kwota brutto 7 855 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Luty 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Marzec 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Kwiecień 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Maj 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Czerwiec 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Lipiec 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Sierpień 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Wrzesień 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Październik 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Listopad 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Grudzień 7 855,00 766,65 117,83 192,45 610,03 6 528,00 483,00 5 685,04
Rocznie 94 260,00 9 199,80 1 413,96 2 309,40 5 800,32 78 336,00 0,00 68 220,48
Wynagrodzenie pracownika 7 855 zł
Ubezpieczenie emerytalne 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 511 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 131 zł
Fundusz Pracy (FP) 192 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 464 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Luty 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Marzec 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Kwiecień 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Maj 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Czerwiec 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Lipiec 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Sierpień 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Wrzesień 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Październik 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Listopad 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Grudzień 7 855,00 766,65 510,58 131,18 200,31 9 463,72 zł
Rocznie 94 260,00 9 199,80 6 126,96 1 574,16 2 403,72 113 564,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 685 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 685 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 464 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 385 zł
Ubezpieczenie emerytalne 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 595 zł
Zaliczka na podatek 635 zł
Całość - kwota brutto 7 455 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Luty 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Marzec 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Kwiecień 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Maj 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Czerwiec 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Lipiec 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Sierpień 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Wrzesień 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Październik 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Listopad 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Grudzień 7 455,00 727,61 111,83 0,00 595,40 5 292,00 635,00 5 385,12
Rocznie 89 460,00 8 731,32 1 341,96 0,00 7 144,80 63 504,00 480,00 64 621,44
Wynagrodzenie pracownika 7 455 zł
Ubezpieczenie emerytalne 728 zł
Ubezpieczenie rentowe 485 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 183 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 857 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Luty 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Marzec 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Kwiecień 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Maj 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Czerwiec 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Lipiec 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Sierpień 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Wrzesień 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Październik 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Listopad 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Grudzień 7 455,00 727,61 484,58 0,00 190,11 8 857,30 zł
Rocznie 89 460,00 8 731,32 5 814,96 0,00 2 281,32 106 287,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 455 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 385 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 385 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 857 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 886 zł
Całość - kwota brutto 6 516 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Luty 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Marzec 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Kwiecień 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Maj 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Czerwiec 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Lipiec 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Sierpień 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Wrzesień 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Październik 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Listopad 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Grudzień 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 213,00 886,00 5 630,00
Rocznie 78 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 556,00 10 632,00 67 560,00
Wynagrodzenie pracownika 6 516 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 516 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Luty 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Marzec 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Kwiecień 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Maj 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Czerwiec 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Lipiec 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Sierpień 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Wrzesień 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Październik 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Listopad 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Grudzień 6 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 516,00 zł
Rocznie 78 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 516 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 516 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 612 zł
Zaliczka na podatek 657 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 795 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 795,00 0,00 0,00 0,00 611,55 0,00 657,00 0,00 5 526,45
Luty 6 795,00 0,00 0,00 0,00 611,55 0,00 766,00 0,00 5 417,45
Marzec 6 795,00 0,00 0,00 0,00 611,55 0,00 1 611,00 0,00 4 572,45
Kwiecień 6 795,00 0,00 0,00 0,00 611,55 0,00 1 611,00 0,00 4 572,45
Maj 6 795,00 0,00 0,00 0,00 611,55 0,00 1 611,00 0,00 4 572,45
Czerwiec 6 795,00 0,00 0,00 0,00 611,55 0,00 1 611,00 0,00 4 572,45
Lipiec 6 795,00 176,27 72,24 0,00 611,55 15,08 1 527,00 0,00 4 392,86
Sierpień 6 795,00 176,27 72,24 0,00 611,55 15,08 1 527,00 0,00 4 392,86
Wrzesień 6 795,00 176,27 72,24 0,00 611,55 15,08 1 527,00 0,00 4 392,86
Październik 6 795,00 176,27 72,24 0,00 611,55 15,08 1 527,00 0,00 4 392,86
Listopad 6 795,00 176,27 72,24 0,00 611,55 15,08 1 527,00 0,00 4 392,86
Grudzień 6 795,00 176,27 72,24 0,00 611,55 15,08 1 527,00 0,00 4 392,86
Rocznie 81 540,00 1 057,62 433,44 0,00 7 338,60 0,00 17 029,00 0,00 55 590,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 795 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 526 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.