Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 665 zł
Ubezpieczenie emerytalne 764 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 192 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 608 zł
Zaliczka na podatek 480 zł
Całość - kwota brutto 7 826 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Luty 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Marzec 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Kwiecień 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Maj 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Czerwiec 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Lipiec 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Sierpień 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Wrzesień 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Październik 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Listopad 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Grudzień 7 826,00 763,82 117,39 191,74 607,77 6 503,00 480,00 5 665,28
Rocznie 93 912,00 9 165,84 1 408,68 2 300,88 5 764,32 78 036,00 0,00 67 983,36
Wynagrodzenie pracownika 7 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 764 zł
Ubezpieczenie rentowe 509 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 131 zł
Fundusz Pracy (FP) 192 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 429 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Luty 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Marzec 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Kwiecień 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Maj 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Czerwiec 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Lipiec 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Sierpień 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Wrzesień 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Październik 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Listopad 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Grudzień 7 826,00 763,82 508,69 130,69 199,57 9 428,77 zł
Rocznie 93 912,00 9 165,84 6 104,28 1 568,28 2 394,84 113 145,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 826 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 665 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 665 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 429 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 725 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 593 zł
Zaliczka na podatek 633 zł
Całość - kwota brutto 7 428 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Luty 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Marzec 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Kwiecień 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Maj 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Czerwiec 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Lipiec 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Sierpień 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Wrzesień 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Październik 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Listopad 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Grudzień 7 428,00 724,97 111,42 0,00 593,24 5 273,00 633,00 5 365,61
Rocznie 89 136,00 8 699,64 1 337,04 0,00 7 118,88 63 276,00 480,00 64 387,32
Wynagrodzenie pracownika 7 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 725 zł
Ubezpieczenie rentowe 483 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 182 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 825 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Luty 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Marzec 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Kwiecień 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Maj 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Czerwiec 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Lipiec 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Sierpień 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Wrzesień 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Październik 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Listopad 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Grudzień 7 428,00 724,97 482,82 0,00 189,42 8 825,21 zł
Rocznie 89 136,00 8 699,64 5 793,84 0,00 2 273,04 105 902,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 428 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 366 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 825 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 883 zł
Całość - kwota brutto 6 493 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Luty 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Marzec 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Kwiecień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Maj 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Czerwiec 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Lipiec 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Sierpień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Wrzesień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Październik 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Listopad 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Grudzień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 194,00 883,00 5 610,00
Rocznie 77 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 328,00 10 596,00 67 320,00
Wynagrodzenie pracownika 6 493 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 493 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Luty 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Marzec 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Kwiecień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Maj 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Czerwiec 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Lipiec 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Sierpień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Wrzesień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Październik 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Listopad 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Grudzień 6 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 493,00 zł
Rocznie 77 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 493 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 493 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 508 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 609 zł
Zaliczka na podatek 654 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 771 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 771,00 0,00 0,00 0,00 609,39 0,00 654,00 0,00 5 507,61
Luty 6 771,00 0,00 0,00 0,00 609,39 0,00 759,00 0,00 5 402,61
Marzec 6 771,00 0,00 0,00 0,00 609,39 0,00 1 607,00 0,00 4 554,61
Kwiecień 6 771,00 0,00 0,00 0,00 609,39 0,00 1 607,00 0,00 4 554,61
Maj 6 771,00 0,00 0,00 0,00 609,39 0,00 1 607,00 0,00 4 554,61
Czerwiec 6 771,00 0,00 0,00 0,00 609,39 0,00 1 607,00 0,00 4 554,61
Lipiec 6 771,00 176,27 72,24 0,00 609,39 15,08 1 522,00 0,00 4 376,02
Sierpień 6 771,00 176,27 72,24 0,00 609,39 15,08 1 522,00 0,00 4 376,02
Wrzesień 6 771,00 176,27 72,24 0,00 609,39 15,08 1 522,00 0,00 4 376,02
Październik 6 771,00 176,27 72,24 0,00 609,39 15,08 1 522,00 0,00 4 376,02
Listopad 6 771,00 176,27 72,24 0,00 609,39 15,08 1 522,00 0,00 4 376,02
Grudzień 6 771,00 176,27 72,24 0,00 609,39 15,08 1 522,00 0,00 4 376,02
Rocznie 81 252,00 1 057,62 433,44 0,00 7 312,68 0,00 16 973,00 0,00 55 384,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 508 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.