Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 762 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 191 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 607 zł
Zaliczka na podatek 479 zł
Całość - kwota brutto 7 812 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Luty 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Marzec 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Kwiecień 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Maj 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Czerwiec 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Lipiec 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Sierpień 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Wrzesień 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Październik 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Listopad 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Grudzień 7 812,00 762,45 117,18 191,39 606,69 6 491,00 479,00 5 655,29
Rocznie 93 744,00 9 149,40 1 406,16 2 296,68 5 747,04 77 892,00 0,00 67 863,48
Wynagrodzenie pracownika 7 812 zł
Ubezpieczenie emerytalne 762 zł
Ubezpieczenie rentowe 508 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 412 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Luty 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Marzec 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Kwiecień 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Maj 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Czerwiec 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Lipiec 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Sierpień 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Wrzesień 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Październik 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Listopad 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Grudzień 7 812,00 762,45 507,78 130,46 199,20 9 411,89 zł
Rocznie 93 744,00 9 149,40 6 093,36 1 565,52 2 390,40 112 942,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 812 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 655 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 655 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 412 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 592 zł
Zaliczka na podatek 632 zł
Całość - kwota brutto 7 415 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Luty 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Marzec 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Kwiecień 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Maj 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Czerwiec 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Lipiec 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Sierpień 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Wrzesień 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Październik 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Listopad 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Grudzień 7 415,00 723,70 111,23 0,00 592,21 5 264,00 632,00 5 356,18
Rocznie 88 980,00 8 684,40 1 334,76 0,00 7 106,52 63 168,00 468,00 64 274,16
Wynagrodzenie pracownika 7 415 zł
Ubezpieczenie emerytalne 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 482 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 182 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Luty 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Marzec 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Kwiecień 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Maj 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Czerwiec 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Lipiec 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Sierpień 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Wrzesień 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Październik 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Listopad 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Grudzień 7 415,00 723,70 481,98 0,00 189,09 8 809,77 zł
Rocznie 88 980,00 8 684,40 5 783,76 0,00 2 269,08 105 717,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 415 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 356 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 356 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 881 zł
Całość - kwota brutto 6 481 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Luty 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Marzec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Kwiecień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Maj 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Czerwiec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Lipiec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Sierpień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Wrzesień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Październik 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Listopad 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Grudzień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Rocznie 77 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 220,00 10 572,00 67 200,00
Wynagrodzenie pracownika 6 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Luty 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Marzec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Kwiecień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Maj 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Czerwiec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Lipiec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Sierpień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Wrzesień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Październik 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Listopad 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Grudzień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Rocznie 77 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 608 zł
Zaliczka na podatek 653 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 759 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 759,00 0,00 0,00 0,00 608,31 0,00 653,00 0,00 5 497,69
Luty 6 759,00 0,00 0,00 0,00 608,31 0,00 755,00 0,00 5 395,69
Marzec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 608,31 0,00 1 604,00 0,00 4 546,69
Kwiecień 6 759,00 0,00 0,00 0,00 608,31 0,00 1 604,00 0,00 4 546,69
Maj 6 759,00 0,00 0,00 0,00 608,31 0,00 1 604,00 0,00 4 546,69
Czerwiec 6 759,00 0,00 0,00 0,00 608,31 0,00 1 604,00 0,00 4 546,69
Lipiec 6 759,00 176,27 72,24 0,00 608,31 15,08 1 520,00 0,00 4 367,10
Sierpień 6 759,00 176,27 72,24 0,00 608,31 15,08 1 520,00 0,00 4 367,10
Wrzesień 6 759,00 176,27 72,24 0,00 608,31 15,08 1 520,00 0,00 4 367,10
Październik 6 759,00 176,27 72,24 0,00 608,31 15,08 1 520,00 0,00 4 367,10
Listopad 6 759,00 176,27 72,24 0,00 608,31 15,08 1 520,00 0,00 4 367,10
Grudzień 6 759,00 176,27 72,24 0,00 608,31 15,08 1 520,00 0,00 4 367,10
Rocznie 81 108,00 1 057,62 433,44 0,00 7 299,72 0,00 16 944,00 0,00 55 282,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 498 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.