Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 763 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 192 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 607 zł
Zaliczka na podatek 538 zł
Całość - kwota brutto 7 817 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Luty 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Marzec 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Kwiecień 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Maj 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Czerwiec 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Lipiec 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Sierpień 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Wrzesień 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Październik 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Listopad 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Grudzień 7 817,00 762,94 117,26 191,52 607,08 6 495,00 538,00 5 600,20
Rocznie 93 804,00 9 155,28 1 407,12 2 298,24 7 284,96 77 940,00 6 456,00 67 202,40
Wynagrodzenie pracownika 7 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 763 zł
Ubezpieczenie rentowe 508 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 131 zł
Fundusz Pracy (FP) 192 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 418 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Luty 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Marzec 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Kwiecień 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Maj 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Czerwiec 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Lipiec 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Sierpień 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Wrzesień 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Październik 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Listopad 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Grudzień 7 817,00 762,94 508,11 130,54 199,34 9 417,93 zł
Rocznie 93 804,00 9 155,28 6 097,32 1 566,48 2 392,08 113 015,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 817 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 418 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 723 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 592 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Całość - kwota brutto 7 411 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Luty 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Marzec 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Kwiecień 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Maj 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Czerwiec 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Lipiec 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Sierpień 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Wrzesień 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Październik 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Listopad 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Grudzień 7 411,00 723,31 111,17 0,00 591,89 5 261,00 385,00 5 599,63
Rocznie 88 932,00 8 679,72 1 334,04 0,00 7 102,68 63 132,00 4 620,00 67 195,56
Wynagrodzenie pracownika 7 411 zł
Ubezpieczenie emerytalne 723 zł
Ubezpieczenie rentowe 482 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 182 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 805 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Luty 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Marzec 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Kwiecień 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Maj 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Czerwiec 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Lipiec 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Sierpień 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Wrzesień 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Październik 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Listopad 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Grudzień 7 411,00 723,31 481,72 0,00 188,98 8 805,01 zł
Rocznie 88 932,00 8 679,72 5 780,64 0,00 2 267,76 105 660,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 411 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 805 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 881 zł
Całość - kwota brutto 6 481 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Luty 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Marzec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Kwiecień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Maj 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Czerwiec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Lipiec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Sierpień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Wrzesień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Październik 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Listopad 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Grudzień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,00 881,00 5 600,00
Rocznie 77 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 220,00 10 572,00 67 200,00
Wynagrodzenie pracownika 6 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Luty 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Marzec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Kwiecień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Maj 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Czerwiec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Lipiec 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Sierpień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Wrzesień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Październik 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Listopad 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Grudzień 6 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 481,00 zł
Rocznie 77 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 776 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 758 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 776,00 0,00 5 600,19
Luty 6 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 776,00 0,00 5 600,19
Marzec 6 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 776,00 0,00 5 600,19
Kwiecień 6 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 776,00 0,00 5 600,19
Maj 6 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 776,00 0,00 5 600,19
Czerwiec 6 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 776,00 0,00 5 600,19
Lipiec 6 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 735,00 0,00 5 395,99
Sierpień 6 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 735,00 0,00 5 395,99
Wrzesień 6 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 735,00 0,00 5 395,99
Październik 6 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 735,00 0,00 5 395,99
Listopad 6 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 735,00 0,00 5 395,99
Grudzień 6 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 735,00 0,00 5 395,99
Rocznie 81 096,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 066,00 0,00 65 977,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 758 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ