Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 190 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 603 zł
Zaliczka na podatek 533 zł
Całość - kwota brutto 7 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Luty 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Marzec 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Kwiecień 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Maj 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Czerwiec 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Lipiec 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Sierpień 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Wrzesień 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Październik 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Listopad 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Grudzień 7 760,00 757,38 116,40 190,12 602,65 6 446,00 533,00 5 560,45
Rocznie 93 120,00 9 088,56 1 396,80 2 281,44 7 231,80 77 352,00 6 396,00 66 725,40
Wynagrodzenie pracownika 7 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 504 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Luty 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Marzec 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Kwiecień 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Maj 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Czerwiec 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Lipiec 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Sierpień 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Wrzesień 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Październik 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Listopad 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Grudzień 7 760,00 757,38 504,40 129,59 197,88 9 349,25 zł
Rocznie 93 120,00 9 088,56 6 052,80 1 555,08 2 374,56 112 191,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 588 zł
Zaliczka na podatek 382 zł
Całość - kwota brutto 7 358 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Luty 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Marzec 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Kwiecień 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Maj 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Czerwiec 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Lipiec 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Sierpień 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Wrzesień 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Październik 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Listopad 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Grudzień 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Rocznie 88 296,00 8 617,68 1 324,44 0,00 7 051,80 62 688,00 4 584,00 66 718,08
Wynagrodzenie pracownika 7 358 zł
Ubezpieczenie emerytalne 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 478 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 742 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Luty 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Marzec 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Kwiecień 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Maj 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Czerwiec 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Lipiec 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Sierpień 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Wrzesień 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Październik 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Listopad 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Grudzień 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Rocznie 88 296,00 8 617,68 5 739,24 0,00 2 251,56 104 904,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 358 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 742 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 875 zł
Całość - kwota brutto 6 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Luty 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Marzec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Kwiecień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Maj 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Czerwiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Lipiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Sierpień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Wrzesień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Październik 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Listopad 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Grudzień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Rocznie 77 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 776,00 10 500,00 66 720,00
Wynagrodzenie pracownika 6 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Luty 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Marzec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Kwiecień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Maj 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Czerwiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Lipiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Sierpień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Wrzesień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Październik 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Listopad 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Grudzień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Rocznie 77 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 784 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 706 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 706,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 784,00 0,00 5 559,66
Luty 6 706,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 784,00 0,00 5 559,66
Marzec 6 706,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 784,00 0,00 5 559,66
Kwiecień 6 706,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 784,00 0,00 5 559,66
Maj 6 706,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 784,00 0,00 5 559,66
Czerwiec 6 706,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 784,00 0,00 5 559,66
Lipiec 6 706,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 745,00 0,00 5 370,97
Sierpień 6 706,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 745,00 0,00 5 370,97
Wrzesień 6 706,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 745,00 0,00 5 370,97
Październik 6 706,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 745,00 0,00 5 370,97
Listopad 6 706,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 745,00 0,00 5 370,97
Grudzień 6 706,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 745,00 0,00 5 370,97
Rocznie 80 472,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 9 174,00 0,00 65 583,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 560 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ