Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 190 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 602 zł
Zaliczka na podatek 68 zł
Całość - kwota brutto 7 756 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Luty 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Marzec 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Kwiecień 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Maj 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Czerwiec 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Lipiec 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Sierpień 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Wrzesień 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Październik 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Listopad 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Grudzień 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 68,00 6 022,31
Rocznie 93 072,00 9 083,88 1 396,08 2 280,24 7 228,08 77 316,00 816,00 72 267,72
Wynagrodzenie pracownika 7 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 504 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 344 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Luty 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Marzec 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Kwiecień 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Maj 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Czerwiec 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Lipiec 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Sierpień 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Wrzesień 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Październik 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Listopad 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Grudzień 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Rocznie 93 072,00 9 083,88 6 049,68 1 554,36 2 373,36 112 133,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 756 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 022 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 022 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 344 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 588 zł
Zaliczka na podatek 382 zł
Całość - kwota brutto 7 358 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Luty 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Marzec 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Kwiecień 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Maj 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Czerwiec 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Lipiec 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Sierpień 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Wrzesień 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Październik 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Listopad 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Grudzień 7 358,00 718,14 110,37 0,00 587,65 5 224,00 382,00 5 559,84
Rocznie 88 296,00 8 617,68 1 324,44 0,00 7 051,80 62 688,00 4 584,00 66 718,08
Wynagrodzenie pracownika 7 358 zł
Ubezpieczenie emerytalne 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 478 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 742 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Luty 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Marzec 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Kwiecień 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Maj 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Czerwiec 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Lipiec 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Sierpień 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Wrzesień 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Październik 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Listopad 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Grudzień 7 358,00 718,14 478,27 0,00 187,63 8 742,04 zł
Rocznie 88 296,00 8 617,68 5 739,24 0,00 2 251,56 104 904,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 358 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 742 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 875 zł
Całość - kwota brutto 6 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Luty 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Marzec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Kwiecień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Maj 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Czerwiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Lipiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Sierpień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Wrzesień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Październik 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Listopad 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Grudzień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Rocznie 77 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 776,00 10 500,00 66 720,00
Wynagrodzenie pracownika 6 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Luty 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Marzec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Kwiecień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Maj 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Czerwiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Lipiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Sierpień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Wrzesień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Październik 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Listopad 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Grudzień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Rocznie 77 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 715 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 703 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,00 0,00 5 988,00
Luty 6 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,00 0,00 5 778,00
Marzec 6 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 0,00 4 983,00
Kwiecień 6 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 0,00 4 983,00
Maj 6 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 0,00 4 983,00
Czerwiec 6 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720,00 0,00 4 983,00
Lipiec 6 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 635,00 0,00 4 804,41
Sierpień 6 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 635,00 0,00 4 804,41
Wrzesień 6 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 635,00 0,00 4 804,41
Październik 6 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 635,00 0,00 4 804,41
Listopad 6 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 635,00 0,00 4 804,41
Grudzień 6 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 635,00 0,00 4 804,41
Rocznie 80 436,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 18 330,00 0,00 60 524,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 988 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.