Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 190 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 602 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Całość - kwota brutto 7 756 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Luty 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Marzec 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Kwiecień 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Maj 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Czerwiec 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Lipiec 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Sierpień 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Wrzesień 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Październik 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Listopad 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Grudzień 7 756,00 756,99 116,34 190,02 602,34 6 443,00 473,00 5 617,31
Rocznie 93 072,00 9 083,88 1 396,08 2 280,24 5 677,92 77 316,00 0,00 67 407,72
Wynagrodzenie pracownika 7 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 504 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 344 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Luty 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Marzec 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Kwiecień 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Maj 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Czerwiec 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Lipiec 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Sierpień 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Wrzesień 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Październik 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Listopad 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Grudzień 7 756,00 756,99 504,14 129,53 197,78 9 344,44 zł
Rocznie 93 072,00 9 083,88 6 049,68 1 554,36 2 373,36 112 133,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 756 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 617 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 617 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 344 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 719 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 588 zł
Zaliczka na podatek 627 zł
Całość - kwota brutto 7 362 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Luty 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Marzec 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Kwiecień 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Maj 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Czerwiec 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Lipiec 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Sierpień 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Wrzesień 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Październik 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Listopad 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Grudzień 7 362,00 718,53 110,43 0,00 587,97 5 226,00 627,00 5 317,95
Rocznie 88 344,00 8 622,36 1 325,16 0,00 7 055,64 62 712,00 468,00 63 815,40
Wynagrodzenie pracownika 7 362 zł
Ubezpieczenie emerytalne 719 zł
Ubezpieczenie rentowe 479 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Luty 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Marzec 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Kwiecień 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Maj 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Czerwiec 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Lipiec 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Sierpień 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Wrzesień 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Październik 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Listopad 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Grudzień 7 362,00 718,53 478,53 0,00 187,73 8 746,79 zł
Rocznie 88 344,00 8 622,36 5 742,36 0,00 2 252,76 104 961,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 362 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 318 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 318 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 875 zł
Całość - kwota brutto 6 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Luty 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Marzec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Kwiecień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Maj 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Czerwiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Lipiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Sierpień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Wrzesień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Październik 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Listopad 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Grudzień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 148,00 875,00 5 560,00
Rocznie 77 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 776,00 10 500,00 66 720,00
Wynagrodzenie pracownika 6 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Luty 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Marzec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Kwiecień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Maj 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Czerwiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Lipiec 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Sierpień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Wrzesień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Październik 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Listopad 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Grudzień 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00 zł
Rocznie 77 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 459 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 604 zł
Zaliczka na podatek 648 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 711 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 711,00 0,00 0,00 0,00 603,99 0,00 648,00 0,00 5 459,01
Luty 6 711,00 0,00 0,00 0,00 603,99 0,00 742,00 0,00 5 365,01
Marzec 6 711,00 0,00 0,00 0,00 603,99 0,00 1 595,00 0,00 4 512,01
Kwiecień 6 711,00 0,00 0,00 0,00 603,99 0,00 1 595,00 0,00 4 512,01
Maj 6 711,00 0,00 0,00 0,00 603,99 0,00 1 595,00 0,00 4 512,01
Czerwiec 6 711,00 0,00 0,00 0,00 603,99 0,00 1 595,00 0,00 4 512,01
Lipiec 6 711,00 176,27 72,24 0,00 603,99 15,08 1 511,00 0,00 4 332,42
Sierpień 6 711,00 176,27 72,24 0,00 603,99 15,08 1 511,00 0,00 4 332,42
Wrzesień 6 711,00 176,27 72,24 0,00 603,99 15,08 1 511,00 0,00 4 332,42
Październik 6 711,00 176,27 72,24 0,00 603,99 15,08 1 511,00 0,00 4 332,42
Listopad 6 711,00 176,27 72,24 0,00 603,99 15,08 1 511,00 0,00 4 332,42
Grudzień 6 711,00 176,27 72,24 0,00 603,99 15,08 1 511,00 0,00 4 332,42
Rocznie 80 532,00 1 057,62 433,44 0,00 7 247,88 0,00 16 836,00 0,00 54 866,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 711 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 459 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.