Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5580 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 191 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 605 zł
Zaliczka na podatek 476 zł
Całość - kwota brutto 7 784 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Luty 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Marzec 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Kwiecień 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Maj 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Czerwiec 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Lipiec 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Sierpień 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Wrzesień 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Październik 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Listopad 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Grudzień 7 784,00 759,72 116,76 190,71 604,51 6 467,00 476,00 5 636,30
Rocznie 93 408,00 9 116,64 1 401,12 2 288,52 5 712,48 77 604,00 0,00 67 635,60
Wynagrodzenie pracownika 7 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 760 zł
Ubezpieczenie rentowe 506 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 378 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Luty 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Marzec 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Kwiecień 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Maj 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Czerwiec 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Lipiec 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Sierpień 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Wrzesień 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Październik 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Listopad 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Grudzień 7 784,00 759,72 505,96 129,99 198,49 9 378,16 zł
Rocznie 93 408,00 9 116,64 6 071,52 1 559,88 2 381,88 112 537,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 784 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 636 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 636 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 378 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5580 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 721 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 590 zł
Zaliczka na podatek 630 zł
Całość - kwota brutto 7 389 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Luty 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Marzec 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Kwiecień 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Maj 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Czerwiec 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Lipiec 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Sierpień 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Wrzesień 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Październik 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Listopad 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Grudzień 7 389,00 721,17 110,84 0,00 590,13 5 246,00 630,00 5 337,34
Rocznie 88 668,00 8 654,04 1 330,08 0,00 7 081,56 62 952,00 468,00 64 048,08
Wynagrodzenie pracownika 7 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 721 zł
Ubezpieczenie rentowe 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 779 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Luty 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Marzec 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Kwiecień 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Maj 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Czerwiec 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Lipiec 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Sierpień 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Wrzesień 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Październik 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Listopad 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Grudzień 7 389,00 721,17 480,29 0,00 188,42 8 778,88 zł
Rocznie 88 668,00 8 654,04 5 763,48 0,00 2 261,04 105 346,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 337 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 337 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 779 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5580 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 878 zł
Całość - kwota brutto 6 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Luty 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Marzec 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Kwiecień 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Maj 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Czerwiec 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Lipiec 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Sierpień 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Wrzesień 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Październik 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Listopad 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Grudzień 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166,00 878,00 5 580,00
Rocznie 77 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 992,00 10 536,00 66 960,00
Wynagrodzenie pracownika 6 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Luty 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Marzec 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Kwiecień 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Maj 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Czerwiec 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Lipiec 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Sierpień 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Wrzesień 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Październik 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Listopad 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Grudzień 6 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 458,00 zł
Rocznie 77 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5580 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 478 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 606 zł
Zaliczka na podatek 651 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 735,00 0,00 0,00 0,00 606,15 0,00 651,00 0,00 5 477,85
Luty 6 735,00 0,00 0,00 0,00 606,15 0,00 749,00 0,00 5 379,85
Marzec 6 735,00 0,00 0,00 0,00 606,15 0,00 1 600,00 0,00 4 528,85
Kwiecień 6 735,00 0,00 0,00 0,00 606,15 0,00 1 600,00 0,00 4 528,85
Maj 6 735,00 0,00 0,00 0,00 606,15 0,00 1 600,00 0,00 4 528,85
Czerwiec 6 735,00 0,00 0,00 0,00 606,15 0,00 1 600,00 0,00 4 528,85
Lipiec 6 735,00 176,27 72,24 0,00 606,15 15,08 1 515,00 0,00 4 350,26
Sierpień 6 735,00 176,27 72,24 0,00 606,15 15,08 1 515,00 0,00 4 350,26
Wrzesień 6 735,00 176,27 72,24 0,00 606,15 15,08 1 515,00 0,00 4 350,26
Październik 6 735,00 176,27 72,24 0,00 606,15 15,08 1 515,00 0,00 4 350,26
Listopad 6 735,00 176,27 72,24 0,00 606,15 15,08 1 515,00 0,00 4 350,26
Grudzień 6 735,00 176,27 72,24 0,00 606,15 15,08 1 515,00 0,00 4 350,26
Rocznie 80 820,00 1 057,62 433,44 0,00 7 273,80 0,00 16 890,00 0,00 55 074,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 478 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.