Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 190 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 604 zł
Zaliczka na podatek 534 zł
Całość - kwota brutto 7 774 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Luty 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Marzec 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Kwiecień 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Maj 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Czerwiec 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Lipiec 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Sierpień 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Wrzesień 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Październik 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Listopad 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Grudzień 7 774,00 758,74 116,61 190,46 603,74 6 458,00 534,00 5 570,45
Rocznie 93 288,00 9 104,88 1 399,32 2 285,52 7 244,88 77 496,00 6 408,00 66 845,40
Wynagrodzenie pracownika 7 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 505 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Luty 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Marzec 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Kwiecień 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Maj 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Czerwiec 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Lipiec 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Sierpień 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Wrzesień 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Październik 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Listopad 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Grudzień 7 774,00 758,74 505,31 129,83 198,23 9 366,11 zł
Rocznie 93 288,00 9 104,88 6 063,72 1 557,96 2 378,76 112 393,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 774 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 589 zł
Zaliczka na podatek 383 zł
Całość - kwota brutto 7 372 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Luty 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Marzec 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Kwiecień 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Maj 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Czerwiec 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Lipiec 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Sierpień 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Wrzesień 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Październik 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Listopad 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Grudzień 7 372,00 719,51 110,58 0,00 588,77 5 234,00 383,00 5 570,14
Rocznie 88 464,00 8 634,12 1 326,96 0,00 7 065,24 62 808,00 4 596,00 66 841,68
Wynagrodzenie pracownika 7 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 479 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Luty 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Marzec 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Kwiecień 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Maj 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Czerwiec 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Lipiec 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Sierpień 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Wrzesień 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Październik 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Listopad 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Grudzień 7 372,00 719,51 479,18 0,00 187,98 8 758,67 zł
Rocznie 88 464,00 8 634,12 5 750,16 0,00 2 255,76 105 104,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 372 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 877 zł
Całość - kwota brutto 6 447 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Luty 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Marzec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Kwiecień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Maj 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Czerwiec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Lipiec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Sierpień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Wrzesień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Październik 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Listopad 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Grudzień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Rocznie 77 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 896,00 10 524,00 66 840,00
Wynagrodzenie pracownika 6 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 447 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Luty 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Marzec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Kwiecień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Maj 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Czerwiec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Lipiec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Sierpień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Wrzesień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Październik 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Listopad 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Grudzień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Rocznie 77 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 364,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 447 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 447 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 786 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 718 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 786,00 0,00 5 569,66
Luty 6 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 786,00 0,00 5 569,66
Marzec 6 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 786,00 0,00 5 569,66
Kwiecień 6 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 786,00 0,00 5 569,66
Maj 6 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 786,00 0,00 5 569,66
Czerwiec 6 718,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 786,00 0,00 5 569,66
Lipiec 6 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 748,00 0,00 5 379,97
Sierpień 6 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 748,00 0,00 5 379,97
Wrzesień 6 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 748,00 0,00 5 379,97
Październik 6 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 748,00 0,00 5 379,97
Listopad 6 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 748,00 0,00 5 379,97
Grudzień 6 718,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 748,00 0,00 5 379,97
Rocznie 80 616,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 9 204,00 0,00 65 697,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ