Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 626 zł
Ubezpieczenie emerytalne 758 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 190 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 603 zł
Zaliczka na podatek 475 zł
Całość - kwota brutto 7 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Luty 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Marzec 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Kwiecień 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Maj 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Czerwiec 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Lipiec 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Sierpień 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Wrzesień 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Październik 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Listopad 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Grudzień 7 770,00 758,35 116,55 190,37 603,43 6 455,00 475,00 5 626,30
Rocznie 93 240,00 9 100,20 1 398,60 2 284,44 5 695,20 77 460,00 0,00 67 515,60
Wynagrodzenie pracownika 7 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 758 zł
Ubezpieczenie rentowe 505 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Luty 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Marzec 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Kwiecień 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Maj 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Czerwiec 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Lipiec 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Sierpień 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Wrzesień 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Październik 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Listopad 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Grudzień 7 770,00 758,35 505,05 129,76 198,14 9 361,30 zł
Rocznie 93 240,00 9 100,20 6 060,60 1 557,12 2 377,68 112 335,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 626 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 626 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 589 zł
Zaliczka na podatek 628 zł
Całość - kwota brutto 7 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Luty 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Marzec 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Kwiecień 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Maj 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Czerwiec 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Lipiec 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Sierpień 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Wrzesień 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Październik 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Listopad 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Grudzień 7 375,00 719,80 110,63 0,00 589,01 5 236,00 628,00 5 327,24
Rocznie 88 500,00 8 637,60 1 327,56 0,00 7 068,12 62 832,00 468,00 63 926,88
Wynagrodzenie pracownika 7 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 479 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 762 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Luty 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Marzec 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Kwiecień 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Maj 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Czerwiec 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Lipiec 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Sierpień 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Wrzesień 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Październik 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Listopad 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Grudzień 7 375,00 719,80 479,38 0,00 188,07 8 762,25 zł
Rocznie 88 500,00 8 637,60 5 752,56 0,00 2 256,84 105 147,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 327 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 762 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 877 zł
Całość - kwota brutto 6 447 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Luty 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Marzec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Kwiecień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Maj 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Czerwiec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Lipiec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Sierpień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Wrzesień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Październik 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Listopad 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Grudzień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,00 877,00 5 570,00
Rocznie 77 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 896,00 10 524,00 66 840,00
Wynagrodzenie pracownika 6 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 447 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Luty 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Marzec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Kwiecień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Maj 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Czerwiec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Lipiec 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Sierpień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Wrzesień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Październik 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Listopad 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Grudzień 6 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 zł
Rocznie 77 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 364,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 447 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 447 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 605 zł
Zaliczka na podatek 649 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 723 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 723,00 0,00 0,00 0,00 605,07 0,00 649,00 0,00 5 468,93
Luty 6 723,00 0,00 0,00 0,00 605,07 0,00 745,00 0,00 5 372,93
Marzec 6 723,00 0,00 0,00 0,00 605,07 0,00 1 597,00 0,00 4 520,93
Kwiecień 6 723,00 0,00 0,00 0,00 605,07 0,00 1 597,00 0,00 4 520,93
Maj 6 723,00 0,00 0,00 0,00 605,07 0,00 1 597,00 0,00 4 520,93
Czerwiec 6 723,00 0,00 0,00 0,00 605,07 0,00 1 597,00 0,00 4 520,93
Lipiec 6 723,00 176,27 72,24 0,00 605,07 15,08 1 513,00 0,00 4 341,34
Sierpień 6 723,00 176,27 72,24 0,00 605,07 15,08 1 513,00 0,00 4 341,34
Wrzesień 6 723,00 176,27 72,24 0,00 605,07 15,08 1 513,00 0,00 4 341,34
Październik 6 723,00 176,27 72,24 0,00 605,07 15,08 1 513,00 0,00 4 341,34
Listopad 6 723,00 176,27 72,24 0,00 605,07 15,08 1 513,00 0,00 4 341,34
Grudzień 6 723,00 176,27 72,24 0,00 605,07 15,08 1 513,00 0,00 4 341,34
Rocznie 80 676,00 1 057,62 433,44 0,00 7 260,84 0,00 16 860,00 0,00 54 973,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 469 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.