Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 191 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 606 zł
Zaliczka na podatek 477 zł
Całość - kwota brutto 7 798 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Luty 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Marzec 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Kwiecień 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Maj 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Czerwiec 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Lipiec 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Sierpień 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Wrzesień 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Październik 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Listopad 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Grudzień 7 798,00 761,08 116,97 191,05 605,60 6 479,00 477,00 5 646,30
Rocznie 93 576,00 9 132,96 1 403,64 2 292,60 5 729,76 77 748,00 0,00 67 755,60
Wynagrodzenie pracownika 7 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 507 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 395 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Luty 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Marzec 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Kwiecień 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Maj 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Czerwiec 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Lipiec 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Sierpień 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Wrzesień 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Październik 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Listopad 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Grudzień 7 798,00 761,08 506,87 130,23 198,85 9 395,03 zł
Rocznie 93 576,00 9 132,96 6 082,44 1 562,76 2 386,20 112 740,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 798 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 646 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 646 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 395 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 591 zł
Zaliczka na podatek 631 zł
Całość - kwota brutto 7 402 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Luty 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Marzec 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Kwiecień 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Maj 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Czerwiec 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Lipiec 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Sierpień 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Wrzesień 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Październik 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Listopad 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Grudzień 7 402,00 722,44 111,03 0,00 591,17 5 255,00 631,00 5 346,76
Rocznie 88 824,00 8 669,28 1 332,36 0,00 7 094,04 63 060,00 468,00 64 161,12
Wynagrodzenie pracownika 7 402 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 481 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Luty 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Marzec 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Kwiecień 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Maj 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Czerwiec 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Lipiec 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Sierpień 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Wrzesień 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Październik 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Listopad 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Grudzień 7 402,00 722,44 481,13 0,00 188,75 8 794,32 zł
Rocznie 88 824,00 8 669,28 5 773,56 0,00 2 265,00 105 531,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 402 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 347 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 880 zł
Całość - kwota brutto 6 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Luty 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Marzec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Kwiecień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Maj 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Czerwiec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Lipiec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Sierpień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Wrzesień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Październik 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Listopad 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Grudzień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Rocznie 77 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 112,00 10 560,00 67 080,00
Wynagrodzenie pracownika 6 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Luty 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Marzec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Kwiecień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Maj 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Czerwiec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Lipiec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Sierpień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Wrzesień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Październik 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Listopad 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Grudzień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Rocznie 77 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 607 zł
Zaliczka na podatek 652 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 747 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 747,00 0,00 0,00 0,00 607,23 0,00 652,00 0,00 5 487,77
Luty 6 747,00 0,00 0,00 0,00 607,23 0,00 752,00 0,00 5 387,77
Marzec 6 747,00 0,00 0,00 0,00 607,23 0,00 1 602,00 0,00 4 537,77
Kwiecień 6 747,00 0,00 0,00 0,00 607,23 0,00 1 602,00 0,00 4 537,77
Maj 6 747,00 0,00 0,00 0,00 607,23 0,00 1 602,00 0,00 4 537,77
Czerwiec 6 747,00 0,00 0,00 0,00 607,23 0,00 1 602,00 0,00 4 537,77
Lipiec 6 747,00 176,27 72,24 0,00 607,23 15,08 1 517,00 0,00 4 359,18
Sierpień 6 747,00 176,27 72,24 0,00 607,23 15,08 1 517,00 0,00 4 359,18
Wrzesień 6 747,00 176,27 72,24 0,00 607,23 15,08 1 517,00 0,00 4 359,18
Październik 6 747,00 176,27 72,24 0,00 607,23 15,08 1 517,00 0,00 4 359,18
Listopad 6 747,00 176,27 72,24 0,00 607,23 15,08 1 517,00 0,00 4 359,18
Grudzień 6 747,00 176,27 72,24 0,00 607,23 15,08 1 517,00 0,00 4 359,18
Rocznie 80 964,00 1 057,62 433,44 0,00 7 286,76 0,00 16 914,00 0,00 55 181,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 488 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.