Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 191 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 606 zł
Zaliczka na podatek 536 zł
Całość - kwota brutto 7 802 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Luty 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Marzec 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Kwiecień 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Maj 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Czerwiec 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Lipiec 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Sierpień 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Wrzesień 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Październik 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Listopad 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Grudzień 7 802,00 761,48 117,03 191,15 605,91 6 482,00 536,00 5 590,43
Rocznie 93 624,00 9 137,76 1 404,36 2 293,80 7 270,92 77 784,00 6 432,00 67 085,16
Wynagrodzenie pracownika 7 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 507 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Luty 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Marzec 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Kwiecień 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Maj 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Czerwiec 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Lipiec 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Sierpień 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Wrzesień 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Październik 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Listopad 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Grudzień 7 802,00 761,48 507,13 130,29 198,95 9 399,85 zł
Rocznie 93 624,00 9 137,76 6 085,56 1 563,48 2 387,40 112 798,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 802 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 591 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 7 398 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Luty 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Marzec 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Kwiecień 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Maj 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Czerwiec 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Lipiec 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Sierpień 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Wrzesień 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Październik 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Listopad 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Grudzień 7 398,00 722,04 110,97 0,00 590,85 5 252,00 384,00 5 590,14
Rocznie 88 776,00 8 664,48 1 331,64 0,00 7 090,20 63 024,00 4 608,00 67 081,68
Wynagrodzenie pracownika 7 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 722 zł
Ubezpieczenie rentowe 481 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 181 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Luty 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Marzec 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Kwiecień 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Maj 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Czerwiec 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Lipiec 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Sierpień 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Wrzesień 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Październik 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Listopad 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Grudzień 7 398,00 722,04 480,87 0,00 188,65 8 789,56 zł
Rocznie 88 776,00 8 664,48 5 770,44 0,00 2 263,80 105 474,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 398 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 880 zł
Całość - kwota brutto 6 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Luty 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Marzec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Kwiecień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Maj 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Czerwiec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Lipiec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Sierpień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Wrzesień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Październik 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Listopad 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Grudzień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,00 880,00 5 590,00
Rocznie 77 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 112,00 10 560,00 67 080,00
Wynagrodzenie pracownika 6 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Luty 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Marzec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Kwiecień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Maj 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Czerwiec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Lipiec 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Sierpień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Wrzesień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Październik 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Listopad 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Grudzień 6 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470,00 zł
Rocznie 77 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 774 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 746 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 746,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 774,00 0,00 5 590,19
Luty 6 746,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 774,00 0,00 5 590,19
Marzec 6 746,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 774,00 0,00 5 590,19
Kwiecień 6 746,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 774,00 0,00 5 590,19
Maj 6 746,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 774,00 0,00 5 590,19
Czerwiec 6 746,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 774,00 0,00 5 590,19
Lipiec 6 746,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 733,00 0,00 5 385,99
Sierpień 6 746,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 733,00 0,00 5 385,99
Wrzesień 6 746,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 733,00 0,00 5 385,99
Październik 6 746,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 733,00 0,00 5 385,99
Listopad 6 746,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 733,00 0,00 5 385,99
Grudzień 6 746,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 733,00 0,00 5 385,99
Rocznie 80 952,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 9 042,00 0,00 65 857,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 746 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 590 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ