Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 756 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 190 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 601 zł
Zaliczka na podatek 67 zł
Całość - kwota brutto 7 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Luty 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Marzec 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Kwiecień 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Maj 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Czerwiec 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Lipiec 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Sierpień 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Wrzesień 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Październik 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Listopad 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Grudzień 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 67,00 6 011,54
Rocznie 92 892,00 9 066,24 1 393,44 2 275,80 7 214,04 77 160,00 804,00 72 138,48
Wynagrodzenie pracownika 7 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 756 zł
Ubezpieczenie rentowe 503 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 129 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Luty 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Marzec 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Kwiecień 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Maj 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Czerwiec 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Lipiec 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Sierpień 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Wrzesień 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Październik 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Listopad 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Grudzień 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Rocznie 92 892,00 9 066,24 6 038,04 1 551,24 2 368,68 111 916,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 012 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 6 012 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 587 zł
Zaliczka na podatek 381 zł
Całość - kwota brutto 7 345 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Luty 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Marzec 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Kwiecień 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Maj 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Czerwiec 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Lipiec 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Sierpień 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Wrzesień 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Październik 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Listopad 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Grudzień 7 345,00 716,87 110,18 0,00 586,62 5 214,00 381,00 5 550,33
Rocznie 88 140,00 8 602,44 1 322,16 0,00 7 039,44 62 568,00 4 572,00 66 603,96
Wynagrodzenie pracownika 7 345 zł
Ubezpieczenie emerytalne 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 477 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 727 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Luty 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Marzec 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Kwiecień 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Maj 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Czerwiec 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Lipiec 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Sierpień 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Wrzesień 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Październik 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Listopad 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Grudzień 7 345,00 716,87 477,43 0,00 187,30 8 726,60 zł
Rocznie 88 140,00 8 602,44 5 729,16 0,00 2 247,60 104 719,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 345 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 727 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 874 zł
Całość - kwota brutto 6 424 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Luty 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Marzec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Kwiecień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Maj 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Czerwiec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Lipiec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Sierpień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Wrzesień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Październik 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Listopad 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Grudzień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Rocznie 77 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 668,00 10 488,00 66 600,00
Wynagrodzenie pracownika 6 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 424 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Luty 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Marzec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Kwiecień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Maj 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Czerwiec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Lipiec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Sierpień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Wrzesień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Październik 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Listopad 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Grudzień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Rocznie 77 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 424 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 712 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 691 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 0,00 5 979,00
Luty 6 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 0,00 5 771,00
Marzec 6 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716,00 0,00 4 975,00
Kwiecień 6 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716,00 0,00 4 975,00
Maj 6 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716,00 0,00 4 975,00
Czerwiec 6 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716,00 0,00 4 975,00
Lipiec 6 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 632,00 0,00 4 795,41
Sierpień 6 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 632,00 0,00 4 795,41
Wrzesień 6 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 632,00 0,00 4 795,41
Październik 6 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 632,00 0,00 4 795,41
Listopad 6 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 632,00 0,00 4 795,41
Grudzień 6 691,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 632,00 0,00 4 795,41
Rocznie 80 292,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 18 288,00 0,00 60 422,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 691 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 979 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.