Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 756 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 190 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 601 zł
Zaliczka na podatek 472 zł
Całość - kwota brutto 7 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Luty 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Marzec 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Kwiecień 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Maj 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Czerwiec 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Lipiec 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Sierpień 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Wrzesień 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Październik 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Listopad 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Grudzień 7 741,00 755,52 116,12 189,65 601,17 6 430,00 472,00 5 606,54
Rocznie 92 892,00 9 066,24 1 393,44 2 275,80 5 659,20 77 160,00 0,00 67 278,48
Wynagrodzenie pracownika 7 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 756 zł
Ubezpieczenie rentowe 503 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 129 zł
Fundusz Pracy (FP) 190 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 326 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Luty 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Marzec 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Kwiecień 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Maj 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Czerwiec 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Lipiec 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Sierpień 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Wrzesień 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Październik 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Listopad 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Grudzień 7 741,00 755,52 503,17 129,27 197,39 9 326,35 zł
Rocznie 92 892,00 9 066,24 6 038,04 1 551,24 2 368,68 111 916,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 607 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 607 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 326 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 309 zł
Ubezpieczenie emerytalne 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 587 zł
Zaliczka na podatek 626 zł
Całość - kwota brutto 7 349 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Luty 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Marzec 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Kwiecień 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Maj 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Czerwiec 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Lipiec 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Sierpień 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Wrzesień 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Październik 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Listopad 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Grudzień 7 349,00 717,26 110,24 0,00 586,94 5 217,00 626,00 5 308,52
Rocznie 88 188,00 8 607,12 1 322,88 0,00 7 043,28 62 604,00 468,00 63 702,24
Wynagrodzenie pracownika 7 349 zł
Ubezpieczenie emerytalne 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 478 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Luty 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Marzec 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Kwiecień 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Maj 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Czerwiec 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Lipiec 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Sierpień 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Wrzesień 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Październik 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Listopad 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Grudzień 7 349,00 717,26 477,69 0,00 187,40 8 731,35 zł
Rocznie 88 188,00 8 607,12 5 732,28 0,00 2 248,80 104 776,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 309 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 309 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 874 zł
Całość - kwota brutto 6 424 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Luty 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Marzec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Kwiecień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Maj 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Czerwiec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Lipiec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Sierpień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Wrzesień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Październik 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Listopad 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Grudzień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 874,00 5 550,00
Rocznie 77 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 668,00 10 488,00 66 600,00
Wynagrodzenie pracownika 6 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 424 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Luty 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Marzec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Kwiecień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Maj 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Czerwiec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Lipiec 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Sierpień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Wrzesień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Październik 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Listopad 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Grudzień 6 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 424,00 zł
Rocznie 77 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 424 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 603 zł
Zaliczka na podatek 647 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 699 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 699,00 0,00 0,00 0,00 602,91 0,00 647,00 0,00 5 449,09
Luty 6 699,00 0,00 0,00 0,00 602,91 0,00 738,00 0,00 5 358,09
Marzec 6 699,00 0,00 0,00 0,00 602,91 0,00 1 593,00 0,00 4 503,09
Kwiecień 6 699,00 0,00 0,00 0,00 602,91 0,00 1 593,00 0,00 4 503,09
Maj 6 699,00 0,00 0,00 0,00 602,91 0,00 1 593,00 0,00 4 503,09
Czerwiec 6 699,00 0,00 0,00 0,00 602,91 0,00 1 593,00 0,00 4 503,09
Lipiec 6 699,00 176,27 72,24 0,00 602,91 15,08 1 508,00 0,00 4 324,50
Sierpień 6 699,00 176,27 72,24 0,00 602,91 15,08 1 508,00 0,00 4 324,50
Wrzesień 6 699,00 176,27 72,24 0,00 602,91 15,08 1 508,00 0,00 4 324,50
Październik 6 699,00 176,27 72,24 0,00 602,91 15,08 1 508,00 0,00 4 324,50
Listopad 6 699,00 176,27 72,24 0,00 602,91 15,08 1 508,00 0,00 4 324,50
Grudzień 6 699,00 176,27 72,24 0,00 602,91 15,08 1 508,00 0,00 4 324,50
Rocznie 80 388,00 1 057,62 433,44 0,00 7 234,92 0,00 16 805,00 0,00 54 766,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 449 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.