Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 189 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 599 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Całość - kwota brutto 7 713 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Luty 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Marzec 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Kwiecień 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Maj 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Czerwiec 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Lipiec 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Sierpień 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Wrzesień 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Październik 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Listopad 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Grudzień 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 469,00 5 587,54
Rocznie 92 556,00 9 033,48 1 388,40 2 267,64 5 624,64 76 872,00 0,00 67 050,48
Wynagrodzenie pracownika 7 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 501 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 129 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 293 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Luty 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Marzec 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Kwiecień 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Maj 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Czerwiec 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Lipiec 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Sierpień 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Wrzesień 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Październik 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Listopad 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Grudzień 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Rocznie 92 556,00 9 033,48 6 016,20 1 545,72 2 360,16 111 511,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 588 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 588 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 293 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 715 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 585 zł
Zaliczka na podatek 624 zł
Całość - kwota brutto 7 322 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Luty 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Marzec 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Kwiecień 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Maj 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Czerwiec 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Lipiec 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Sierpień 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Wrzesień 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Październik 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Listopad 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Grudzień 7 322,00 714,63 109,83 0,00 584,78 5 198,00 624,00 5 289,00
Rocznie 87 864,00 8 575,56 1 317,96 0,00 7 017,36 62 376,00 468,00 63 468,00
Wynagrodzenie pracownika 7 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 715 zł
Ubezpieczenie rentowe 476 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Luty 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Marzec 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Kwiecień 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Maj 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Czerwiec 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Lipiec 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Sierpień 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Wrzesień 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Październik 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Listopad 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Grudzień 7 322,00 714,63 475,93 0,00 186,71 8 699,27 zł
Rocznie 87 864,00 8 575,56 5 711,16 0,00 2 240,52 104 391,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 322 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 289 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 289 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 870 zł
Całość - kwota brutto 6 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Luty 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Marzec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Kwiecień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Maj 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Czerwiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Lipiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Sierpień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Wrzesień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Październik 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Listopad 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Grudzień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Rocznie 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 440,00 10 440,00 66 360,00
Wynagrodzenie pracownika 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Luty 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Marzec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Kwiecień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Maj 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Czerwiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Lipiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Sierpień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Wrzesień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Październik 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Listopad 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Grudzień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Rocznie 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 601 zł
Zaliczka na podatek 644 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 675 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 675,00 0,00 0,00 0,00 600,75 0,00 644,00 0,00 5 430,25
Luty 6 675,00 0,00 0,00 0,00 600,75 0,00 731,00 0,00 5 343,25
Marzec 6 675,00 0,00 0,00 0,00 600,75 0,00 1 588,00 0,00 4 486,25
Kwiecień 6 675,00 0,00 0,00 0,00 600,75 0,00 1 588,00 0,00 4 486,25
Maj 6 675,00 0,00 0,00 0,00 600,75 0,00 1 588,00 0,00 4 486,25
Czerwiec 6 675,00 0,00 0,00 0,00 600,75 0,00 1 588,00 0,00 4 486,25
Lipiec 6 675,00 176,27 72,24 0,00 600,75 15,08 1 504,00 0,00 4 306,66
Sierpień 6 675,00 176,27 72,24 0,00 600,75 15,08 1 504,00 0,00 4 306,66
Wrzesień 6 675,00 176,27 72,24 0,00 600,75 15,08 1 504,00 0,00 4 306,66
Październik 6 675,00 176,27 72,24 0,00 600,75 15,08 1 504,00 0,00 4 306,66
Listopad 6 675,00 176,27 72,24 0,00 600,75 15,08 1 504,00 0,00 4 306,66
Grudzień 6 675,00 176,27 72,24 0,00 600,75 15,08 1 504,00 0,00 4 306,66
Rocznie 80 100,00 1 057,62 433,44 0,00 7 209,00 0,00 16 751,00 0,00 54 558,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 675 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 430 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.