Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 189 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 599 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Całość - kwota brutto 7 713 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Luty 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Marzec 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Kwiecień 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Maj 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Czerwiec 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Lipiec 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Sierpień 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Wrzesień 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Październik 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Listopad 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Grudzień 7 713,00 752,79 115,70 188,97 599,00 6 406,00 65,00 5 991,54
Rocznie 92 556,00 9 033,48 1 388,40 2 267,64 7 188,00 76 872,00 780,00 71 898,48
Wynagrodzenie pracownika 7 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 753 zł
Ubezpieczenie rentowe 501 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 129 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 293 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Luty 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Marzec 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Kwiecień 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Maj 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Czerwiec 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Lipiec 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Sierpień 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Wrzesień 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Październik 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Listopad 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Grudzień 7 713,00 752,79 501,35 128,81 196,68 9 292,63 zł
Rocznie 92 556,00 9 033,48 6 016,20 1 545,72 2 360,16 111 511,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 992 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 992 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 293 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 584 zł
Zaliczka na podatek 380 zł
Całość - kwota brutto 7 318 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Luty 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Marzec 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Kwiecień 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Maj 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Czerwiec 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Lipiec 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Sierpień 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Wrzesień 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Październik 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Listopad 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Grudzień 7 318,00 714,24 109,77 0,00 584,46 5 195,00 380,00 5 529,53
Rocznie 87 816,00 8 570,88 1 317,24 0,00 7 013,52 62 340,00 4 560,00 66 354,36
Wynagrodzenie pracownika 7 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 714 zł
Ubezpieczenie rentowe 476 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 695 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Luty 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Marzec 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Kwiecień 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Maj 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Czerwiec 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Lipiec 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Sierpień 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Wrzesień 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Październik 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Listopad 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Grudzień 7 318,00 714,24 475,67 0,00 186,61 8 694,52 zł
Rocznie 87 816,00 8 570,88 5 708,04 0,00 2 239,32 104 334,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 318 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 695 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 870 zł
Całość - kwota brutto 6 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Luty 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Marzec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Kwiecień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Maj 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Czerwiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Lipiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Sierpień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Wrzesień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Październik 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Listopad 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Grudzień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 120,00 870,00 5 530,00
Rocznie 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 440,00 10 440,00 66 360,00
Wynagrodzenie pracownika 6 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Luty 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Marzec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Kwiecień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Maj 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Czerwiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Lipiec 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Sierpień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Wrzesień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Październik 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Listopad 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Grudzień 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 zł
Rocznie 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 708 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 667 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00 0,00 5 959,00
Luty 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,00 0,00 5 759,00
Marzec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,00 0,00 4 959,00
Kwiecień 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,00 0,00 4 959,00
Maj 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,00 0,00 4 959,00
Czerwiec 6 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,00 0,00 4 959,00
Lipiec 6 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 624,00 0,00 4 779,41
Sierpień 6 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 624,00 0,00 4 779,41
Wrzesień 6 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 624,00 0,00 4 779,41
Październik 6 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 624,00 0,00 4 779,41
Listopad 6 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 624,00 0,00 4 779,41
Grudzień 6 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 624,00 0,00 4 779,41
Rocznie 80 004,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 18 192,00 0,00 60 230,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 959 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.