Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5540 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 189 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 600 zł
Zaliczka na podatek 470 zł
Całość - kwota brutto 7 727 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Luty 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Marzec 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Kwiecień 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Maj 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Czerwiec 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Lipiec 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Sierpień 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Wrzesień 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Październik 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Listopad 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Grudzień 7 727,00 754,16 115,91 189,31 600,09 6 418,00 470,00 5 597,53
Rocznie 92 724,00 9 049,92 1 390,92 2 271,72 5 641,92 77 016,00 0,00 67 170,36
Wynagrodzenie pracownika 7 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 502 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 129 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Luty 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Marzec 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Kwiecień 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Maj 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Czerwiec 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Lipiec 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Sierpień 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Wrzesień 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Październik 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Listopad 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Grudzień 7 727,00 754,16 502,26 129,04 197,04 9 309,50 zł
Rocznie 92 724,00 9 049,92 6 027,12 1 548,48 2 364,48 111 714,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 598 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5540 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 716 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 586 zł
Zaliczka na podatek 625 zł
Całość - kwota brutto 7 336 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Luty 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Marzec 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Kwiecień 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Maj 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Czerwiec 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Lipiec 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Sierpień 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Wrzesień 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Październik 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Listopad 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Grudzień 7 336,00 715,99 110,04 0,00 585,90 5 208,00 625,00 5 299,11
Rocznie 88 032,00 8 591,88 1 320,48 0,00 7 030,80 62 496,00 468,00 63 589,32
Wynagrodzenie pracownika 7 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 716 zł
Ubezpieczenie rentowe 477 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 180 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 716 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Luty 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Marzec 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Kwiecień 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Maj 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Czerwiec 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Lipiec 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Sierpień 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Wrzesień 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Październik 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Listopad 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Grudzień 7 336,00 715,99 476,84 0,00 187,07 8 715,90 zł
Rocznie 88 032,00 8 591,88 5 722,08 0,00 2 244,84 104 590,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 336 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 299 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 299 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 716 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5540 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 872 zł
Całość - kwota brutto 6 412 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Luty 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Marzec 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Kwiecień 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Maj 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Czerwiec 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Lipiec 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Sierpień 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Wrzesień 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Październik 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Listopad 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Grudzień 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 872,00 5 540,00
Rocznie 76 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 560,00 10 464,00 66 480,00
Wynagrodzenie pracownika 6 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 412 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Luty 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Marzec 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Kwiecień 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Maj 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Czerwiec 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Lipiec 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Sierpień 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Wrzesień 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Październik 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Listopad 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Grudzień 6 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 412,00 zł
Rocznie 76 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 412 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5540 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 439 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 602 zł
Zaliczka na podatek 646 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 687 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 687,00 0,00 0,00 0,00 601,83 0,00 646,00 0,00 5 439,17
Luty 6 687,00 0,00 0,00 0,00 601,83 0,00 735,00 0,00 5 350,17
Marzec 6 687,00 0,00 0,00 0,00 601,83 0,00 1 590,00 0,00 4 495,17
Kwiecień 6 687,00 0,00 0,00 0,00 601,83 0,00 1 590,00 0,00 4 495,17
Maj 6 687,00 0,00 0,00 0,00 601,83 0,00 1 590,00 0,00 4 495,17
Czerwiec 6 687,00 0,00 0,00 0,00 601,83 0,00 1 590,00 0,00 4 495,17
Lipiec 6 687,00 176,27 72,24 0,00 601,83 15,08 1 506,00 0,00 4 315,58
Sierpień 6 687,00 176,27 72,24 0,00 601,83 15,08 1 506,00 0,00 4 315,58
Wrzesień 6 687,00 176,27 72,24 0,00 601,83 15,08 1 506,00 0,00 4 315,58
Październik 6 687,00 176,27 72,24 0,00 601,83 15,08 1 506,00 0,00 4 315,58
Listopad 6 687,00 176,27 72,24 0,00 601,83 15,08 1 506,00 0,00 4 315,58
Grudzień 6 687,00 176,27 72,24 0,00 601,83 15,08 1 506,00 0,00 4 315,58
Rocznie 80 244,00 1 057,62 433,44 0,00 7 221,96 0,00 16 777,00 0,00 54 663,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 439 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.