Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 189 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 598 zł
Zaliczka na podatek 467 zł
Całość - kwota brutto 7 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Luty 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Marzec 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Kwiecień 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Maj 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Czerwiec 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Lipiec 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Sierpień 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Wrzesień 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Październik 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Listopad 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Grudzień 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 467,00 5 578,55
Rocznie 92 388,00 9 017,04 1 385,88 2 263,56 5 605,92 76 716,00 0,00 66 942,60
Wynagrodzenie pracownika 7 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 500 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 129 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Luty 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Marzec 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Kwiecień 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Maj 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Czerwiec 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Lipiec 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Sierpień 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Wrzesień 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Październik 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Listopad 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Grudzień 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Rocznie 92 388,00 9 017,04 6 005,28 1 542,84 2 355,96 111 309,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 579 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 579 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 584 zł
Zaliczka na podatek 623 zł
Całość - kwota brutto 7 309 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Luty 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Marzec 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Kwiecień 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Maj 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Czerwiec 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Lipiec 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Sierpień 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Wrzesień 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Październik 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Listopad 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Grudzień 7 309,00 713,36 109,64 0,00 583,74 5 189,00 623,00 5 279,58
Rocznie 87 708,00 8 560,32 1 315,68 0,00 7 004,88 62 268,00 468,00 63 354,96
Wynagrodzenie pracownika 7 309 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 684 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Luty 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Marzec 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Kwiecień 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Maj 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Czerwiec 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Lipiec 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Sierpień 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Wrzesień 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Październik 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Listopad 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Grudzień 7 309,00 713,36 475,09 0,00 186,38 8 683,83 zł
Rocznie 87 708,00 8 560,32 5 701,08 0,00 2 236,56 104 205,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 309 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 684 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 869 zł
Całość - kwota brutto 6 389 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Luty 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Marzec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Kwiecień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Maj 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Czerwiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Lipiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Sierpień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Wrzesień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Październik 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Listopad 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Grudzień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Rocznie 76 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 332,00 10 428,00 66 240,00
Wynagrodzenie pracownika 6 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 389 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Luty 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Marzec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Kwiecień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Maj 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Czerwiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Lipiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Sierpień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Wrzesień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Październik 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Listopad 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Grudzień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Rocznie 76 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 389 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 600 zł
Zaliczka na podatek 643 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 663 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 663,00 0,00 0,00 0,00 599,67 0,00 643,00 0,00 5 420,33
Luty 6 663,00 0,00 0,00 0,00 599,67 0,00 728,00 0,00 5 335,33
Marzec 6 663,00 0,00 0,00 0,00 599,67 0,00 1 586,00 0,00 4 477,33
Kwiecień 6 663,00 0,00 0,00 0,00 599,67 0,00 1 586,00 0,00 4 477,33
Maj 6 663,00 0,00 0,00 0,00 599,67 0,00 1 586,00 0,00 4 477,33
Czerwiec 6 663,00 0,00 0,00 0,00 599,67 0,00 1 586,00 0,00 4 477,33
Lipiec 6 663,00 176,27 72,24 0,00 599,67 15,08 1 501,00 0,00 4 298,74
Sierpień 6 663,00 176,27 72,24 0,00 599,67 15,08 1 501,00 0,00 4 298,74
Wrzesień 6 663,00 176,27 72,24 0,00 599,67 15,08 1 501,00 0,00 4 298,74
Październik 6 663,00 176,27 72,24 0,00 599,67 15,08 1 501,00 0,00 4 298,74
Listopad 6 663,00 176,27 72,24 0,00 599,67 15,08 1 501,00 0,00 4 298,74
Grudzień 6 663,00 176,27 72,24 0,00 599,67 15,08 1 501,00 0,00 4 298,74
Rocznie 79 956,00 1 057,62 433,44 0,00 7 196,04 0,00 16 721,00 0,00 54 457,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 663 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 420 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.