Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie chorobowe 189 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 598 zł
Zaliczka na podatek 64 zł
Całość - kwota brutto 7 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Luty 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Marzec 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Kwiecień 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Maj 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Czerwiec 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Lipiec 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Sierpień 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Wrzesień 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Październik 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Listopad 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Grudzień 7 699,00 751,42 115,49 188,63 597,91 6 393,00 64,00 5 981,55
Rocznie 92 388,00 9 017,04 1 385,88 2 263,56 7 174,92 76 716,00 768,00 71 778,60
Wynagrodzenie pracownika 7 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 751 zł
Ubezpieczenie rentowe 500 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 129 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Luty 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Marzec 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Kwiecień 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Maj 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Czerwiec 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Lipiec 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Sierpień 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Wrzesień 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Październik 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Listopad 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Grudzień 7 699,00 751,42 500,44 128,57 196,33 9 275,76 zł
Rocznie 92 388,00 9 017,04 6 005,28 1 542,84 2 355,96 111 309,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 982 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 982 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 583 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Całość - kwota brutto 7 305 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Luty 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Marzec 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Kwiecień 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Maj 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Czerwiec 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Lipiec 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Sierpień 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Wrzesień 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Październik 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Listopad 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Grudzień 7 305,00 712,97 109,58 0,00 583,42 5 186,00 379,00 5 520,03
Rocznie 87 660,00 8 555,64 1 314,96 0,00 7 001,04 62 232,00 4 548,00 66 240,36
Wynagrodzenie pracownika 7 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 713 zł
Ubezpieczenie rentowe 475 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 179 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 679 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Luty 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Marzec 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Kwiecień 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Maj 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Czerwiec 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Lipiec 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Sierpień 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Wrzesień 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Październik 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Listopad 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Grudzień 7 305,00 712,97 474,83 0,00 186,28 8 679,08 zł
Rocznie 87 660,00 8 555,64 5 697,96 0,00 2 235,36 104 148,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 679 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 869 zł
Całość - kwota brutto 6 389 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Luty 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Marzec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Kwiecień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Maj 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Czerwiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Lipiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Sierpień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Wrzesień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Październik 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Listopad 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Grudzień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 111,00 869,00 5 520,00
Rocznie 76 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 332,00 10 428,00 66 240,00
Wynagrodzenie pracownika 6 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 6 389 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Luty 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Marzec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Kwiecień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Maj 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Czerwiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Lipiec 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Sierpień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Wrzesień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Październik 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Listopad 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Grudzień 6 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 389,00 zł
Rocznie 76 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 389 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 706 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 655 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 0,00 5 949,00
Luty 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 0,00 5 752,00
Marzec 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705,00 0,00 4 950,00
Kwiecień 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705,00 0,00 4 950,00
Maj 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705,00 0,00 4 950,00
Czerwiec 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705,00 0,00 4 950,00
Lipiec 6 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 620,00 0,00 4 771,41
Sierpień 6 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 620,00 0,00 4 771,41
Wrzesień 6 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 620,00 0,00 4 771,41
Październik 6 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 620,00 0,00 4 771,41
Listopad 6 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 620,00 0,00 4 771,41
Grudzień 6 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 620,00 0,00 4 771,41
Rocznie 79 860,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 18 149,00 0,00 60 129,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 949 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.