Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5520 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 993 zł
Ubezpieczenie emerytalne 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 429 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Całość - kwota brutto 5 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Luty 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Marzec 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Kwiecień 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Maj 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Czerwiec 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Lipiec 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Sierpień 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Wrzesień 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Październik 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Listopad 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Grudzień 5 520,00 538,75 82,80 135,24 428,69 4 513,00 342,00 3 992,52
Rocznie 66 240,00 6 465,00 993,60 1 622,88 4 106,52 54 156,00 0,00 47 910,24
Wynagrodzenie pracownika 5 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 650 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Luty 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Marzec 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Kwiecień 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Maj 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Czerwiec 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Lipiec 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Sierpień 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Wrzesień 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Październik 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Listopad 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Grudzień 5 520,00 538,75 358,80 92,18 140,76 6 650,49 zł
Rocznie 66 240,00 6 465,00 4 305,60 1 106,16 1 689,12 79 805,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 993 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 650 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5520 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 441 zł
Zaliczka na podatek 666 zł
Całość - kwota brutto 5 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Luty 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Marzec 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Kwiecień 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Maj 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Czerwiec 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Lipiec 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Sierpień 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Wrzesień 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Październik 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Listopad 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Grudzień 5 520,00 538,75 82,80 0,00 440,86 3 919,00 666,00 3 791,36
Rocznie 66 240,00 6 465,00 993,60 0,00 5 290,32 47 028,00 3 444,00 45 496,32
Wynagrodzenie pracownika 5 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 539 zł
Ubezpieczenie rentowe 359 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 558 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Luty 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Marzec 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Kwiecień 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Maj 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Czerwiec 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Lipiec 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Sierpień 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Wrzesień 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Październik 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Listopad 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Grudzień 5 520,00 538,75 358,80 0,00 140,76 6 558,31 zł
Rocznie 66 240,00 6 465,00 4 305,60 0,00 1 689,12 78 699,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 791 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 558 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5520 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 751 zł
Całość - kwota brutto 5 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Luty 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Marzec 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Kwiecień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Maj 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Czerwiec 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Lipiec 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Sierpień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Wrzesień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Październik 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Listopad 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Grudzień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 416,00 751,00 4 769,00
Rocznie 66 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 992,00 9 012,00 57 228,00
Wynagrodzenie pracownika 5 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 520 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Luty 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Marzec 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Kwiecień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Maj 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Czerwiec 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Lipiec 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Sierpień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Wrzesień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Październik 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Listopad 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Grudzień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 520,00 zł
Rocznie 66 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 769 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 520 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5520 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 497 zł
Zaliczka na podatek 513 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 520 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 520,00 0,00 0,00 0,00 496,80 0,00 513,00 0,00 4 510,20
Luty 5 520,00 0,00 0,00 0,00 496,80 0,00 513,00 0,00 4 510,20
Marzec 5 520,00 0,00 0,00 0,00 496,80 0,00 1 197,00 0,00 3 826,20
Kwiecień 5 520,00 0,00 0,00 0,00 496,80 0,00 1 341,00 0,00 3 682,20
Maj 5 520,00 0,00 0,00 0,00 496,80 0,00 1 341,00 0,00 3 682,20
Czerwiec 5 520,00 0,00 0,00 0,00 496,80 0,00 1 341,00 0,00 3 682,20
Lipiec 5 520,00 176,27 72,24 0,00 496,80 15,08 1 257,00 0,00 3 502,61
Sierpień 5 520,00 176,27 72,24 0,00 496,80 15,08 1 257,00 0,00 3 502,61
Wrzesień 5 520,00 176,27 72,24 0,00 496,80 15,08 1 257,00 0,00 3 502,61
Październik 5 520,00 176,27 72,24 0,00 496,80 15,08 1 257,00 0,00 3 502,61
Listopad 5 520,00 176,27 72,24 0,00 496,80 15,08 1 257,00 0,00 3 502,61
Grudzień 5 520,00 176,27 72,24 0,00 496,80 15,08 1 257,00 0,00 3 502,61
Rocznie 66 240,00 1 057,62 433,44 0,00 5 961,60 0,00 13 788,00 0,00 44 908,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 510 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.