Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5510 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 086 zł
Ubezpieczenie emerytalne 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 428 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Całość - kwota brutto 5 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Luty 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Marzec 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Kwiecień 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Maj 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Czerwiec 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Lipiec 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Sierpień 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Wrzesień 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Październik 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Listopad 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Grudzień 5 510,00 537,78 82,65 135,00 427,91 4 505,00 241,00 4 085,66
Rocznie 66 120,00 6 453,36 991,80 1 620,00 2 887,20 54 060,00 0,00 49 027,92
Wynagrodzenie pracownika 5 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 638 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Luty 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Marzec 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Kwiecień 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Maj 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Czerwiec 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Lipiec 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Sierpień 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Wrzesień 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Październik 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Listopad 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Grudzień 5 510,00 537,78 358,15 92,02 140,51 6 638,46 zł
Rocznie 66 120,00 6 453,36 4 297,80 1 104,24 1 686,12 79 661,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 086 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 638 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5510 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 440 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Całość - kwota brutto 5 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Luty 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Marzec 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Kwiecień 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Maj 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Czerwiec 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Lipiec 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Sierpień 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Wrzesień 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Październik 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Listopad 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Grudzień 5 510,00 537,78 82,65 0,00 440,06 3 912,00 469,00 3 980,07
Rocznie 66 120,00 6 453,36 991,80 0,00 5 280,72 46 944,00 348,00 47 760,84
Wynagrodzenie pracownika 5 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 546 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Luty 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Marzec 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Kwiecień 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Maj 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Czerwiec 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Lipiec 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Sierpień 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Wrzesień 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Październik 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Listopad 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Grudzień 5 510,00 537,78 358,15 0,00 140,51 6 546,44 zł
Rocznie 66 120,00 6 453,36 4 297,80 0,00 1 686,12 78 557,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 546 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5510 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 749 zł
Całość - kwota brutto 5 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Luty 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Marzec 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Kwiecień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Maj 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Czerwiec 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Lipiec 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Sierpień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Wrzesień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Październik 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Listopad 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Grudzień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 408,00 749,00 4 761,00
Rocznie 66 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 896,00 8 988,00 57 132,00
Wynagrodzenie pracownika 5 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Luty 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Marzec 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Kwiecień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Maj 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Czerwiec 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Lipiec 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Sierpień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Wrzesień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Październik 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Listopad 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Grudzień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 510,00 zł
Rocznie 66 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 761 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5510 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 502 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 496 zł
Zaliczka na podatek 512 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 510 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 510,00 0,00 0,00 0,00 495,90 0,00 512,00 0,00 4 502,10
Luty 5 510,00 0,00 0,00 0,00 495,90 0,00 512,00 0,00 4 502,10
Marzec 5 510,00 0,00 0,00 0,00 495,90 0,00 1 191,00 0,00 3 823,10
Kwiecień 5 510,00 0,00 0,00 0,00 495,90 0,00 1 338,00 0,00 3 676,10
Maj 5 510,00 0,00 0,00 0,00 495,90 0,00 1 338,00 0,00 3 676,10
Czerwiec 5 510,00 0,00 0,00 0,00 495,90 0,00 1 338,00 0,00 3 676,10
Lipiec 5 510,00 176,27 72,24 0,00 495,90 15,08 1 254,00 0,00 3 496,51
Sierpień 5 510,00 176,27 72,24 0,00 495,90 15,08 1 254,00 0,00 3 496,51
Wrzesień 5 510,00 176,27 72,24 0,00 495,90 15,08 1 254,00 0,00 3 496,51
Październik 5 510,00 176,27 72,24 0,00 495,90 15,08 1 254,00 0,00 3 496,51
Listopad 5 510,00 176,27 72,24 0,00 495,90 15,08 1 254,00 0,00 3 496,51
Grudzień 5 510,00 176,27 72,24 0,00 495,90 15,08 1 254,00 0,00 3 496,51
Rocznie 66 120,00 1 057,62 433,44 0,00 5 950,80 0,00 13 753,00 0,00 44 834,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 502 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.