Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 135 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 427 zł
Zaliczka na podatek 240 zł
Całość - kwota brutto 5 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Luty 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Marzec 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Kwiecień 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Maj 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Czerwiec 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Lipiec 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Sierpień 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Wrzesień 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Październik 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Listopad 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Grudzień 5 500,00 536,80 82,50 134,75 427,14 4 496,00 240,00 4 078,81
Rocznie 66 000,00 6 441,60 990,00 1 617,00 2 874,24 53 952,00 0,00 48 945,72
Wynagrodzenie pracownika 5 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 92 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Luty 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Marzec 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Kwiecień 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Maj 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Czerwiec 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Lipiec 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Sierpień 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Wrzesień 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Październik 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Listopad 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Grudzień 5 500,00 536,80 357,50 91,85 140,25 6 626,40 zł
Rocznie 66 000,00 6 441,60 4 290,00 1 102,20 1 683,00 79 516,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 079 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 973 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 439 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Całość - kwota brutto 5 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Luty 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Marzec 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Kwiecień 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Maj 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Czerwiec 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Lipiec 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Sierpień 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Wrzesień 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Październik 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Listopad 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Grudzień 5 500,00 536,80 82,50 0,00 439,26 3 905,00 469,00 3 972,84
Rocznie 66 000,00 6 441,60 990,00 0,00 5 271,12 46 860,00 348,00 47 674,08
Wynagrodzenie pracownika 5 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 358 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 135 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Luty 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Marzec 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Kwiecień 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Maj 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Czerwiec 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Lipiec 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Sierpień 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Wrzesień 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Październik 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Listopad 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Grudzień 5 500,00 536,80 357,50 0,00 140,25 6 534,55 zł
Rocznie 66 000,00 6 441,60 4 290,00 0,00 1 683,00 78 414,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 973 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 748 zł
Całość - kwota brutto 5 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Luty 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Marzec 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Kwiecień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Maj 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Czerwiec 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Lipiec 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Sierpień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Wrzesień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Październik 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Listopad 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Grudzień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 748,00 4 752,00
Rocznie 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 8 976,00 57 024,00
Wynagrodzenie pracownika 5 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Luty 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Marzec 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Kwiecień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Maj 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Czerwiec 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Lipiec 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Sierpień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Wrzesień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Październik 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Listopad 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Grudzień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 zł
Rocznie 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 752 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 495 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 500,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 510,00 0,00 4 495,00
Luty 5 500,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 510,00 0,00 4 495,00
Marzec 5 500,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 1 185,00 0,00 3 820,00
Kwiecień 5 500,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 1 335,00 0,00 3 670,00
Maj 5 500,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 1 335,00 0,00 3 670,00
Czerwiec 5 500,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 1 335,00 0,00 3 670,00
Lipiec 5 500,00 176,27 72,24 0,00 495,00 15,08 1 251,00 0,00 3 490,41
Sierpień 5 500,00 176,27 72,24 0,00 495,00 15,08 1 251,00 0,00 3 490,41
Wrzesień 5 500,00 176,27 72,24 0,00 495,00 15,08 1 251,00 0,00 3 490,41
Październik 5 500,00 176,27 72,24 0,00 495,00 15,08 1 251,00 0,00 3 490,41
Listopad 5 500,00 176,27 72,24 0,00 495,00 15,08 1 251,00 0,00 3 490,41
Grudzień 5 500,00 176,27 72,24 0,00 495,00 15,08 1 251,00 0,00 3 490,41
Rocznie 66 000,00 1 057,62 433,44 0,00 5 940,00 0,00 13 716,00 0,00 44 762,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 495 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.