Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5540 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 540 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 106 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 430 zł
Zaliczka na podatek 244 zł
Całość - kwota brutto 5 540 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Luty 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Marzec 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Kwiecień 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Maj 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Czerwiec 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Lipiec 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Sierpień 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Wrzesień 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Październik 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Listopad 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Grudzień 5 540,00 540,70 83,10 135,73 430,24 4 530,00 244,00 4 106,23
Rocznie 66 480,00 6 488,40 997,20 1 628,76 2 923,20 54 360,00 0,00 49 274,76
Wynagrodzenie pracownika 5 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 675 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Luty 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Marzec 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Kwiecień 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Maj 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Czerwiec 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Lipiec 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Sierpień 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Wrzesień 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Październik 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Listopad 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Grudzień 5 540,00 540,70 360,10 92,52 141,27 6 674,59 zł
Rocznie 66 480,00 6 488,40 4 321,20 1 110,24 1 695,24 80 095,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 106 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 540 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 675 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5540 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 540 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 002 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 442 zł
Zaliczka na podatek 472 zł
Całość - kwota brutto 5 540 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Luty 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Marzec 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Kwiecień 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Maj 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Czerwiec 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Lipiec 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Sierpień 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Wrzesień 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Październik 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Listopad 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Grudzień 5 540,00 540,70 83,10 0,00 442,46 3 933,00 472,00 4 001,78
Rocznie 66 480,00 6 488,40 997,20 0,00 5 309,52 47 196,00 360,00 48 021,36
Wynagrodzenie pracownika 5 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 541 zł
Ubezpieczenie rentowe 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 582 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Luty 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Marzec 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Kwiecień 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Maj 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Czerwiec 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Lipiec 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Sierpień 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Wrzesień 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Październik 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Listopad 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Grudzień 5 540,00 540,70 360,10 0,00 141,27 6 582,07 zł
Rocznie 66 480,00 6 488,40 4 321,20 0,00 1 695,24 78 984,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 002 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 540 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 582 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5540 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 540 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 753 zł
Całość - kwota brutto 5 540 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Luty 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Marzec 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Kwiecień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Maj 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Czerwiec 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Lipiec 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Sierpień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Wrzesień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Październik 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Listopad 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Grudzień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 753,00 4 787,00
Rocznie 66 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 184,00 9 036,00 57 444,00
Wynagrodzenie pracownika 5 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 540 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Luty 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Marzec 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Kwiecień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Maj 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Czerwiec 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Lipiec 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Sierpień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Wrzesień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Październik 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Listopad 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Grudzień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 540,00 zł
Rocznie 66 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 787 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 540 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 540 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5540 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 540 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 524 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 499 zł
Zaliczka na podatek 517 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 540 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 540,00 0,00 0,00 0,00 498,60 0,00 517,00 0,00 4 524,40
Luty 5 540,00 0,00 0,00 0,00 498,60 0,00 517,00 0,00 4 524,40
Marzec 5 540,00 0,00 0,00 0,00 498,60 0,00 1 210,00 0,00 3 831,40
Kwiecień 5 540,00 0,00 0,00 0,00 498,60 0,00 1 348,00 0,00 3 693,40
Maj 5 540,00 0,00 0,00 0,00 498,60 0,00 1 348,00 0,00 3 693,40
Czerwiec 5 540,00 0,00 0,00 0,00 498,60 0,00 1 348,00 0,00 3 693,40
Lipiec 5 540,00 176,27 72,24 0,00 498,60 15,08 1 263,00 0,00 3 514,81
Sierpień 5 540,00 176,27 72,24 0,00 498,60 15,08 1 263,00 0,00 3 514,81
Wrzesień 5 540,00 176,27 72,24 0,00 498,60 15,08 1 263,00 0,00 3 514,81
Październik 5 540,00 176,27 72,24 0,00 498,60 15,08 1 263,00 0,00 3 514,81
Listopad 5 540,00 176,27 72,24 0,00 498,60 15,08 1 263,00 0,00 3 514,81
Grudzień 5 540,00 176,27 72,24 0,00 498,60 15,08 1 263,00 0,00 3 514,81
Rocznie 66 480,00 1 057,62 433,44 0,00 5 983,20 0,00 13 866,00 0,00 45 049,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 524 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.