Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5560 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 543 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 432 zł
Zaliczka na podatek 246 zł
Całość - kwota brutto 5 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Luty 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Marzec 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Kwiecień 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Maj 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Czerwiec 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Lipiec 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Sierpień 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Wrzesień 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Październik 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Listopad 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Grudzień 5 560,00 542,66 83,40 136,22 431,79 4 548,00 246,00 4 119,93
Rocznie 66 720,00 6 511,92 1 000,80 1 634,64 2 949,12 54 576,00 0,00 49 439,16
Wynagrodzenie pracownika 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 543 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Luty 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Marzec 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Kwiecień 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Maj 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Czerwiec 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Lipiec 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Sierpień 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Wrzesień 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Październik 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Listopad 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Grudzień 5 560,00 542,66 361,40 92,85 141,78 6 698,69 zł
Rocznie 66 720,00 6 511,92 4 336,80 1 114,20 1 701,36 80 384,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5560 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 543 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 444 zł
Zaliczka na podatek 474 zł
Całość - kwota brutto 5 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Luty 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Marzec 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Kwiecień 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Maj 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Czerwiec 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Lipiec 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Sierpień 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Wrzesień 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Październik 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Listopad 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Grudzień 5 560,00 542,66 83,40 0,00 444,05 3 947,00 474,00 4 016,25
Rocznie 66 720,00 6 511,92 1 000,80 0,00 5 328,60 47 364,00 360,00 48 195,00
Wynagrodzenie pracownika 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 543 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Luty 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Marzec 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Kwiecień 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Maj 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Czerwiec 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Lipiec 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Sierpień 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Wrzesień 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Październik 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Listopad 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Grudzień 5 560,00 542,66 361,40 0,00 141,78 6 605,84 zł
Rocznie 66 720,00 6 511,92 4 336,80 0,00 1 701,36 79 270,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 016 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5560 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 756 zł
Całość - kwota brutto 5 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Luty 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Marzec 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Kwiecień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Maj 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Czerwiec 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Lipiec 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Sierpień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Wrzesień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Październik 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Listopad 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Grudzień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 448,00 756,00 4 804,00
Rocznie 66 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 376,00 9 072,00 57 648,00
Wynagrodzenie pracownika 5 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Luty 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Marzec 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Kwiecień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Maj 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Czerwiec 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Lipiec 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Sierpień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Wrzesień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Październik 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Listopad 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Grudzień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 560,00 zł
Rocznie 66 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 804 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5560 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 500 zł
Zaliczka na podatek 520 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 560 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 560,00 0,00 0,00 0,00 500,40 0,00 520,00 0,00 4 539,60
Luty 5 560,00 0,00 0,00 0,00 500,40 0,00 520,00 0,00 4 539,60
Marzec 5 560,00 0,00 0,00 0,00 500,40 0,00 1 222,00 0,00 3 837,60
Kwiecień 5 560,00 0,00 0,00 0,00 500,40 0,00 1 354,00 0,00 3 705,60
Maj 5 560,00 0,00 0,00 0,00 500,40 0,00 1 354,00 0,00 3 705,60
Czerwiec 5 560,00 0,00 0,00 0,00 500,40 0,00 1 354,00 0,00 3 705,60
Lipiec 5 560,00 176,27 72,24 0,00 500,40 15,08 1 270,00 0,00 3 526,01
Sierpień 5 560,00 176,27 72,24 0,00 500,40 15,08 1 270,00 0,00 3 526,01
Wrzesień 5 560,00 176,27 72,24 0,00 500,40 15,08 1 270,00 0,00 3 526,01
Październik 5 560,00 176,27 72,24 0,00 500,40 15,08 1 270,00 0,00 3 526,01
Listopad 5 560,00 176,27 72,24 0,00 500,40 15,08 1 270,00 0,00 3 526,01
Grudzień 5 560,00 176,27 72,24 0,00 500,40 15,08 1 270,00 0,00 3 526,01
Rocznie 66 720,00 1 057,62 433,44 0,00 6 004,80 0,00 13 944,00 0,00 45 189,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 540 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.