Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5550 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 431 zł
Zaliczka na podatek 245 zł
Całość - kwota brutto 5 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Luty 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Marzec 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Kwiecień 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Maj 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Czerwiec 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Lipiec 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Sierpień 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Wrzesień 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Październik 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Listopad 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Grudzień 5 550,00 541,68 83,25 135,98 431,02 4 539,00 245,00 4 113,07
Rocznie 66 600,00 6 500,16 999,00 1 631,76 2 936,16 54 468,00 0,00 49 356,84
Wynagrodzenie pracownika 5 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 687 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Luty 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Marzec 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Kwiecień 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Maj 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Czerwiec 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Lipiec 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Sierpień 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Wrzesień 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Październik 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Listopad 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Grudzień 5 550,00 541,68 360,75 92,69 141,53 6 686,65 zł
Rocznie 66 600,00 6 500,16 4 329,00 1 112,28 1 698,36 80 239,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 113 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 687 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5550 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 83 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 443 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Całość - kwota brutto 5 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Luty 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Marzec 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Kwiecień 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Maj 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Czerwiec 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Lipiec 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Sierpień 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Wrzesień 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Październik 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Listopad 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Grudzień 5 550,00 541,68 83,25 0,00 443,26 3 940,00 473,00 4 009,01
Rocznie 66 600,00 6 500,16 999,00 0,00 5 319,12 47 280,00 360,00 48 108,12
Wynagrodzenie pracownika 5 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 594 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Luty 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Marzec 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Kwiecień 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Maj 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Czerwiec 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Lipiec 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Sierpień 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Wrzesień 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Październik 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Listopad 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Grudzień 5 550,00 541,68 360,75 0,00 141,53 6 593,96 zł
Rocznie 66 600,00 6 500,16 4 329,00 0,00 1 698,36 79 127,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 009 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 594 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5550 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 795 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 755 zł
Całość - kwota brutto 5 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Luty 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Marzec 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Kwiecień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Maj 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Czerwiec 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Lipiec 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Sierpień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Wrzesień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Październik 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Listopad 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Grudzień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 755,00 4 795,00
Rocznie 66 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 280,00 9 060,00 57 540,00
Wynagrodzenie pracownika 5 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 550 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Luty 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Marzec 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Kwiecień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Maj 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Czerwiec 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Lipiec 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Sierpień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Wrzesień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Październik 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Listopad 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Grudzień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 zł
Rocznie 66 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 795 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 550 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5550 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 500 zł
Zaliczka na podatek 519 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 550 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 550,00 0,00 0,00 0,00 499,50 0,00 519,00 0,00 4 531,50
Luty 5 550,00 0,00 0,00 0,00 499,50 0,00 519,00 0,00 4 531,50
Marzec 5 550,00 0,00 0,00 0,00 499,50 0,00 1 216,00 0,00 3 834,50
Kwiecień 5 550,00 0,00 0,00 0,00 499,50 0,00 1 351,00 0,00 3 699,50
Maj 5 550,00 0,00 0,00 0,00 499,50 0,00 1 351,00 0,00 3 699,50
Czerwiec 5 550,00 0,00 0,00 0,00 499,50 0,00 1 351,00 0,00 3 699,50
Lipiec 5 550,00 176,27 72,24 0,00 499,50 15,08 1 267,00 0,00 3 519,91
Sierpień 5 550,00 176,27 72,24 0,00 499,50 15,08 1 267,00 0,00 3 519,91
Wrzesień 5 550,00 176,27 72,24 0,00 499,50 15,08 1 267,00 0,00 3 519,91
Październik 5 550,00 176,27 72,24 0,00 499,50 15,08 1 267,00 0,00 3 519,91
Listopad 5 550,00 176,27 72,24 0,00 499,50 15,08 1 267,00 0,00 3 519,91
Grudzień 5 550,00 176,27 72,24 0,00 499,50 15,08 1 267,00 0,00 3 519,91
Rocznie 66 600,00 1 057,62 433,44 0,00 5 994,00 0,00 13 909,00 0,00 45 115,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 532 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.