Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5340 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 131 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 415 zł
Zaliczka na podatek 223 zł
Całość - kwota brutto 5 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Luty 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Marzec 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Kwiecień 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Maj 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Czerwiec 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Lipiec 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Sierpień 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Wrzesień 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Październik 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Listopad 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Grudzień 5 340,00 521,18 80,10 130,83 414,71 4 358,00 223,00 3 970,18
Rocznie 64 080,00 6 254,16 961,20 1 569,96 2 675,52 52 296,00 0,00 47 642,16
Wynagrodzenie pracownika 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 89 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Luty 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Marzec 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Kwiecień 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Maj 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Czerwiec 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Lipiec 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Sierpień 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Wrzesień 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Październik 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Listopad 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Grudzień 5 340,00 521,18 347,10 89,18 136,17 6 433,63 zł
Rocznie 64 080,00 6 254,16 4 165,20 1 070,16 1 634,04 77 203,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5340 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 857 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 426 zł
Zaliczka na podatek 455 zł
Całość - kwota brutto 5 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Luty 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Marzec 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Kwiecień 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Maj 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Czerwiec 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Lipiec 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Sierpień 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Wrzesień 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Październik 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Listopad 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Grudzień 5 340,00 521,18 80,10 0,00 426,48 3 791,00 455,00 3 857,32
Rocznie 64 080,00 6 254,16 961,20 0,00 5 117,76 45 492,00 336,00 46 287,84
Wynagrodzenie pracownika 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 521 zł
Ubezpieczenie rentowe 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 131 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 344 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Luty 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Marzec 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Kwiecień 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Maj 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Czerwiec 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Lipiec 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Sierpień 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Wrzesień 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Październik 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Listopad 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Grudzień 5 340,00 521,18 347,10 0,00 136,17 6 344,45 zł
Rocznie 64 080,00 6 254,16 4 165,20 0,00 1 634,04 76 133,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 857 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 344 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5340 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 726 zł
Całość - kwota brutto 5 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Luty 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Marzec 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Kwiecień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Maj 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Czerwiec 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Lipiec 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Sierpień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Wrzesień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Październik 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Listopad 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Grudzień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272,00 726,00 4 614,00
Rocznie 64 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 264,00 8 712,00 55 368,00
Wynagrodzenie pracownika 5 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Luty 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Marzec 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Kwiecień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Maj 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Czerwiec 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Lipiec 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Sierpień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Wrzesień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Październik 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Listopad 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Grudzień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340,00 zł
Rocznie 64 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 614 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5340 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 481 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 340 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 340,00 0,00 0,00 0,00 480,60 0,00 483,00 0,00 4 376,40
Luty 5 340,00 0,00 0,00 0,00 480,60 0,00 483,00 0,00 4 376,40
Marzec 5 340,00 0,00 0,00 0,00 480,60 0,00 1 086,00 0,00 3 773,40
Kwiecień 5 340,00 0,00 0,00 0,00 480,60 0,00 1 284,00 0,00 3 575,40
Maj 5 340,00 0,00 0,00 0,00 480,60 0,00 1 284,00 0,00 3 575,40
Czerwiec 5 340,00 0,00 0,00 0,00 480,60 0,00 1 284,00 0,00 3 575,40
Lipiec 5 340,00 176,27 72,24 0,00 480,60 15,08 1 199,00 0,00 3 396,81
Sierpień 5 340,00 176,27 72,24 0,00 480,60 15,08 1 199,00 0,00 3 396,81
Wrzesień 5 340,00 176,27 72,24 0,00 480,60 15,08 1 199,00 0,00 3 396,81
Październik 5 340,00 176,27 72,24 0,00 480,60 15,08 1 199,00 0,00 3 396,81
Listopad 5 340,00 176,27 72,24 0,00 480,60 15,08 1 199,00 0,00 3 396,81
Grudzień 5 340,00 176,27 72,24 0,00 480,60 15,08 1 199,00 0,00 3 396,81
Rocznie 64 080,00 1 057,62 433,44 0,00 5 767,20 0,00 13 098,00 0,00 43 633,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 376 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.