Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5250 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 129 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 408 zł
Zaliczka na podatek 214 zł
Całość - kwota brutto 5 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Luty 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Marzec 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Kwiecień 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Maj 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Czerwiec 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Lipiec 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Sierpień 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Wrzesień 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Październik 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Listopad 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Grudzień 5 250,00 512,40 78,75 128,63 407,72 4 280,00 214,00 3 908,50
Rocznie 63 000,00 6 148,80 945,00 1 543,56 2 563,20 51 360,00 0,00 46 902,00
Wynagrodzenie pracownika 5 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 341 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Luty 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Marzec 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Kwiecień 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Maj 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Czerwiec 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Lipiec 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Sierpień 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Wrzesień 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Październik 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Listopad 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Grudzień 5 250,00 512,40 341,25 87,68 133,88 6 325,21 zł
Rocznie 63 000,00 6 148,80 4 095,00 1 052,16 1 606,56 75 902,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 909 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5250 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 419 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Całość - kwota brutto 5 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Luty 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Marzec 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Kwiecień 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Maj 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Czerwiec 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Lipiec 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Sierpień 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Wrzesień 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Październik 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Listopad 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Grudzień 5 250,00 512,40 78,75 0,00 419,30 3 727,00 447,00 3 792,31
Rocznie 63 000,00 6 148,80 945,00 0,00 5 031,60 44 724,00 336,00 45 507,72
Wynagrodzenie pracownika 5 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 341 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 238 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Luty 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Marzec 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Kwiecień 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Maj 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Czerwiec 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Lipiec 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Sierpień 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Wrzesień 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Październik 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Listopad 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Grudzień 5 250,00 512,40 341,25 0,00 133,88 6 237,53 zł
Rocznie 63 000,00 6 148,80 4 095,00 0,00 1 606,56 74 850,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 792 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 238 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5250 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 714 zł
Całość - kwota brutto 5 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Luty 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Marzec 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Kwiecień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Maj 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Czerwiec 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Lipiec 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Sierpień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Wrzesień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Październik 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Listopad 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Grudzień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 714,00 4 536,00
Rocznie 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 400,00 8 568,00 54 432,00
Wynagrodzenie pracownika 5 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Luty 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Marzec 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Kwiecień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Maj 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Czerwiec 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Lipiec 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Sierpień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Wrzesień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Październik 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Listopad 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Grudzień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 zł
Rocznie 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 536 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5250 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 473 zł
Zaliczka na podatek 468 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 250 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 250,00 0,00 0,00 0,00 472,50 0,00 468,00 0,00 4 309,50
Luty 5 250,00 0,00 0,00 0,00 472,50 0,00 468,00 0,00 4 309,50
Marzec 5 250,00 0,00 0,00 0,00 472,50 0,00 1 030,00 0,00 3 747,50
Kwiecień 5 250,00 0,00 0,00 0,00 472,50 0,00 1 255,00 0,00 3 522,50
Maj 5 250,00 0,00 0,00 0,00 472,50 0,00 1 255,00 0,00 3 522,50
Czerwiec 5 250,00 0,00 0,00 0,00 472,50 0,00 1 255,00 0,00 3 522,50
Lipiec 5 250,00 176,27 72,24 0,00 472,50 15,08 1 171,00 0,00 3 342,91
Sierpień 5 250,00 176,27 72,24 0,00 472,50 15,08 1 171,00 0,00 3 342,91
Wrzesień 5 250,00 176,27 72,24 0,00 472,50 15,08 1 171,00 0,00 3 342,91
Październik 5 250,00 176,27 72,24 0,00 472,50 15,08 1 171,00 0,00 3 342,91
Listopad 5 250,00 176,27 72,24 0,00 472,50 15,08 1 171,00 0,00 3 342,91
Grudzień 5 250,00 176,27 72,24 0,00 472,50 15,08 1 171,00 0,00 3 342,91
Rocznie 63 000,00 1 057,62 433,44 0,00 5 670,00 0,00 12 757,00 0,00 42 991,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 310 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.