Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5220 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 405 zł
Zaliczka na podatek 210 zł
Całość - kwota brutto 5 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Luty 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Marzec 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Kwiecień 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Maj 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Czerwiec 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Lipiec 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Sierpień 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Wrzesień 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Październik 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Listopad 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Grudzień 5 220,00 509,47 78,30 127,89 405,39 4 254,00 210,00 3 888,95
Rocznie 62 640,00 6 113,64 939,60 1 534,68 2 525,76 51 048,00 0,00 46 667,40
Wynagrodzenie pracownika 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 339 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Luty 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Marzec 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Kwiecień 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Maj 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Czerwiec 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Lipiec 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Sierpień 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Wrzesień 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Październik 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Listopad 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Grudzień 5 220,00 509,47 339,30 87,17 133,11 6 289,05 zł
Rocznie 62 640,00 6 113,64 4 071,60 1 046,04 1 597,32 75 468,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 889 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5220 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 417 zł
Zaliczka na podatek 445 zł
Całość - kwota brutto 5 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Luty 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Marzec 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Kwiecień 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Maj 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Czerwiec 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Lipiec 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Sierpień 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Wrzesień 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Październik 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Listopad 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Grudzień 5 220,00 509,47 78,30 0,00 416,90 3 706,00 445,00 3 770,61
Rocznie 62 640,00 6 113,64 939,60 0,00 5 002,80 44 472,00 336,00 45 247,32
Wynagrodzenie pracownika 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 509 zł
Ubezpieczenie rentowe 339 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 202 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Luty 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Marzec 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Kwiecień 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Maj 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Czerwiec 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Lipiec 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Sierpień 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Wrzesień 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Październik 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Listopad 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Grudzień 5 220,00 509,47 339,30 0,00 133,11 6 201,88 zł
Rocznie 62 640,00 6 113,64 4 071,60 0,00 1 597,32 74 422,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 771 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 202 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5220 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 710 zł
Całość - kwota brutto 5 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Luty 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Marzec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Kwiecień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Maj 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Czerwiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Lipiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Sierpień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Wrzesień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Październik 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Listopad 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Grudzień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,00 710,00 4 510,00
Rocznie 62 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 112,00 8 520,00 54 120,00
Wynagrodzenie pracownika 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 220 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Luty 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Marzec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Kwiecień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Maj 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Czerwiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Lipiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Sierpień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Wrzesień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Październik 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Listopad 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Grudzień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,00 zł
Rocznie 62 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 220 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5220 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 288 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 470 zł
Zaliczka na podatek 462 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 220 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 220,00 0,00 0,00 0,00 469,80 0,00 462,00 0,00 4 288,20
Luty 5 220,00 0,00 0,00 0,00 469,80 0,00 462,00 0,00 4 288,20
Marzec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 469,80 0,00 1 011,00 0,00 3 739,20
Kwiecień 5 220,00 0,00 0,00 0,00 469,80 0,00 1 245,00 0,00 3 505,20
Maj 5 220,00 0,00 0,00 0,00 469,80 0,00 1 245,00 0,00 3 505,20
Czerwiec 5 220,00 0,00 0,00 0,00 469,80 0,00 1 245,00 0,00 3 505,20
Lipiec 5 220,00 176,27 72,24 0,00 469,80 15,08 1 161,00 0,00 3 325,61
Sierpień 5 220,00 176,27 72,24 0,00 469,80 15,08 1 161,00 0,00 3 325,61
Wrzesień 5 220,00 176,27 72,24 0,00 469,80 15,08 1 161,00 0,00 3 325,61
Październik 5 220,00 176,27 72,24 0,00 469,80 15,08 1 161,00 0,00 3 325,61
Listopad 5 220,00 176,27 72,24 0,00 469,80 15,08 1 161,00 0,00 3 325,61
Grudzień 5 220,00 176,27 72,24 0,00 469,80 15,08 1 161,00 0,00 3 325,61
Rocznie 62 640,00 1 057,62 433,44 0,00 5 637,60 0,00 12 636,00 0,00 42 784,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 288 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.