Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5240 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 902 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 407 zł
Zaliczka na podatek 213 zł
Całość - kwota brutto 5 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Luty 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Marzec 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Kwiecień 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Maj 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Czerwiec 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Lipiec 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Sierpień 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Wrzesień 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Październik 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Listopad 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Grudzień 5 240,00 511,42 78,60 128,38 406,94 4 272,00 213,00 3 901,66
Rocznie 62 880,00 6 137,04 943,20 1 540,56 2 551,68 51 264,00 0,00 46 819,92
Wynagrodzenie pracownika 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 341 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Luty 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Marzec 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Kwiecień 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Maj 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Czerwiec 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Lipiec 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Sierpień 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Wrzesień 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Październik 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Listopad 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Grudzień 5 240,00 511,42 340,60 87,51 133,62 6 313,15 zł
Rocznie 62 880,00 6 137,04 4 087,20 1 050,12 1 603,44 75 757,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 902 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5240 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 419 zł
Zaliczka na podatek 446 zł
Całość - kwota brutto 5 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Luty 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Marzec 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Kwiecień 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Maj 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Czerwiec 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Lipiec 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Sierpień 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Wrzesień 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Październik 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Listopad 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Grudzień 5 240,00 511,42 78,60 0,00 418,50 3 720,00 446,00 3 785,08
Rocznie 62 880,00 6 137,04 943,20 0,00 5 022,00 44 640,00 336,00 45 420,96
Wynagrodzenie pracownika 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 341 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 226 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Luty 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Marzec 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Kwiecień 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Maj 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Czerwiec 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Lipiec 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Sierpień 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Wrzesień 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Październik 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Listopad 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Grudzień 5 240,00 511,42 340,60 0,00 133,62 6 225,64 zł
Rocznie 62 880,00 6 137,04 4 087,20 0,00 1 603,44 74 707,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 785 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 226 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5240 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 713 zł
Całość - kwota brutto 5 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Luty 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Marzec 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Kwiecień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Maj 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Czerwiec 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Lipiec 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Sierpień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Wrzesień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Październik 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Listopad 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Grudzień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 192,00 713,00 4 527,00
Rocznie 62 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 304,00 8 556,00 54 324,00
Wynagrodzenie pracownika 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Luty 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Marzec 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Kwiecień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Maj 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Czerwiec 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Lipiec 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Sierpień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Wrzesień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Październik 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Listopad 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Grudzień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 240,00 zł
Rocznie 62 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 527 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5240 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 302 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 472 zł
Zaliczka na podatek 466 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 240 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 240,00 0,00 0,00 0,00 471,60 0,00 466,00 0,00 4 302,40
Luty 5 240,00 0,00 0,00 0,00 471,60 0,00 466,00 0,00 4 302,40
Marzec 5 240,00 0,00 0,00 0,00 471,60 0,00 1 024,00 0,00 3 744,40
Kwiecień 5 240,00 0,00 0,00 0,00 471,60 0,00 1 252,00 0,00 3 516,40
Maj 5 240,00 0,00 0,00 0,00 471,60 0,00 1 252,00 0,00 3 516,40
Czerwiec 5 240,00 0,00 0,00 0,00 471,60 0,00 1 252,00 0,00 3 516,40
Lipiec 5 240,00 176,27 72,24 0,00 471,60 15,08 1 167,00 0,00 3 337,81
Sierpień 5 240,00 176,27 72,24 0,00 471,60 15,08 1 167,00 0,00 3 337,81
Wrzesień 5 240,00 176,27 72,24 0,00 471,60 15,08 1 167,00 0,00 3 337,81
Październik 5 240,00 176,27 72,24 0,00 471,60 15,08 1 167,00 0,00 3 337,81
Listopad 5 240,00 176,27 72,24 0,00 471,60 15,08 1 167,00 0,00 3 337,81
Grudzień 5 240,00 176,27 72,24 0,00 471,60 15,08 1 167,00 0,00 3 337,81
Rocznie 62 880,00 1 057,62 433,44 0,00 5 659,20 0,00 12 714,00 0,00 42 925,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 302 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.