Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5230 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 406 zł
Zaliczka na podatek 212 zł
Całość - kwota brutto 5 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Luty 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Marzec 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Kwiecień 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Maj 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Czerwiec 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Lipiec 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Sierpień 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Wrzesień 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Październik 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Listopad 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Grudzień 5 230,00 510,45 78,45 128,14 406,17 4 263,00 212,00 3 894,79
Rocznie 62 760,00 6 125,40 941,40 1 537,68 2 538,72 51 156,00 0,00 46 737,48
Wynagrodzenie pracownika 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 340 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Luty 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Marzec 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Kwiecień 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Maj 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Czerwiec 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Lipiec 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Sierpień 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Wrzesień 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Październik 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Listopad 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Grudzień 5 230,00 510,45 339,95 87,34 133,37 6 301,11 zł
Rocznie 62 760,00 6 125,40 4 079,40 1 048,08 1 600,44 75 613,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 895 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5230 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 418 zł
Zaliczka na podatek 446 zł
Całość - kwota brutto 5 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Luty 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Marzec 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Kwiecień 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Maj 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Czerwiec 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Lipiec 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Sierpień 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Wrzesień 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Październik 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Listopad 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Grudzień 5 230,00 510,45 78,45 0,00 417,70 3 713,00 446,00 3 777,84
Rocznie 62 760,00 6 125,40 941,40 0,00 5 012,40 44 556,00 336,00 45 334,08
Wynagrodzenie pracownika 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 340 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 214 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Luty 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Marzec 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Kwiecień 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Maj 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Czerwiec 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Lipiec 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Sierpień 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Wrzesień 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Październik 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Listopad 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Grudzień 5 230,00 510,45 339,95 0,00 133,37 6 213,77 zł
Rocznie 62 760,00 6 125,40 4 079,40 0,00 1 600,44 74 565,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 778 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 214 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5230 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 711 zł
Całość - kwota brutto 5 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Luty 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Marzec 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Kwiecień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Maj 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Czerwiec 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Lipiec 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Sierpień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Wrzesień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Październik 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Listopad 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Grudzień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 184,00 711,00 4 519,00
Rocznie 62 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 208,00 8 532,00 54 228,00
Wynagrodzenie pracownika 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 230 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Luty 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Marzec 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Kwiecień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Maj 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Czerwiec 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Lipiec 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Sierpień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Wrzesień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Październik 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Listopad 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Grudzień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 230,00 zł
Rocznie 62 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 519 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 230 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5230 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 471 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 230 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 230,00 0,00 0,00 0,00 470,70 0,00 464,00 0,00 4 295,30
Luty 5 230,00 0,00 0,00 0,00 470,70 0,00 464,00 0,00 4 295,30
Marzec 5 230,00 0,00 0,00 0,00 470,70 0,00 1 018,00 0,00 3 741,30
Kwiecień 5 230,00 0,00 0,00 0,00 470,70 0,00 1 249,00 0,00 3 510,30
Maj 5 230,00 0,00 0,00 0,00 470,70 0,00 1 249,00 0,00 3 510,30
Czerwiec 5 230,00 0,00 0,00 0,00 470,70 0,00 1 249,00 0,00 3 510,30
Lipiec 5 230,00 176,27 72,24 0,00 470,70 15,08 1 164,00 0,00 3 331,71
Sierpień 5 230,00 176,27 72,24 0,00 470,70 15,08 1 164,00 0,00 3 331,71
Wrzesień 5 230,00 176,27 72,24 0,00 470,70 15,08 1 164,00 0,00 3 331,71
Październik 5 230,00 176,27 72,24 0,00 470,70 15,08 1 164,00 0,00 3 331,71
Listopad 5 230,00 176,27 72,24 0,00 470,70 15,08 1 164,00 0,00 3 331,71
Grudzień 5 230,00 176,27 72,24 0,00 470,70 15,08 1 164,00 0,00 3 331,71
Rocznie 62 760,00 1 057,62 433,44 0,00 5 648,40 0,00 12 677,00 0,00 42 853,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 295 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.