Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5110 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 814 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 125 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 397 zł
Zaliczka na podatek 199 zł
Całość - kwota brutto 5 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Luty 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Marzec 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Kwiecień 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Maj 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Czerwiec 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Lipiec 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Sierpień 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Wrzesień 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Październik 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Listopad 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Grudzień 5 110,00 498,74 76,65 125,20 396,85 4 159,00 199,00 3 813,56
Rocznie 61 320,00 5 984,88 919,80 1 502,40 2 388,96 49 908,00 0,00 45 762,72
Wynagrodzenie pracownika 5 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Luty 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Marzec 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Kwiecień 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Maj 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Czerwiec 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Lipiec 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Sierpień 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Wrzesień 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Październik 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Listopad 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Grudzień 5 110,00 498,74 332,15 85,34 130,31 6 156,54 zł
Rocznie 61 320,00 5 984,88 3 985,80 1 024,08 1 563,72 73 878,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 814 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5110 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 408 zł
Zaliczka na podatek 435 zł
Całość - kwota brutto 5 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Luty 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Marzec 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Kwiecień 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Maj 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Czerwiec 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Lipiec 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Sierpień 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Wrzesień 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Październik 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Listopad 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Grudzień 5 110,00 498,74 76,65 0,00 408,11 3 628,00 435,00 3 691,14
Rocznie 61 320,00 5 984,88 919,80 0,00 4 897,32 43 536,00 324,00 44 293,68
Wynagrodzenie pracownika 5 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 071 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Luty 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Marzec 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Kwiecień 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Maj 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Czerwiec 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Lipiec 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Sierpień 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Wrzesień 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Październik 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Listopad 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Grudzień 5 110,00 498,74 332,15 0,00 130,31 6 071,20 zł
Rocznie 61 320,00 5 984,88 3 985,80 0,00 1 563,72 72 854,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 691 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 071 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5110 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 415 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 695 zł
Całość - kwota brutto 5 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Luty 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Marzec 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Kwiecień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Maj 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Czerwiec 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Lipiec 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Sierpień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Wrzesień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Październik 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Listopad 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Grudzień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 088,00 695,00 4 415,00
Rocznie 61 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 056,00 8 340,00 52 980,00
Wynagrodzenie pracownika 5 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 110 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Luty 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Marzec 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Kwiecień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Maj 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Czerwiec 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Lipiec 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Sierpień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Wrzesień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Październik 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Listopad 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Grudzień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,00 zł
Rocznie 61 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 415 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 110 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5110 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 460 zł
Zaliczka na podatek 444 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 110 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 110,00 0,00 0,00 0,00 459,90 0,00 444,00 0,00 4 206,10
Luty 5 110,00 0,00 0,00 0,00 459,90 0,00 444,00 0,00 4 206,10
Marzec 5 110,00 0,00 0,00 0,00 459,90 0,00 943,00 0,00 3 707,10
Kwiecień 5 110,00 0,00 0,00 0,00 459,90 0,00 1 210,00 0,00 3 440,10
Maj 5 110,00 0,00 0,00 0,00 459,90 0,00 1 210,00 0,00 3 440,10
Czerwiec 5 110,00 0,00 0,00 0,00 459,90 0,00 1 210,00 0,00 3 440,10
Lipiec 5 110,00 176,27 72,24 0,00 459,90 15,08 1 126,00 0,00 3 260,51
Sierpień 5 110,00 176,27 72,24 0,00 459,90 15,08 1 126,00 0,00 3 260,51
Wrzesień 5 110,00 176,27 72,24 0,00 459,90 15,08 1 126,00 0,00 3 260,51
Październik 5 110,00 176,27 72,24 0,00 459,90 15,08 1 126,00 0,00 3 260,51
Listopad 5 110,00 176,27 72,24 0,00 459,90 15,08 1 126,00 0,00 3 260,51
Grudzień 5 110,00 176,27 72,24 0,00 459,90 15,08 1 126,00 0,00 3 260,51
Rocznie 61 320,00 1 057,62 433,44 0,00 5 518,80 0,00 12 217,00 0,00 42 002,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 206 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.