Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 807 zł
Ubezpieczenie emerytalne 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 125 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 396 zł
Zaliczka na podatek 198 zł
Całość - kwota brutto 5 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Luty 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Marzec 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Kwiecień 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Maj 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Czerwiec 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Lipiec 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Sierpień 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Wrzesień 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Październik 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Listopad 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Grudzień 5 100,00 497,76 76,50 124,95 396,07 4 151,00 198,00 3 806,72
Rocznie 61 200,00 5 973,12 918,00 1 499,40 2 377,44 49 812,00 0,00 45 680,64
Wynagrodzenie pracownika 5 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Luty 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Marzec 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Kwiecień 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Maj 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Czerwiec 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Lipiec 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Sierpień 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Wrzesień 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Październik 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Listopad 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Grudzień 5 100,00 497,76 331,50 85,17 130,05 6 144,48 zł
Rocznie 61 200,00 5 973,12 3 978,00 1 022,04 1 560,60 73 733,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 807 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 684 zł
Ubezpieczenie emerytalne 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 407 zł
Zaliczka na podatek 435 zł
Całość - kwota brutto 5 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Luty 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Marzec 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Kwiecień 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Maj 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Czerwiec 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Lipiec 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Sierpień 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Wrzesień 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Październik 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Listopad 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Grudzień 5 100,00 497,76 76,50 0,00 407,32 3 621,00 435,00 3 683,90
Rocznie 61 200,00 5 973,12 918,00 0,00 4 887,84 43 452,00 324,00 44 206,80
Wynagrodzenie pracownika 5 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 059 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Luty 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Marzec 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Kwiecień 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Maj 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Czerwiec 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Lipiec 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Sierpień 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Wrzesień 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Październik 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Listopad 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Grudzień 5 100,00 497,76 331,50 0,00 130,05 6 059,31 zł
Rocznie 61 200,00 5 973,12 3 978,00 0,00 1 560,60 72 711,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 684 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 059 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 406 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 694 zł
Całość - kwota brutto 5 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Luty 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Marzec 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Kwiecień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Maj 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Czerwiec 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Lipiec 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Sierpień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Wrzesień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Październik 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Listopad 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Grudzień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080,00 694,00 4 406,00
Rocznie 61 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 960,00 8 328,00 52 872,00
Wynagrodzenie pracownika 5 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Luty 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Marzec 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Kwiecień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Maj 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Czerwiec 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Lipiec 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Sierpień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Wrzesień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Październik 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Listopad 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Grudzień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 zł
Rocznie 61 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 406 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 459 zł
Zaliczka na podatek 442 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 100,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 442,00 0,00 4 199,00
Luty 5 100,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 442,00 0,00 4 199,00
Marzec 5 100,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 937,00 0,00 3 704,00
Kwiecień 5 100,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 1 207,00 0,00 3 434,00
Maj 5 100,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 1 207,00 0,00 3 434,00
Czerwiec 5 100,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 1 207,00 0,00 3 434,00
Lipiec 5 100,00 176,27 72,24 0,00 459,00 15,08 1 123,00 0,00 3 254,41
Sierpień 5 100,00 176,27 72,24 0,00 459,00 15,08 1 123,00 0,00 3 254,41
Wrzesień 5 100,00 176,27 72,24 0,00 459,00 15,08 1 123,00 0,00 3 254,41
Październik 5 100,00 176,27 72,24 0,00 459,00 15,08 1 123,00 0,00 3 254,41
Listopad 5 100,00 176,27 72,24 0,00 459,00 15,08 1 123,00 0,00 3 254,41
Grudzień 5 100,00 176,27 72,24 0,00 459,00 15,08 1 123,00 0,00 3 254,41
Rocznie 61 200,00 1 057,62 433,44 0,00 5 508,00 0,00 12 180,00 0,00 41 930,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 199 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.