Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5090 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 125 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 395 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 5 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Luty 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Marzec 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Kwiecień 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Maj 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Czerwiec 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Lipiec 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Sierpień 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Wrzesień 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Październik 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Listopad 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Grudzień 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Rocznie 61 080,00 5 961,36 916,20 1 496,52 2 364,48 49 704,00 0,00 45 598,44
Wynagrodzenie pracownika 5 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 331 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Luty 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Marzec 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Kwiecień 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Maj 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Czerwiec 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Lipiec 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Sierpień 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Wrzesień 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Październik 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Listopad 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Grudzień 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Rocznie 61 080,00 5 961,36 3 970,20 1 020,00 1 557,60 73 589,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5090 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 407 zł
Zaliczka na podatek 434 zł
Całość - kwota brutto 5 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Luty 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Marzec 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Kwiecień 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Maj 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Czerwiec 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Lipiec 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Sierpień 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Wrzesień 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Październik 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Listopad 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Grudzień 5 090,00 496,78 76,35 0,00 406,52 3 614,00 434,00 3 676,67
Rocznie 61 080,00 5 961,36 916,20 0,00 4 878,24 43 368,00 324,00 44 120,04
Wynagrodzenie pracownika 5 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 331 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 047 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Luty 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Marzec 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Kwiecień 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Maj 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Czerwiec 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Lipiec 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Sierpień 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Wrzesień 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Październik 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Listopad 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Grudzień 5 090,00 496,78 330,85 0,00 129,80 6 047,43 zł
Rocznie 61 080,00 5 961,36 3 970,20 0,00 1 557,60 72 569,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 677 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 047 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5090 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 692 zł
Całość - kwota brutto 5 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Luty 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Marzec 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Kwiecień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Maj 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Czerwiec 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Lipiec 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Sierpień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Wrzesień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Październik 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Listopad 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Grudzień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 072,00 692,00 4 398,00
Rocznie 61 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 864,00 8 304,00 52 776,00
Wynagrodzenie pracownika 5 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Luty 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Marzec 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Kwiecień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Maj 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Czerwiec 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Lipiec 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Sierpień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Wrzesień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Październik 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Listopad 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Grudzień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 090,00 zł
Rocznie 61 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 398 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5090 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 458 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 090 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 090,00 0,00 0,00 0,00 458,10 0,00 440,00 0,00 4 191,90
Luty 5 090,00 0,00 0,00 0,00 458,10 0,00 440,00 0,00 4 191,90
Marzec 5 090,00 0,00 0,00 0,00 458,10 0,00 931,00 0,00 3 700,90
Kwiecień 5 090,00 0,00 0,00 0,00 458,10 0,00 1 204,00 0,00 3 427,90
Maj 5 090,00 0,00 0,00 0,00 458,10 0,00 1 204,00 0,00 3 427,90
Czerwiec 5 090,00 0,00 0,00 0,00 458,10 0,00 1 204,00 0,00 3 427,90
Lipiec 5 090,00 176,27 72,24 0,00 458,10 15,08 1 119,00 0,00 3 249,31
Sierpień 5 090,00 176,27 72,24 0,00 458,10 15,08 1 119,00 0,00 3 249,31
Wrzesień 5 090,00 176,27 72,24 0,00 458,10 15,08 1 119,00 0,00 3 249,31
Październik 5 090,00 176,27 72,24 0,00 458,10 15,08 1 119,00 0,00 3 249,31
Listopad 5 090,00 176,27 72,24 0,00 458,10 15,08 1 119,00 0,00 3 249,31
Grudzień 5 090,00 176,27 72,24 0,00 458,10 15,08 1 119,00 0,00 3 249,31
Rocznie 61 080,00 1 057,62 433,44 0,00 5 497,20 0,00 12 137,00 0,00 41 864,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 192 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.