Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5080 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 124 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 395 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Całość - kwota brutto 5 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Luty 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Marzec 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Kwiecień 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Maj 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Czerwiec 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Lipiec 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Sierpień 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Wrzesień 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Październik 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Listopad 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Grudzień 5 080,00 495,81 76,20 124,46 394,52 4 134,00 196,00 3 793,01
Rocznie 60 960,00 5 949,72 914,40 1 493,52 2 352,96 49 608,00 0,00 45 516,12
Wynagrodzenie pracownika 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Luty 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Marzec 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Kwiecień 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Maj 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Czerwiec 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Lipiec 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Sierpień 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Wrzesień 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Październik 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Listopad 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Grudzień 5 080,00 495,81 330,20 84,84 129,54 6 120,39 zł
Rocznie 60 960,00 5 949,72 3 962,40 1 018,08 1 554,48 73 444,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 793 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5080 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 406 zł
Zaliczka na podatek 433 zł
Całość - kwota brutto 5 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Luty 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Marzec 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Kwiecień 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Maj 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Czerwiec 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Lipiec 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Sierpień 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Wrzesień 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Październik 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Listopad 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Grudzień 5 080,00 495,81 76,20 0,00 405,72 3 606,00 433,00 3 669,55
Rocznie 60 960,00 5 949,72 914,40 0,00 4 868,64 43 272,00 324,00 44 034,60
Wynagrodzenie pracownika 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Luty 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Marzec 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Kwiecień 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Maj 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Czerwiec 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Lipiec 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Sierpień 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Wrzesień 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Październik 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Listopad 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Grudzień 5 080,00 495,81 330,20 0,00 129,54 6 035,55 zł
Rocznie 60 960,00 5 949,72 3 962,40 0,00 1 554,48 72 426,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5080 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 691 zł
Całość - kwota brutto 5 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Luty 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Marzec 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Kwiecień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Maj 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Czerwiec 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Lipiec 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Sierpień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Wrzesień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Październik 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Listopad 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Grudzień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 064,00 691,00 4 389,00
Rocznie 60 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 768,00 8 292,00 52 668,00
Wynagrodzenie pracownika 5 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 080 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Luty 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Marzec 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Kwiecień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Maj 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Czerwiec 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Lipiec 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Sierpień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Wrzesień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Październik 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Listopad 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Grudzień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080,00 zł
Rocznie 60 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 389 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 080 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5080 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 457 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 080 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 080,00 0,00 0,00 0,00 457,20 0,00 439,00 0,00 4 183,80
Luty 5 080,00 0,00 0,00 0,00 457,20 0,00 439,00 0,00 4 183,80
Marzec 5 080,00 0,00 0,00 0,00 457,20 0,00 925,00 0,00 3 697,80
Kwiecień 5 080,00 0,00 0,00 0,00 457,20 0,00 1 201,00 0,00 3 421,80
Maj 5 080,00 0,00 0,00 0,00 457,20 0,00 1 201,00 0,00 3 421,80
Czerwiec 5 080,00 0,00 0,00 0,00 457,20 0,00 1 201,00 0,00 3 421,80
Lipiec 5 080,00 176,27 72,24 0,00 457,20 15,08 1 116,00 0,00 3 243,21
Sierpień 5 080,00 176,27 72,24 0,00 457,20 15,08 1 116,00 0,00 3 243,21
Wrzesień 5 080,00 176,27 72,24 0,00 457,20 15,08 1 116,00 0,00 3 243,21
Październik 5 080,00 176,27 72,24 0,00 457,20 15,08 1 116,00 0,00 3 243,21
Listopad 5 080,00 176,27 72,24 0,00 457,20 15,08 1 116,00 0,00 3 243,21
Grudzień 5 080,00 176,27 72,24 0,00 457,20 15,08 1 116,00 0,00 3 243,21
Rocznie 60 960,00 1 057,62 433,44 0,00 5 486,40 0,00 12 102,00 0,00 41 790,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 184 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.