Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5070 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 786 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 124 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 394 zł
Zaliczka na podatek 195 zł
Całość - kwota brutto 5 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Luty 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Marzec 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Kwiecień 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Maj 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Czerwiec 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Lipiec 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Sierpień 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Wrzesień 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Październik 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Listopad 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Grudzień 5 070,00 494,83 76,05 124,22 393,74 4 125,00 195,00 3 786,16
Rocznie 60 840,00 5 937,96 912,60 1 490,64 2 340,00 49 500,00 0,00 45 433,92
Wynagrodzenie pracownika 5 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Luty 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Marzec 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Kwiecień 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Maj 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Czerwiec 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Lipiec 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Sierpień 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Wrzesień 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Październik 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Listopad 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Grudzień 5 070,00 494,83 329,55 84,67 129,29 6 108,34 zł
Rocznie 60 840,00 5 937,96 3 954,60 1 016,04 1 551,48 73 300,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 786 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5070 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 405 zł
Zaliczka na podatek 432 zł
Całość - kwota brutto 5 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Luty 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Marzec 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Kwiecień 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Maj 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Czerwiec 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Lipiec 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Sierpień 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Wrzesień 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Październik 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Listopad 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Grudzień 5 070,00 494,83 76,05 0,00 404,92 3 599,00 432,00 3 662,32
Rocznie 60 840,00 5 937,96 912,60 0,00 4 859,04 43 188,00 324,00 43 947,84
Wynagrodzenie pracownika 5 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Luty 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Marzec 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Kwiecień 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Maj 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Czerwiec 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Lipiec 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Sierpień 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Wrzesień 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Październik 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Listopad 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Grudzień 5 070,00 494,83 329,55 0,00 129,29 6 023,67 zł
Rocznie 60 840,00 5 937,96 3 954,60 0,00 1 551,48 72 284,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 662 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5070 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 690 zł
Całość - kwota brutto 5 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Luty 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Marzec 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Kwiecień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Maj 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Czerwiec 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Lipiec 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Sierpień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Wrzesień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Październik 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Listopad 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Grudzień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00 690,00 4 380,00
Rocznie 60 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 672,00 8 280,00 52 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 070 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Luty 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Marzec 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Kwiecień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Maj 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Czerwiec 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Lipiec 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Sierpień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Wrzesień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Październik 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Listopad 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Grudzień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,00 zł
Rocznie 60 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 070 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5070 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 177 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 456 zł
Zaliczka na podatek 437 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 070 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 070,00 0,00 0,00 0,00 456,30 0,00 437,00 0,00 4 176,70
Luty 5 070,00 0,00 0,00 0,00 456,30 0,00 437,00 0,00 4 176,70
Marzec 5 070,00 0,00 0,00 0,00 456,30 0,00 918,00 0,00 3 695,70
Kwiecień 5 070,00 0,00 0,00 0,00 456,30 0,00 1 197,00 0,00 3 416,70
Maj 5 070,00 0,00 0,00 0,00 456,30 0,00 1 197,00 0,00 3 416,70
Czerwiec 5 070,00 0,00 0,00 0,00 456,30 0,00 1 197,00 0,00 3 416,70
Lipiec 5 070,00 176,27 72,24 0,00 456,30 15,08 1 113,00 0,00 3 237,11
Sierpień 5 070,00 176,27 72,24 0,00 456,30 15,08 1 113,00 0,00 3 237,11
Wrzesień 5 070,00 176,27 72,24 0,00 456,30 15,08 1 113,00 0,00 3 237,11
Październik 5 070,00 176,27 72,24 0,00 456,30 15,08 1 113,00 0,00 3 237,11
Listopad 5 070,00 176,27 72,24 0,00 456,30 15,08 1 113,00 0,00 3 237,11
Grudzień 5 070,00 176,27 72,24 0,00 456,30 15,08 1 113,00 0,00 3 237,11
Rocznie 60 840,00 1 057,62 433,44 0,00 5 475,60 0,00 12 061,00 0,00 41 721,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 177 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.